Παρακολούθηση
Samala Rathan
Samala Rathan
Assistant Professor of Mathematics, Indian Institute of Petroleum and Energy-Visakhapatnam
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iipe.ac.in - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A modified fifth-order WENO scheme for hyperbolic conservation laws
S Rathan, GN Raju
Computers & Mathematics with Applications 75 (5), 1531-1549, 2018
562018
Third‐order WENO scheme with a new smoothness indicator
NR Gande, Y Rathod, S Rathan
International Journal for Numerical Methods in Fluids 85 (2), 90–112, 2017
472017
An efficient hybrid WENO scheme with a problem independent discontinuity locator
AA Bhise, G Naga Raju, R Samala, M Devakar
International Journal for Numerical Methods in Fluids 91 (1), 1-28, 2019
212019
Improved weighted ENO scheme based on parameters involved in nonlinear weights
S Rathan, GN Raju
Applied Mathematics and Computation 331, 120-129, 2018
192018
Improved third order weighted essentially non‐oscillatory scheme
NR Gande, Y Rathod, R Samala
International Journal for Numerical Methods in Fluids 87 (7), 329-342, 2018
142018
An improved non-linear weights for seventh-order weighted essentially non-oscillatory scheme
S Rathan, GN Raju
Computers & Fluids 156, 496-514, 2017
142017
Simple smoothness indicator WENO-Z scheme for hyperbolic conservation laws
S Rathan, NR Gande, AA Bhise
Applied Numerical Mathematics 157, 255-275, 2020
132020
L1-type smoothness indicators based WENO scheme for nonlinear degenerate parabolic equations
S Rathan, R Kumar, AD Jagtap
Applied Mathematics and Computation 375, 125112, 2020
72020
L 1‐type smoothness indicators based weighted essentially nonoscillatory scheme for Hamilton‐Jacobi equations
S Rathan
International Journal for Numerical Methods in Fluids 92 (12), 1927-1947, 2020
62020
Arc Length-Based WENO Scheme for Hamilton–Jacobi Equations
R Samala, B Biswas
Communications on Applied Mathematics and Computation 3 (3), 481-496, 2021
22021
Construction and Comparative Study of Second Order Time Stepping Methods Based on IQ and IMQ-RBFs
S Rathan, D Shah
International Journal of Applied and Computational Mathematics 8 (4), 1-25, 2022
2022
A sixth-order central WENO scheme for nonlinear degenerate parabolic equations
S Rathan, J Gu
arXiv e-prints, arXiv: 2201.01602, 2022
2022
Seventh-order WENO scheme with the L1-norm type smoothness indicators
S Rathan
NPDE, MEC, Mahindra-École Centrale, 2016
2016
An Improved Non-linear Weights for Seventh-Order WENO Scheme
S Rathan, GN Raju
arXiv preprint arXiv:1611.06755, 2016
2016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–14