Παρακολούθηση
James H. Fowler
James H. Fowler
UCSD Professor
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ucsd.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The spread of obesity in a large social network over 32 years
NA Christakis, JH Fowler
New England journal of medicine 357 (4), 370-379, 2007
70592007
Using social and behavioural science to support COVID-19 pandemic response
JJV Bavel, K Baicker, PS Boggio, V Capraro, A Cichocka, M Cikara, ...
Nature human behaviour 4 (5), 460-471, 2020
57262020
Computational social science
D Lazer, A Pentland, L Adamic, S Aral, AL Barabási, D Brewer, ...
Science 323 (5915), 721-723, 2009
46642009
Connected: The surprising power of our social networks and how they shape our lives
NA Christakis, JH Fowler
Little, Brown Spark, 2009
4352*2009
A 61-million-person experiment in social influence and political mobilization
RM Bond, CJ Fariss, JJ Jones, ADI Kramer, C Marlow, JE Settle, ...
Nature 489 (7415), 295-298, 2012
33162012
Dynamic spread of happiness in a large social network: longitudinal analysis over 20 years in the Framingham Heart Study
JH Fowler, NA Christakis
Bmj 337, 2008
29642008
The collective dynamics of smoking in a large social network
NA Christakis, JH Fowler
New England journal of medicine 358 (21), 2249-2258, 2008
29482008
Social contagion theory: examining dynamic social networks and human behavior
NA Christakis, JH Fowler
Statistics in medicine 32 (4), 556-577, 2013
14732013
Alone in the crowd: the structure and spread of loneliness in a large social network.
JT Cacioppo, JH Fowler, NA Christakis
Journal of personality and social psychology 97 (6), 977, 2009
11532009
Cooperative behavior cascades in human social networks
JH Fowler, NA Christakis
Proceedings of the National Academy of Sciences 107 (12), 5334-5338, 2010
9932010
Social networks and cooperation in hunter-gatherers
CL Apicella, FW Marlowe, JH Fowler, NA Christakis
Nature 481 (7382), 497-501, 2012
8612012
The evolution of overconfidence
DDP Johnson, JH Fowler
Nature 477 (7364), 317-320, 2011
8452011
Connecting the Congress: A study of cosponsorship networks
JH Fowler
Political analysis 14 (4), 456-487, 2006
7822006
The spread of alcohol consumption behavior in a large social network
JN Rosenquist, J Murabito, JH Fowler, NA Christakis
Annals of internal medicine 152 (7), 426-433, 2010
7712010
Egalitarian motives in humans
CT Dawes, JH Fowler, T Johnson, R McElreath, O Smirnov
nature 446 (7137), 794-796, 2007
7612007
Beyond the self: Social identity, altruism, and political participation
JH Fowler, CD Kam
The Journal of politics 69 (3), 813-827, 2007
7242007
Social network determinants of depression
JN Rosenquist, JH Fowler, NA Christakis
Molecular psychiatry 16 (3), 273-281, 2011
7202011
Social network sensors for early detection of contagious outbreaks
NA Christakis, JH Fowler
PloS one 5 (9), e12948, 2010
7012010
Detecting emotional contagion in massive social networks
L Coviello, Y Sohn, ADI Kramer, C Marlow, M Franceschetti, NA Christakis, ...
PloS one 9 (3), e90315, 2014
6662014
Rapid assessment of disaster damage using social media activity
Y Kryvasheyeu, H Chen, N Obradovich, E Moro, P Van Hentenryck, ...
Science advances 2 (3), e1500779, 2016
6402016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20