Παρακολούθηση
Jan Alexandersson
Jan Alexandersson
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα dfki.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Towards an ISO standard for dialogue act annotation
H Bunt, J Alexandersson, J Carletta, JW Choe, AC Fang, K Lee, ...
Seventh conference on International Language Resources and Evaluation (LREC'10), 2010
2282010
Dialogue acts in VERBMOBIL-2
J Alexandersson, B Buschbeck-Wolf, T Fujinami, E Maier, N Reithinger, ...
2061997
ISO 24617-2: A semantically-based standard for dialogue annotation
H Bunt, J Alexandersson, JW Choe, AC Fang, K Hasida, V Petukhova, ...
UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA LOS ANGELES, 2012
1692012
Connectivity for healthcare and well-being management: examples from six European projects
MN Kamel Boulos, RC Lou, A Anastasiou, CD Nugent, J Alexandersson, ...
International journal of environmental research and public health 6 (7 …, 2009
1162009
Smartkom: adaptive and flexible multimodal access to multiple applications
N Reithinger, J Alexandersson, T Becker, A Blocher, R Engel, M Löckelt, ...
Proceedings of the 5th international conference on Multimodal interfaces …, 2003
1082003
Insights into the Dialogue Processing of VERBMOBIL
J Alexandersson, N Reithinger, E Maier
arXiv preprint cmp-lg/9703004, 1997
891997
A robust and efficient three-layered dialogue component for a speech-to-speech translation system
J Alexandersson, E Maier, N Reithinger
arXiv preprint cmp-lg/9502008, 1995
861995
A gesture based system for context–sensitive interaction with smart homes
R Neßelrath, C Lu, CH Schulz, J Frey, J Alexandersson
Ambient Assisted Living, 209-219, 2011
802011
Overlay: The basic operation for discourse processing
J Alexandersson, T Becker, N Pfleger
SmartKom: Foundations of Multimodal Dialogue Systems, 255-267, 2006
722006
Less is more: Using a single knowledge representation in dialogue systems
I Gurevych, R Porzel, E Slinko, N Pfleger, J Alexandersson, S Merten
Proceedings of the HLT-NAACL 2003 workshop on Text meaning, 14-21, 2003
572003
Fully automatic speech-based analysis of the semantic verbal fluency task
A König, N Linz, J Tröger, M Wolters, J Alexandersson, P Robert
Dementia and geriatric cognitive disorders 45 (3-4), 198-209, 2018
522018
Dialogue act annotation with the ISO 24617-2 standard
H Bunt, V Petukhova, D Traum, J Alexandersson
Multimodal interaction with W3C standards, 109-135, 2017
472017
Summarizing multilingual spoken negotiation dialogues
N Reithinger, M Kipp, R Engel, J Alexandersson
Proceedings of the 38th Annual Meeting of the Association for Computational …, 2000
432000
The formal foundations underlying overlay
J Alexandersson, T Becker
422003
Learning dialogue structures from a corpus.
J Alexandersson, N Reithinger
EuroSpeech, 1997
411997
Platforms for AAL applications
G Fagerberg, A Kung, R Wichert, MR Tazari, B Jean-Bart, G Bauer, ...
European Conference on Smart Sensing and Context, 177-201, 2010
402010
Scoring functions for overlay and their application in discourse processing
N Pfleger, J Alexandersson, T Becker
KONVENS, 2002
372002
Modeling negotiation dialogs
J Alexandersson, R Engel, M Kipp, S Koch, U Küssner, N Reithinger, ...
Verbmobil: Foundations of Speech-to-Speech Translation, 441-451, 2000
352000
A robust and generic discourse model for multimodal dialogue
J Alexandersson
342003
Making sense of partial
M Löckelt, T Becker, N Pfleger, J Alexandersson
Proceedings of the sixth workshop on the semantics and pragmatics of …, 2002
342002
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20