Chu-Ren Huang 黄居仁
Chu-Ren Huang 黄居仁
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα polyu.edu.hk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Ontology and the lexicon: a natural language processing perspective
CR Huang, N Calzolari, A Gangemi, A Lenci, A Oltramari, L Prévot
Cambridge University Press, 2010
496*2010
Sinica corpus: Design methodology for balanced corpora
KJ Chen, CR Huang, LP Chang, HL Hsu
The 11th Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation …, 1996
2331996
Computational linguistics and beyond (Chinese Translation: 计算语言学前瞻)
CR Huang, W Lenders, (俞士汶,黄居仁 Translators)
Institute of Linguistics, Academia Sinica; (Chinese Translation: 商务印书馆 …, 2004
190*2004
A framework of feature selection methods for text categorization
S Li, R Xia, C Zong, CR Huang
Proceedings of the Joint Conference of the 47th Annual Meeting of the ACL …, 2009
1472009
Sentiment classification and polarity shifting
S Li, SYM Lee, Y Chen, CR Huang, G Zhou
Proceedings of the 23rd international conference on computational …, 2010
1392010
Sinica Treebank: Design criteria, representational issues and implementation
KJ Chen, CC Luo, MC Chang, FY Chen, CJ Chen, CR Huang, ZM Gao
Treebanks: Building and Using Parsed Corpora, 231-248, 2003
132*2003
Employing personal/impersonal views in supervised and semi-supervised sentiment classification
S Li, CR Huang, G Zhou, SYM Lee
Proceedings of the 48th annual meeting of the association for computational …, 2010
1292010
Sinica BOW (Bilingual Ontological Wordnet): Integration of Bilingual WordNet and SUMO
CR Huang, RY Chang, HP Lee
The Fourth International Conference on Language Resources and Evaluation …, 2004
1222004
Individuals, kinds and events: classifier coercion of nouns
CR Huang, K Ahrens
Language Sciences 25 (4), 353-373, 2003
1032003
Chinese Sketch Engine and the extraction of grammatical collocations
CR Huang, A Kilgarriff, Y Wu, CM Chiu, S Smith, P Rychly, MH Bai, ...
Proceedings of the Fourth SIGHAN Workshop on Chinese Language Processing, 2005
92*2005
Sinica Treebank: design criteria, annotation guidelines, and on-line interface
CR Huang, FY Chen, KJ Chen, Z Gao, KY Chen
Proceedings of the second workshop on Chinese language processing: held in …, 2000
922000
Emotion cause detection with linguistic constructions
Y Chen, SYM Lee, S Li, CR Huang
Proceedings of the 23rd International Conference on Computational …, 2010
872010
Segmentation standard for Chinese natural language processing
CR Huang, KJ Chen, LL Chang
Proceedings of the 16th conference on Computational linguistics-Volume 2 …, 1996
861996
中文词汇网络: 跨语言知识处理基础架构的设计理念与实践 Chinese wordnet: design, implementation, and application of an infrastructure for cross-lingual knowledge processing
C Huang, SK Hsieh, JF Hong, YZ Chen, I Su, YX Chen, SW Huang
Journal of Chinese information processing 24 (2), 14-23, 2010
82*2010
Wiktionary and NLP: Improving synonymy networks
E Navarro, F Sajous, B Gaume, L Prévot, SK Hsieh, TY Kuo, P Magistry, ...
Proceedings of the 2009 Workshop on The People's Web Meets NLP …, 2009
822009
Conceptual Metaphors: Ontology-based representation and corpora driven Mapping Principles
K Ahrens, SF Chung, CR Huang
Proceedings of the ACL 2003 workshop on Lexicon and figurative language …, 2003
822003
Time passing is motion
K Ahrens, CR Huang
Language & Linguistics 3, 491, 2002
812002
Fake news detection through multi-perspective speaker profiles
Y Long, Q Lu, R Xiang, M Li, CR Huang
The 8th International Joint Conference on Natural Language Processing …, 2017
782017
The module-attribute representation of verbal semantics: from semantic to argument structure
CR Huang, K Ahrens, LL Chang, KJ Chen, MC Liu, MC Tsai
International Journal of Computational Linguistics & Chinese Language …, 2000
772000
KYOTO: A System for Mining, Structuring and Distributing Knowledge across Languages and Cultures
P Vossen, E Agirre, N Calzolari, C Fellbaum, S Hsieh, CR Huang, ...
The 6th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC …, 2008
752008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20