Παρακολούθηση
Johannes Langemeyer
Johannes Langemeyer
Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA), Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uab.cat - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A quantitative review of urban ecosystem service assessments: concepts, models, and implementation
D Haase, N Larondelle, E Andersson, M Artmann, S Borgström, J Breuste, ...
Ambio 43 (4), 413-433, 2014
8782014
Urban ecosystem services
E Gómez-Baggethun, Å Gren, DN Barton, J Langemeyer, T McPhearson, ...
Urbanization, biodiversity and ecosystem services: Challenges and …, 2013
5702013
Contribution of ecosystem services to air quality and climate change mitigation policies: the case of urban forests in Barcelona, Spain
F Baró, L Chaparro, E Gómez-Baggethun, J Langemeyer, DJ Nowak, ...
Ambio 43 (4), 466-479, 2014
3922014
Ecosystem services provided by urban gardens in Barcelona, Spain: Insights for policy and planning
M Camps-Calvet, J Langemeyer, L Calvet-Mir, E Gómez-Baggethun
Environmental Science & Policy 62, 14-23, 2016
2622016
When we cannot have it all: Ecosystem services trade-offs in the context of spatial planning
F Turkelboom, M Leone, S Jacobs, E Kelemen, M García-Llorente, F Baró, ...
Ecosystem services 29, 566-578, 2018
2082018
Bridging the gap between ecosystem service assessments and land-use planning through Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA)
J Langemeyer, E Gómez-Baggethun, D Haase, S Scheuer, T Elmqvist
Environmental Science & Policy 62, 45-56, 2016
1912016
Key insights for the future of urban ecosystem services research
P Kremer, Z Hamstead, D Haase, T McPhearson, N Frantzeskaki, ...
Ecology and Society 21 (2), 2016
1802016
Multi-Criteria Decision Analysis and Cost-Benefit Analysis: Comparing alternative frameworks for integrated valuation of ecosystem services
H Saarikoski, J Mustajoki, DN Barton, D Geneletti, J Langemeyer, ...
Ecosystem services 22, 238-249, 2016
1362016
Institutional challenges in putting ecosystem service knowledge in practice
H Saarikoski, E Primmer, SR Saarela, P Antunes, R Aszalós, F Baró, ...
Ecosystem services 29, 579-598, 2018
1252018
Contrasting values of cultural ecosystem services in urban areas: The case of park Montjuïc in Barcelona
J Langemeyer, F Baró, P Roebeling, E Gómez-Baggethun
Ecosystem Services 12, 178-186, 2015
1242015
Stakeholders’ perspectives on the operationalisation of the ecosystem service concept: Results from 27 case studies
J Dick, F Turkelboom, H Woods, I Iniesta-Arandia, E Primmer, SR Saarela, ...
Ecosystem services 29, 552-565, 2018
1112018
Enabling green and blue infrastructure to improve contributions to human well-being and equity in urban systems
E Andersson, J Langemeyer, S Borgström, T McPhearson, D Haase, ...
BioScience 69 (7), 566-574, 2019
1062019
Stewardship of urban ecosystem services: understanding the value (s) of urban gardens in Barcelona
J Langemeyer, M Camps-Calvet, L Calvet-Mir, S Barthel, ...
Landscape and Urban Planning 170, 79-89, 2018
962018
Expanding the boundaries of justice in urban greening scholarship: toward an emancipatory, antisubordination, intersectional, and relational approach
I Anguelovski, AL Brand, JJT Connolly, E Corbera, P Kotsila, J Steil, ...
Annals of the American Association of Geographers 110 (6), 1743-1769, 2020
952020
Creating urban green infrastructure where it is needed–A spatial ecosystem service-based decision analysis of green roofs in Barcelona
J Langemeyer, D Wedgwood, T McPhearson, F Baró, AL Madsen, ...
Science of the Total Environment 707, 135487, 2020
802020
Mapping the intangible: Using geolocated social media data to examine landscape aesthetics
J Langemeyer, F Calcagni, F Baro
Land use policy 77, 542-552, 2018
772018
Integrating methods for ecosystem service assessment: Experiences from real world situations
R Dunford, P Harrison, A Smith, J Dick, DN Barton, B Martin-Lopez, ...
Ecosystem Services 29, 499-514, 2018
702018
Sowing resilience and contestation in times of crises: The case of urban gardening movements in Barcelona
M Camps-Calvet, J Langemeyer, L Calvet-Mir, E Gómez-Baggethun, ...
682015
Weaving notions of justice into urban ecosystem services research and practice
J Langemeyer, JJT Connolly
Environmental Science & Policy 109, 1-14, 2020
642020
Urban agriculture—A necessary pathway towards urban resilience and global sustainability?
J Langemeyer, C Madrid-Lopez, AM Beltran, GV Mendez
Landscape and Urban Planning 210, 104055, 2021
532021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20