Παρακολούθηση
Elanor Colleoni
Elanor Colleoni
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iulm.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Echo chamber or public sphere? Predicting political orientation and measuring political homophily in Twitter using big data
E Colleoni, A Rozza, A Arvidsson
Journal of communication 64 (2), 317-332, 2014
16572014
Good friends, bad news-affect and virality in twitter
LK Hansen, A Arvidsson, FÅ Nielsen, E Colleoni, M Etter
Future Information Technology: 6th International Conference, FutureTech 2011 …, 2011
5862011
CSR communication strategies for organizational legitimacy in social media
E Colleoni
Corporate Communications: an international journal, 2013
4852013
Social media and the formation of organizational reputation
M Etter, D Ravasi, E Colleoni
Academy of management review 44 (1), 28-52, 2019
4512019
Value in Informational Capitalism and on the Internet
A Arvidsson, E Colleoni
The Information Society 28 (3), 135-150, 2012
4412012
Measuring organizational legitimacy in social media: Assessing citizens’ judgments with sentiment analysis
M Etter, E Colleoni, L Illia, K Meggiorin, A D’Eugenio
Business & Society 57 (1), 60-97, 2018
2892018
Ethical implications of text generation in the age of artificial intelligence
L Illia, E Colleoni, S Zyglidopoulos
Business Ethics, the Environment & Responsibility 32 (1), 201-210, 2023
692023
Modelling political disaffection from Twitter data
C Monti, A Rozza, G Zappella, M Zignani, A Arvidsson, E Colleoni
Proceedings of the second international workshop on issues of sentiment …, 2013
532013
Electronic word-of-mouth communication and consumer behaviour-an exploratory study of danish social media communication influence
ST Pedersen, L Razmerita, E Colleoni
LSP Journal-Language for special purposes, professional communication …, 2014
492014
Measuring corporate reputation using sentiment analysis
E Colleoni, A Arvidsson, LK Hansen, A Marchesini
302011
Knowledge sharing and social capital building. The role of co-working spaces in the knowledge economy in Milan
E Colleoni, A Arvidsson
Unpublished report, Office for Youth, municipality of Milan, 2014
292014
Finding the tipping point: When heterogeneous evaluations in social media converge and influence organizational legitimacy
L Illia, E Colleoni, M Etter, K Meggiorin
Business & Society 62 (1), 117-150, 2023
252023
New forms of digital marketing research
E Colleoni
The Routledge companion to digital consumption, 124-134, 2013
192013
Why would the rise of social media increase the influence of traditional media on collective judgments? A response to Blevins and Ragozzino
D Ravasi, M Etter, E Colleoni
Academy of Management Review 44 (1), 222-226, 2019
132019
Exploring how publics discursively organize as digital collectives: The use of empty and floating signifiers as organizing devices in social media
E Colleoni, L Illia, S Zyglidopoulos
Journal of the Association for Consumer Research 6 (4), 491-502, 2021
102021
How infomediaries on Twitter influence business outcomes of a bank
L Illia, E Colleoni, K Meggiorin
International Journal of Bank Marketing 39 (5), 709-724, 2021
102021
Critical issues in artificial intelligence algorithms and their implications for digital marketing
E Colleoni, D Corsaro
The Routledge handbook of digital consumption, 166-177, 2022
92022
Effects of individuals’ cultural orientations and trust in government health communication sources on behavioral intentions during a pandemic: A cross-country study
SI Choi, S Kim, Y Jin, C Valentini, M Badham, E Colleoni, S Romenti
Health Communication 39 (1), 107-121, 2024
72024
Radical unionism in Italy-back to the future: Fiom and chainworkers
E Colleoni, S Marino, M Galetto
Oxford: Peter Lang AG, 2014
72014
Computer-assisted concept analysis of Customer Centricity: A review of the literature on employee engagement, culture, leadership, and identity co-creation
E Colleoni, F Bonaiuto, L Illia, M Bonaiuto
Sustainability 13 (9), 5157, 2021
42021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20