Παρακολούθηση
Chee Yap
Chee Yap
Courant Institute, New York University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.nyu.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
AnO(n logn) algorithm for the voronoi diagram of a set of simple curve segments
CK Yap
Discrete & Computational Geometry 2 (4), 365-393, 1987
4471987
Parallel computational geometry
A Aggarwal, B Chazelle, L Guibas, C Ó'Dúnlaing, C Yap
Algorithmica 3, 293-327, 1988
4371988
Algorithmic motion planning
CK Yap
Algorithmic and Geometric Aspects of Robotics (Routledge Revivals), 95-144, 2016
3282016
Towards exact geometric computation
CK Yap
Computational Geometry 7 (1-2), 3-23, 1997
3111997
Some consequences of non-uniform conditions on uniform classes
CK Yap
Theoretical computer science 26 (3), 287-300, 1983
3041983
Quantitative steinitz's theorems with applications to multifingered grasping
DG Kirkpatrick, B Mishra, CK Yap
Proceedings of the twenty-second annual ACM Symposium on Theory of Computing …, 1990
2711990
Retraction: A new approach to motion-planning
C ó'Dúnlaing, M Sharir, CK Yap
Proceedings of the fifteenth annual ACM symposium on Theory of computing …, 1983
2491983
The exact computation paradigm
C Yap, T Dubé
Computing in Euclidean Geometry, 452-492, 1995
2481995
Robust geometric computation
CK Yap
Handbook of discrete and computational geometry, 653-668, 1997
2321997
The format model: A theory of database organization
R Hull, CK Yap
Journal of the ACM (JACM) 31 (3), 518-544, 1984
2061984
A geometric consistency theorem for a symbolic perturbation scheme
CK Yap
Proceedings of the fourth annual symposium on Computational geometry, 134-142, 1988
2031988
On k-hulls and related problems
R Cole, M Sharir, CK Yap
Proceedings of the sixteenth annual ACM symposium on Theory of computing …, 1984
1931984
New upper bounds in Klee’s measure problem
MH Overmars, CK Yap
SIAM Journal on Computing 20 (6), 1034-1045, 1991
1921991
New upper bounds in Klee's measure problem
M Overmars, C Yap
SIAM Journal on Computing 20 (6), 1034-1045, 1991
1921991
Shape from probing
R Cole, CK Yap
Journal of Algorithms 8 (1), 19-38, 1987
1891987
A core library for robust numeric and geometric computation
V Karamcheti, C Li, I Pechtchanski, C Yap
Proceedings of the fifteenth annual symposium on Computational geometry, 351-359, 1999
1751999
Classroom examples of robustness problems in geometric computations
L Kettner, K Mehlhorn, S Pion, S Schirra, C Yap
Computational Geometry 40 (1), 61-78, 2008
1712008
Advances in robotics: Algorithmic and geometric aspects of robotics
JT Schwartz, CK Yap
L. Erlbaum Associates Inc., 1987
167*1987
Dynamic map labeling
K Been, E Daiches, C Yap
IEEE Transactions on visualization and computer graphics 12 (5), 773-780, 2006
1622006
Approximate Euclidean shortest path in 3-space
J Choi, J Sellen, CK Yap
Proceedings of the tenth annual symposium on Computational geometry, 41-48, 1994
1541994
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20