Παρακολούθηση
Chee Yap
Chee Yap
Courant Institute, New York University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.nyu.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Ano (n logn) algorithm for the voronoi diagram of a set of simple curve segments
CK Yap
Discrete & Computational Geometry 2 (4), 365-393, 1987
4441987
Parallel computational geometry
A Aggarwal, B Chazelle, L Guibas, C Ó'Dúnlaing, C Yap
Algorithmica 3 (1), 293-327, 1988
4171988
Algorithmic motion planning
CK Yap
Advances in robotics 1, 95-143, 2016
3122016
Some consequences of non-uniform conditions on uniform classes
CK Yap
Theoretical computer science 26 (3), 287-300, 1983
3061983
Towards exact geometric computation
CK Yap
Computational Geometry 7 (1-2), 3-23, 1997
3031997
Quantitative steinitz's theorems with applications to multifingered grasping
D Kirkpatrick, B Mishra, CK Yap
Discrete & Computational Geometry 7 (3), 295-318, 1992
2621992
The exact computation paradigm
C Yap, T Dubé
Computing in Euclidean Geometry, 452-492, 1995
2401995
Retraction: A new approach to motion-planning
C ó'Dúnlaing, M Sharir, CK Yap
Proceedings of the fifteenth annual ACM symposium on Theory of computing …, 1983
2341983
Robust geometric computation
CK Yap
Handbook of discrete and computational geometry, 653-668, 1997
2181997
The format model: A theory of database organization
R Hull, CK Yap
Journal of the ACM (JACM) 31 (3), 518-544, 1984
2051984
A geometric consistency theorem for a symbolic perturbation scheme
CK Yap
Proceedings of the fourth annual symposium on Computational geometry, 134-142, 1988
1991988
On k-hulls and related problems
R Cole, M Sharir, CK Yap
Proceedings of the sixteenth annual ACM symposium on Theory of computing …, 1984
1901984
Shape from probing
R Cole, CK Yap
Journal of Algorithms 8 (1), 19-38, 1987
1821987
New upper bounds in Klee’s measure problem
MH Overmars, CK Yap
SIAM Journal on Computing 20 (6), 1034-1045, 1991
1801991
New upper bounds in Klee's measure problem
M Overmars, C Yap
SIAM Journal on Computing 20 (6), 1034-1045, 1991
1801991
A core library for robust numeric and geometric computation
V Karamcheti, C Li, I Pechtchanski, C Yap
Proceedings of the fifteenth annual symposium on Computational geometry, 351-359, 1999
1721999
Classroom examples of robustness problems in geometric computations
L Kettner, K Mehlhorn, S Pion, S Schirra, C Yap
Computational Geometry 40 (1), 61-78, 2008
1592008
Approximate Euclidean shortest path in 3-space
J Choi, J Sellen, CK Yap
Proceedings of the tenth annual symposium on Computational geometry, 41-48, 1994
1481994
Dynamic map labeling
K Been, E Daiches, C Yap
IEEE Transactions on visualization and computer graphics 12 (5), 773-780, 2006
1462006
Symbolic treatment of geometric degeneracies
CK Yap
Journal of Symbolic Computation 10 (3-4), 349-370, 1990
1361990
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20