Παρακολούθηση
renata archetti
renata archetti
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unibo.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Beach recreation planning using video-derived coastal state indicators
JA Jiménez, A Osorio, I Marino-Tapia, M Davidson, R Medina, A Kroon, ...
Coastal Engineering 54 (6-7), 507-521, 2007
1742007
Application of remote sensing video systems to coastline management problems
A Kroon, MA Davidson, SGJ Aarninkhof, R Archetti, C Armaroli, ...
Coastal Engineering 54 (6-7), 493-505, 2007
1702007
MEDSLIK-II, a Lagrangian marine surface oil spill model for short-term forecasting–Part 2: Numerical simulations and validations
M De Dominicis, N Pinardi, G Zodiatis, R Archetti
Geoscientific Model Development 6 (6), 1871-1888, 2013
1402013
Coastal flooding: A copula based approach for estimating the joint probability of water levels and waves
M Masina, A Lamberti, R Archetti
Coastal Engineering 97, 37-52, 2015
1232015
Modeling of a point absorber for energy conversion in Italian seas
S Bozzi, AM Miquel, A Antonini, G Passoni, R Archetti
Energies 6 (6), 3033-3051, 2013
1152013
European experience of low crested structures for coastal management
A Lamberti, R Archetti, M Kramer, D Paphitis, C Mosso, M Di Risio
Coastal Engineering 52 (10-11), 841-866, 2005
1112005
Analysis of different methods for wave generation and absorption in a CFD-based numerical wave tank
AM Miquel, A Kamath, M Alagan Chella, R Archetti, H Bihs
Journal of Marine Science and Engineering 6 (2), 73, 2018
1002018
Wave electricity production in Italian offshore: A preliminary investigation
S Bozzi, R Archetti, G Passoni
Renewable Energy 62, 407-416, 2014
872014
Wave energy farm design in real wave climates: the Italian offshore
S Bozzi, M Giassi, AM Miquel, A Antonini, F Bizzozero, G Gruosso, ...
Energy 122, 378-389, 2017
802017
An integral swash zone model with friction: an experimental and numerical investigation
R Archetti, M Brocchini
Coastal Engineering 45 (2), 89-110, 2002
642002
Integrating multidisciplinary instruments for assessing coastal vulnerability to erosion and sea level rise: Lessons and challenges from the Adriatic Sea, Italy
D Bonaldo, F Antonioli, R Archetti, A Bezzi, A Correggiari, S Davolio, ...
Journal of Coastal Conservation 23, 19-37, 2019
602019
Investigating the potential and feasibility of an offshore wind farm in the Northern Adriatic Sea
J Schweizer, A Antonini, L Govoni, G Gottardi, R Archetti, E Supino, ...
Applied Energy 177, 449-463, 2016
582016
Analysis of the effects of different storm events on shoreline dynamics of an artificially embayed beach
R Archetti, C Romagnoli
Earth Surface Processes and Landforms 36 (11), 1449-1463, 2011
572011
Experimental verification of power-law non-Newtonian axisymmetric porous gravity currents
S Longo, V Di Federico, L Chiapponi, R Archetti
Journal of Fluid Mechanics 731, R2, 2013
542013
Integrated monitoring of the hydro-morphodynamics of a beach protected by low crested detached breakwaters
R Archetti, B Zanuttigh
Coastal Engineering 57 (10), 879-891, 2010
532010
Radial gravity currents in vertically graded porous media: theory and experiments for Newtonian and power-law fluids
V Di Federico, S Longo, L Chiapponi, R Archetti, V Ciriello
Advances in water resources 70, 65-76, 2014
492014
Assessment of risk due to debris flow events
R Archetti, A Lamberti
Natural Hazards Review 4 (3), 115-125, 2003
452003
Optimal index related to the shoreline dynamics during a storm: the case of Jesolo beach
R Archetti, A Paci, S Carniel, D Bonaldo
Natural Hazards and Earth System Sciences 16 (5), 1107-1122, 2016
442016
On the axisymmetric spreading of non-Newtonian power-law gravity currents of time-dependent volume: An experimental and theoretical investigation focused on the inference of …
S Longo, V Di Federico, R Archetti, L Chiapponi, V Ciriello, M Ungarish
Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics 201, 69-79, 2013
442013
Towards improving the representation of beaching in oil spill models: A case study
AG Samaras, M De Dominicis, R Archetti, A Lamberti, N Pinardi
Marine pollution bulletin 88 (1-2), 91-101, 2014
422014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20