Παρακολούθηση
Gertjan Burghouts
Gertjan Burghouts
Deep Learning for Vision
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tno.nl - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The Amsterdam library of object images
JM Geusebroek, GJ Burghouts, AWM Smeulders
International Journal of Computer Vision 61 (1), 103-112, 2005
10402005
Performance evaluation of local colour invariants
GJ Burghouts, JM Geusebroek
Computer Vision and Image Understanding 113 (1), 48-62, 2009
4202009
Material-specific adaptation of color invariant features
GJ Burghouts, JM Geusebroek
Pattern Recognition Letters 30 (3), 306-313, 2009
1532009
Video access system and method based on action type detection
P Hanckmann, K Schutte, L De Penning, GJ Burghouts
US Patent 9,554,081, 2017
1112017
Spatio-temporal layout of human actions for improved bag-of-words action detection
GJ Burghouts, K Schutte
Pattern Recognition Letters 34 (15), 1861-1869, 2013
532013
Selection of negative samples and two-stage combination of multiple features for action detection in thousands of videos
GJ Burghouts, K Schutte, H Bouma, RJM den Hollander
Machine Vision and Applications 25 (1), 85-98, 2014
502014
Recognizing stress using semantics and modulation of speech and gestures
I Lefter, GJ Burghouts, LJM Rothkrantz
IEEE Transactions on Affective Computing 7 (2), 162-175, 2016
492016
The distribution family of similarity distances
G Burghouts, A Smeulders, JM Geusebroek
Advances in neural information processing systems, 201-208, 2007
432007
Automated textual descriptions for a wide range of video events with 48 human actions
P Hanckmann, K Schutte, GJ Burghouts
European Conference on Computer Vision, 372-380, 2012
422012
A comparative study on automatic audio–visual fusion for aggression detection using meta-information
I Lefter, LJM Rothkrantz, GJ Burghouts
Pattern Recognition Letters 34 (15), 1953-1963, 2013
372013
An audio-visual dataset of human–human interactions in stressful situations
I Lefter, GJ Burghouts, LJM Rothkrantz
Journal on Multimodal User Interfaces 8 (1), 29-41, 2014
272014
Recognition and localization of relevant human behavior in videos
H Bouma, G Burghouts, L de Penning, P Hanckmann, JM ten Hove, ...
Sensors, and Command, Control, Communications, and Intelligence (C3I …, 2013
272013
Instantaneous threat detection based on a semantic representation of activities, zones and trajectories
GJ Burghouts, K Schutte, RJM ten Hove, SP van den Broek, J Baan, ...
Signal, Image and Video Processing 8 (1), 191-200, 2014
242014
Automatic human action recognition in a scene from visual inputs
H Bouma, P Hanckmann, JW Marck, L Penning, R den Hollander, ...
Unattended Ground, Sea, and Air Sensor Technologies and Applications XIV …, 2012
222012
An action selection architecture for an emotional agent
GJ Burghouts, DKJ Heylen, M Poel, A Nijholt
AAAI Press, 2003
222003
Automatic detection of suspicious behavior of pickpockets with track-based features in a shopping mall
H Bouma, J Baan, GJ Burghouts, PT Eendebak, JR van Huis, J Dijk, ...
Optics and Photonics for Counterterrorism, Crime Fighting, and Defence X …, 2014
212014
A unified approach to the recognition of complex actions from sequences of zone-crossings
G Sanromà, L Patino, G Burghouts, K Schutte, J Ferryman
Image and Vision Computing 32 (5), 363-378, 2014
212014
Automatic Audio-Visual Fusion for Aggression Detection Using Meta-information
I Lefter, GJ Burghouts, LJM Rothkrantz
Advanced Video and Signal-Based Surveillance (AVSS), 2012 IEEE Ninth …, 2012
182012
Color Textons for Texture Recognition.
GJ Burghouts, JM Geusebroek
BMVC, 1099-1108, 2006
182006
Activity recognition and localization on a truck parking lot
M Andersson, L Patino, GJ Burghouts, A Flizikowski, M Evans, ...
2013 10th IEEE International Conference on Advanced Video and Signal Based …, 2013
172013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20