Παρακολούθηση
Andreas Classen
Andreas Classen
Phd, Software Engineer, Inteclux Software Engineering
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα intecsoft.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Model checking lots of systems: efficient verification of temporal properties in software product lines
A Classen, P Heymans, PY Schobbens, A Legay, JF Raskin
Proceedings of the 32nd ACM/IEEE International Conference on Software …, 2010
4312010
Symbolic model checking of software product lines
A Classen, P Heymans, PY Schobbens, A Legay
Proceedings of the 33rd International Conference on Software Engineering …, 2011
359*2011
Featured transition systems: Foundations for verifying variability-intensive systems and their application to LTL model checking
A Classen, M Cordy, PY Schobbens, P Heymans, A Legay, JF Raskin
IEEE Transactions on Software Engineering 39 (8), 1069-1089, 2012
2932012
A text-based approach to feature modelling: Syntax and semantics of TVL
A Classen, Q Boucher, P Heymans
Science of Computer Programming 76 (12), 1130-1143, 2011
2542011
What’s in a Feature: A Requirements Engineering Perspective
A Classen, P Heymans, PY Schobbens
International Conference on Fundamental Approaches to Software Engineering …, 2008
2462008
Introducing TVL, a text-based feature modelling language
Q Boucher, A Classen, P Faber, P Heymans
Proceedings of the Fourth International Workshop on Variability Modelling of …, 2010
1102010
ProVeLines: a product line of verifiers for software product lines
M Cordy, A Classen, P Heymans, PY Schobbens, A Legay
Proceedings of the 17th International Software Product Line Conference co …, 2013
992013
Evaluating formal properties of feature diagram languages
P Heymans, PY Schobbens, JC Trigaux, Y Bontemps, R Matulevičius, ...
IET software 2 (3), 281-302, 2008
962008
Formal modelling of feature configuration workflows
A Hubaux, A Classen, P Heymans
Proceedings of the 13th International Software Product Lines Conference …, 2009
942009
Simulation-based abstractions for software product-line model checking
M Cordy, A Classen, G Perrouin, PY Schobbens, P Heymans, A Legay
2012 34th International Conference on Software Engineering (ICSE), 672-682, 2012
812012
Relating requirements and feature configurations: A systematic approach
TT Tun, Q Boucher, A Classen, A Hubaux, P Heymans
Proceedings of the 13th International Software Product Lines Conference …, 2009
782009
A formal semantics for multi-level staged configuration
A Classen, A Hubaux, P Heymans
Proceedings of the Third Workshop on Variability Modelling of Software …, 2009
722009
Formal semantics, modular specification, and symbolic verification of product-line behaviour
A Classen, M Cordy, P Heymans, A Legay, PY Schobbens
Science of Computer Programming 80, 416-439, 2014
712014
A preliminary review on the application of feature diagrams in practice
A Hubaux, A Classen, M Mendonça, P Heymans
Proceedings of the Fourth Workshop on Variability Modelling of Software …, 2010
642010
Incremental formalization
B Steffen, T Margaria, A Claßen, V Braun
Algebraic Methodology and Software Technology: 5th International Conference …, 1996
641996
Model checking adaptive software with featured transition systems
M Cordy, A Classen, P Heymans, A Legay, PY Schobbens
Assurances for Self-Adaptive Systems: Principles, Models, and Techniques, 1-29, 2013
582013
A formal semantics for feature cardinalities in feature diagrams
R Michel, A Classen, A Hubaux, Q Boucher
Proceedings of the 5th International Workshop on Variability Modeling of …, 2011
572011
Heterogeneous analysis and verification for distributed systems
B Steffen, T Margaria, A Classen
Software - Concepts and Tools 17 (1), 13-25, 1996
491996
Modelling with FTS: a collection of illustrative examples
A Classen
452010
A constraint-oriented service creation environment
B Steffen, T Margaria, A Cla\en, V Braun, R Nisius, M Reitenspie\
Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems: Second …, 1996
451996
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20