Παρακολούθηση
Vasily Temnov
Vasily Temnov
Άλλα ονόματαVasily V. Temnov
LSI, Ecole Polytechnique, CEA/DRF/IRAMIS, CNRS, Institut Polytechnique de Paris
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα polytechnique.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Active magneto-plasmonics in hybrid metal–ferromagnet structures
VV Temnov, G Armelles, U Woggon, D Guzatov, A Cebollada, ...
Nature Photonics 4 (2), 107-111, 2010
5952010
Exciton-plasmon-photon conversion in plasmonic nanostructures
Y Fedutik, VV Temnov, O Schöps, U Woggon, MV Artemyev
Physical review letters 99 (13), 136802, 2007
3712007
Ultrafast acousto-magneto-plasmonics
VV Temnov
Nature Photonics 6 (11), 728-736, 2012
2922012
Multiphoton ionization in dielectrics: comparison of circular and linear polarization
VV Temnov, K Sokolowski-Tinten, P Zhou, A El-Khamhawy, ...
Physical review letters 97 (23), 237403, 2006
2612006
Superradiance and Subradiance in an Inhomogeneously Broadened Ensemble of Two-Level Systems Coupled to a Low- Cavity
VV Temnov, U Woggon
Physical review letters 95 (24), 243602, 2005
2162005
Ultrafast imaging interferometry at femtosecond-laser-excited surfaces
VV Temnov, K Sokolowski-Tinten, P Zhou, D von der Linde
JOSA B 23 (9), 1954-1964, 2006
1602006
New concept for magnetization switching by ultrafast acoustic pulses
O Kovalenko, T Pezeril, VV Temnov
Physical review letters 110 (26), 266602, 2013
1572013
Exciton− plasmon interaction in a composite metal− insulator− semiconductor nanowire system
Y Fedutik, V Temnov, U Woggon, E Ustinovich, M Artemyev
Journal of the American Chemical Society 129 (48), 14939-14945, 2007
1182007
Terahertz spectroscopy for all-optical spintronic characterization of the spin-Hall-effect metals Pt, W and Cu80Ir20
TS Seifert, NM Tran, O Gueckstock, SM Rouzegar, L Nadvornik, S Jaiswal, ...
Journal of Physics D: Applied Physics 51 (36), 364003, 2018
1172018
Surface plasmon mediated interference phenomena in low-Q silver nanowire cavities
M Allione, VV Temnov, Y Fedutik, U Woggon, MV Artemyev
Nano Letters 8 (1), 31-35, 2008
1162008
Complete ground state gain recovery after ultrashort double pulses in quantum dot based semiconductor optical amplifier
S Dommers, VV Temnov, U Woggon, J Gomis, J Martinez-Pastor, ...
Applied physics letters 90 (3), 2007
1112007
Femtosecond nonlinear ultrasonics in gold probed with ultrashort surface plasmons
VV Temnov, C Klieber, KA Nelson, T Thomay, V Knittel, A Leitenstorfer, ...
Nature communications 4 (1), 1468, 2013
1092013
Ultrafast magnetoelastic probing of surface acoustic transients
J Janušonis, CL Chang, T Jansma, A Gatilova, VS Vlasov, ...
Physical Review B 94 (2), 024415, 2016
902016
Surface plasmon interferometry: measuring group velocity of surface plasmons
VV Temnov, U Woggon, J Dintinger, E Devaux, TW Ebbesen
Optics letters 32 (10), 1235-1237, 2007
852007
Enhancement of the magnetic modulation of surface plasmon polaritons in Au/Co/Au films
D Martín-Becerra, JB González-Díaz, VV Temnov, A Cebollada, ...
Applied Physics Letters 97 (18), 2010
812010
Photon statistics in the cooperative spontaneous emission
VV Temnov, U Woggon
Optics express 17 (7), 5774-5782, 2009
812009
Impact of Coulomb scattering on the ultrafast gain recovery in InGaAs quantum dots
J Gomis-Bresco, S Dommers, VV Temnov, U Woggon, M Lämmlin, ...
Physical Review Letters 101 (25), 256803, 2008
792008
Transient grating spectroscopy in magnetic thin films: simultaneous detection of elastic and magnetic dynamics
J Janušonis, T Jansma, CL Chang, Q Liu, A Gatilova, AM Lomonosov, ...
Scientific reports 6 (1), 29143, 2016
772016
Parametric frequency mixing in a magnetoelastically driven linear ferromagnetic-resonance oscillator
CL Chang, AM Lomonosov, J Janusonis, VS Vlasov, VV Temnov, ...
Physical Review B 95 (6), 060409, 2017
672017
Femtosecond time-resolved interferometric microscopy
VV Temnov, K Sokolowski-Tinten, P Zhou, D Von Der Linde
Applied Physics A 78, 483-489, 2004
662004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20