Παρακολούθηση
George Matsopoulos
George Matsopoulos
Prof., School of Electrical and Computer Engineering, Natioanl Technical University of Athens
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα biomed.ntua.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A computer-aided diagnostic system to characterize CT focal liver lesions: design and optimization of a neural network classifier
M Gletsos, SG Mougiakakou, GK Matsopoulos, KS Nikita, AS Nikita, ...
IEEE transactions on information technology in biomedicine 7 (3), 153-162, 2003
3182003
Automatic retinal image registration scheme using global optimization techniques
GK Matsopoulos, NA Mouravliansky, KK Delibasis, KS Nikita
IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine 3 (1), 47-60, 1999
2891999
Multiresolution morphological fusion of MR and CT images of the human brain
GK Matsopoulos, S Marshall, JNH Brunt
IEE Proceedings-Vision, Image and Signal Processing 141 (3), 137-142, 1994
1721994
Multimodal registration of retinal images using self organizing maps
GK Matsopoulos, PA Asvestas, NA Mouravliansky, KK Delibasis
IEEE Transactions on Medical Imaging 23 (12), 1557-1563, 2004
1112004
A novel and efficient implementation of the marching cubes algorithm
KS Delibasis, GK Matsopoulos, NA Mouravliansky, KS Nikita
Computerized Medical Imaging and Graphics 25 (4), 343-352, 2001
1032001
Contrast enhancement of images using partitioned iterated function systems
TL Economopoulos, PA Asvestas, GK Matsopoulos
Image and vision computing 28 (1), 45-54, 2010
812010
A comparative study of surface‐and volume‐based techniques for the automatic registration between CT and SPECT brain images
GC Kagadis, KK Delibasis, GK Matsopoulos, NA Mouravliansky, ...
Medical Physics 29 (2), 201-213, 2002
712002
Application of morphological pyramids: fusion of MR and CT phantoms
GK Matsopoulos, S Marshall
Journal of Visual Communication and Image Representation 6 (2), 196-207, 1995
681995
Phase II multicenter randomized study of amifostine for prevention of acute radiation rectal toxicity: topical intrarectal versus subcutaneous application
VE Kouloulias, JR Kouvaris, G Pissakas, E Mallas, C Antypas, JD Kokakis, ...
International Journal of Radiation Oncology* Biology* Physics 62 (2), 486-493, 2005
612005
Amifostine as radioprotective agent for the rectal mucosa during irradiation of pelvic tumors
J Kouvaris, V Kouloulias, E Malas, C Antypas, J Kokakis, S Michopoulos, ...
Strahlentherapie und Onkologie 179 (3), 167-174, 2003
582003
A power differentiation method of fractal dimension estimation for 2-D signals
P Asvestas, GK Matsopoulos, KS Nikita
Journal of Visual Communication and Image Representation 9 (4), 392-400, 1998
561998
Fractal dimension estimation of carotid atherosclerotic plaques from B-mode ultrasound: a pilot study
P Asvestas, S Golemati, GK Matsopoulos, KS Nikita, AN Nicolaides
Ultrasound in medicine & biology 28 (9), 1129-1136, 2002
522002
Use of morphological image processing techniques for the measurement of a fetal head from ultrasound images
GK Matsopoulos, S Marshall
Pattern Recognition 27 (10), 1317-1324, 1994
521994
Radiotherapy in conjunction with intravenous infusion of 180 mg of disodium pamidronate in management of osteolytic metastases from breast cancer: clinical evaluation …
V Kouloulias, G Matsopoulos, J Kouvaris, C Dardoufas, A Bottomley, ...
International Journal of Radiation Oncology* Biology* Physics 57 (1), 143-157, 2003
512003
A digital subtraction radiography scheme based on automatic multiresolution registration
EI Zacharaki, GK Matsopoulos, PA Asvestas, KS Nikita, K Grondahl, ...
Dentomaxillofacial radiology 33 (6), 379-390, 2004
502004
Estimation of fractal dimension of images using a fixed mass approach
P Asvestas, GK Matsopoulos, KS Nikita
Pattern Recognition Letters 20 (3), 347-354, 1999
471999
Thoracic non-rigid registration combining self-organizing maps and radial basis functions
GK Matsopoulos, NA Mouravliansky, PA Asvestas, KK Delibasis, ...
Medical Image Analysis 9 (3), 237-254, 2005
462005
A computer-aided automated methodology for the detection and classification of occlusal caries from photographic color images
ED Berdouses, GD Koutsouri, EE Tripoliti, GK Matsopoulos, CJ Oulis, ...
Computers in biology and medicine 62, 119-135, 2015
452015
A phase II randomized study of topical intrarectal administration of amifostine for the prevention of acute radiation-induced rectal toxicity
VE Kouloulias, JR Kouvaris, G Pissakas, JD Kokakis, C Antypas, E Mallas, ...
Strahlentherapie und Onkologie 180 (9), 557-562, 2004
422004
Abnormal P600 in heroin addicts with prolonged abstinence elicited during a working memory test
C Papageorgiou, I Liappas, P Asvestas, C Vasios, GK Matsopoulos, ...
Neuroreport 12 (8), 1773-1778, 2001
422001
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20