Παρακολούθηση
John Lygeros
John Lygeros
Prof. of Computation and Control, ETH Zurich
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ethz.ch
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A survey of applications of wireless sensors and wireless sensor networks
T Arampatzis, J Lygeros, S Manesis
Proceedings of the 2005 IEEE International Symposium on, Mediterrean …, 2005
11742005
Dynamical properties of hybrid automata
J Lygeros, KH Johansson, SN Simic, J Zhang, SS Sastry
IEEE Transactions on automatic control 48 (1), 2-17, 2003
9532003
Controllers for reachability specifications for hybrid systems
J Lygeros, C Tomlin, S Sastry
Automatica 35 (3), 349-370, 1999
7991999
A game theoretic approach to controller design for hybrid systems
CJ Tomlin, J Lygeros, SS Sastry
Proceedings of the IEEE 88 (7), 949-970, 2000
6612000
On the regularization of Zeno hybrid automata
KH Johansson, M Egerstedt, J Lygeros, S Sastry
Systems & control letters 38 (3), 141-150, 1999
5781999
Verified hybrid controllers for automated vehicles
J Lygeros, DN Godbole, S Sastry
IEEE transactions on automatic control 43 (4), 522-539, 1998
4701998
On submodularity and controllability in complex dynamical networks
TH Summers, FL Cortesi, J Lygeros
IEEE Transactions on Control of Network Systems 3 (1), 91-101, 2015
4472015
Probabilistic reachability and safety for controlled discrete time stochastic hybrid systems
A Abate, M Prandini, J Lygeros, S Sastry
Automatica 44 (11), 2724-2734, 2008
4232008
A probabilistic approach to aircraft conflict detection
M Prandini, J Hu, J Lygeros, S Sastry
IEEE Transactions on intelligent transportation systems 1 (4), 199-220, 2000
3962000
Towards a theory of stochastic hybrid systems
J Hu, J Lygeros, S Sastry
International Workshop on Hybrid Systems: Computation and Control, 160-173, 2000
3662000
Impulse differential inclusions: A viability approach to hybrid systems
JP Aubin, J Lygeros, M Quincampoix, S Sastry, N Seube
IEEE Transactions on Automatic Control 47 (1), 2-20, 2002
3582002
Data-enabled predictive control: In the shallows of the DeePC
J Coulson, J Lygeros, F Dörfler
2019 18th European Control Conference (ECC), 307-312, 2019
3122019
In silico feedback for in vivo regulation of a gene expression circuit
A Milias-Argeitis, S Summers, J Stewart-Ornstein, I Zuleta, D Pincus, ...
Nature biotechnology 29 (12), 1114-1116, 2011
3102011
Zeno hybrid systems
J Zhang, KH Johansson, J Lygeros, S Sastry
International Journal of Robust and Nonlinear Control: IFAC‐Affiliated …, 2001
3102001
Longitudinal control of the lead car of a platoon
DN Godbole, J Lygeros
IEEE Transactions on Vehicular Technology 43 (4), 1125-1135, 1994
2901994
On reachability and minimum cost optimal control
J Lygeros
Automatica 40 (6), 917-927, 2004
2662004
Stochastic hybrid systems
CG Cassandras, J Lygeros
CRC Press, 2018
2562018
Moment-based inference predicts bimodality in transient gene expression
C Zechner, J Ruess, P Krenn, S Pelet, M Peter, J Lygeros, H Koeppl
Proceedings of the National Academy of Sciences 109 (21), 8340-8345, 2012
2452012
A Probabilistic Framework for Reserve Scheduling andSecurity Assessment of Systems With High Wind Power Penetration
M Vrakopoulou, K Margellos, J Lygeros, G Andersson
IEEE Transactions on Power Systems 28 (4), 3885-3896, 2013
2432013
On the road between robust optimization and the scenario approach for chance constrained optimization problems
K Margellos, P Goulart, J Lygeros
IEEE Transactions on Automatic Control 59 (8), 2258-2263, 2014
2422014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20