Παρακολούθηση
Dermot Diamond
Dermot Diamond
Professor of Sensor Science, Dublin City University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα dcu.ie - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Glucose sensing for diabetes monitoring: recent developments
D Bruen, C Delaney, L Florea, D Diamond
Sensors 17 (8), 1866, 2017
7942017
Recognition, Transduction and Immobilisation - A Holistic Approach to Sensor Development, in 'Chemosensors of ion and molecule recognition'; eds Desvergne, Jean Pierre; Czarnik …
TGSONPK Dermot Diamond
Springer, 1997
576*1997
All-solid-state sodium-selective electrode based on a calixarene ionophore in a poly (vinyl chloride) membrane with a polypyrrole solid contact
A Cadogan, Z Gao, A Lewenstam, A Ivaska, D Diamond
Analytical Chemistry 64 (21), 2496-2501, 1992
5131992
Smartphone-based simultaneous pH and nitrite colorimetric determination for paper microfluidic devices
N Lopez-Ruiz, VF Curto, MM Erenas, F Benito-Lopez, D Diamond, ...
Analytical chemistry 86 (19), 9554-9562, 2014
4592014
Development of a smart packaging for the monitoring of fish spoilage
A Pacquit, J Frisby, D Diamond, KT Lau, A Farrell, B Quilty, D Diamond
Food chemistry 102 (2), 466-470, 2007
4502007
BIOTEX—Biosensing textiles for personalised healthcare management
S Coyle, KT Lau, N Moyna, D O'Gorman, D Diamond, F Di Francesco, ...
IEEE transactions on information technology in biomedicine 14 (2), 364-370, 2010
3972010
Development of a volatile amine sensor for the monitoring of fish spoilage
A Pacquit, KT Lau, H McLaughlin, J Frisby, B Quilty, D Diamond
Talanta 69 (2), 515-520, 2006
3592006
Advances in wearable chemical sensor design for monitoring biological fluids
G Matzeu, L Florea, D Diamond
Sensors and Actuators B: Chemical 211, 403-418, 2015
3342015
Organic electrochemical transistor incorporating an ionogel as a solid state electrolyte for lactate sensing
D Khodagholy, VF Curto, KJ Fraser, M Gurfinkel, R Byrne, D Diamond, ...
Journal of Materials Chemistry 22 (10), 4440-4443, 2012
3262012
Synthesis of electrochemically-reduced graphene oxide film with controllable size and thickness and its use in supercapacitor
XY Peng, XX Liu, D Diamond, KT Lau
Carbon 49 (11), 3488-3496, 2011
3152011
Wireless sensor networks and chemo-/biosensing
D Diamond, S Coyle, S Scarmagnani, J Hayes
Chemical reviews 108 (2), 652-679, 2008
3112008
Smart nanotextiles: a review of materials and applications
S Coyle, Y Wu, KT Lau, D De Rossi, G Wallace, D Diamond
MRS bulletin 32 (5), 434-442, 2007
3092007
Comparison of soil pollution concentrations determined using AAS and portable XRF techniques
T Radu, D Diamond
Journal of hazardous materials 171 (1-3), 1168-1171, 2009
3042009
A wearable electrochemical sensor for the real-time measurement of sweat sodium concentration
B Schazmann, D Morris, C Slater, S Beirne, C Fay, R Reuveny, N Moyna, ...
Analytical Methods 2 (4), 342-348, 2010
3032010
Principles of chemical and biological sensors
D Diamond
2911998
Screen-printed electrodes for environmental monitoring of heavy metal ions: a review
J Barton, MBG García, DH Santos, P Fanjul-Bolado, A Ribotti, M McCaul, ...
Microchimica Acta 183, 503-517, 2016
2842016
Bio-sensing textile based patch with integrated optical detection system for sweat monitoring
D Morris, S Coyle, Y Wu, KT Lau, G Wallace, D Diamond
Sensors and Actuators B: Chemical 139 (1), 231-236, 2009
2752009
Chloride selective calix [4] arene optical sensor combining urea functionality with pyrene excimer transduction
B Schazmann, N Alhashimy, D Diamond
Journal of the American Chemical Society 128 (26), 8607-8614, 2006
2752006
Calixarene-based sensing agents
M AnthonyáMcKervey
Chemical Society Reviews 25 (1), 15-24, 1996
275*1996
Absorbance based light emitting diode optical sensors and sensing devices
M O'Toole, D Diamond
Sensors 8 (4), 2453-2479, 2008
2512008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20