Παρακολούθηση
Georgia Kougka
Georgia Kougka
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα csd.auth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Dynamic configuration of partitioning in spark applications
A Gounaris, G Kougka, R Tous, CT Montes, J Torres
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 28 (7), 1891-1904, 2017
602017
The many faces of data-centric workflow optimization: a survey
G Kougka, A Gounaris, A Simitsis
International Journal of Data Science and Analytics 6 (2), 81-107, 2018
332018
Eligibility of BPMN models for business process redesign
G Tsakalidis, K Vergidis, G Kougka, A Gounaris
Information 10 (7), 225, 2019
152019
Practical algorithms for execution engine selection in data flows
G Kougka, A Gounaris, K Tsichlas
Future Generation Computer Systems 45, 133-148, 2015
112015
Optimization of Data-intensive Flows: Is it Needed? Is it Solved?
G Kougka, A Gounaris
Proceedings of the 17th International Workshop on Data Warehousing and OLAP …, 2014
92014
Event-based predictive maintenance on top of sensor data in a real Industry 4.0 case study
A Naskos, G Kougka, T Toliopoulos, A Gounaris, C Vamvalis, D Caljouw
Joint European Conference on Machine Learning and Knowledge Discovery in …, 2019
82019
Declarative expression and optimization of data-intensive flows
G Kougka, A Gounaris
International Conference on Data Warehousing and Knowledge Discovery, 13-25, 2013
72013
On Knowledge Transfer from Cost-Based Optimization of Data-Centric Workflows to Business Process Redesign
G Kougka, K Varvoutas, A Gounaris, G Tsakalidis, K Vergidis
Transactions on Large-Scale Data-and Knowledge-Centered Systems XLIII, 62-85, 2020
62020
Optimization of data flow execution in a parallel environment
G Kougka, A Gounaris
Distributed and Parallel Databases 37 (3), 385-410, 2019
62019
An overview of the CUREX platform
AJ Diaz-Honrubia, AR Gonzalez, JM Zamorano, JR Jiménez, ...
2019 IEEE 32nd International Symposium on Computer-Based Medical Systems …, 2019
62019
On optimizing workflows using query processing techniques
G Kougka, A Gounaris
International Conference on Scientific and Statistical Database Management …, 2012
52012
A Methodology for Runtime Detection and Extraction of Threat Patterns
C Bellas, A Naskos, G Kougka, G Vlahavas, A Gounaris, A Vakali, ...
42020
Modeling data flow execution in a parallel environment
G Kougka, A Gounaris, U Leser
International Conference on Big Data Analytics and Knowledge Discovery, 183-196, 2017
42017
Optimal task ordering in chain data flows: exploring the practicality of non-scalable solutions
G Kougka, A Gounaris
International Conference on Big Data Analytics and Knowledge Discovery, 19-32, 2017
42017
Cost optimization of data flows based on task re-ordering
G Kougka, A Gounaris
Transactions on Large-Scale Data-and Knowledge-Centered Systems XXXIII, 113-145, 2017
42017
Cost optimization of data flows based on task re-ordering
G Kougka, A Gounaris
arXiv preprint arXiv:1507.08492, 2015
42015
Rank-based Heuristics for Optimizing the Execution of Product Data Models
K Varvoutas, A Gounaris, G Kougka, HA Reijers
arXiv preprint arXiv:2205.09061, 2022
2022
A Conceptual Model for Assessing Security and Privacy Risks in Healthcare Information Infrastructures: The CUREX Approach
G Kougka, A Gounaris, A Papadopoulos, A Vakali, DN Llobet, J Dumortier, ...
Knowledge Modelling and Big Data Analytics in Healthcare, 285-297, 2021
2021
Mapping DMN to PDM to enable optimizations
K Varvoutas, A Gounaris, G Kougka
2021
WORKFLOW OPTIMIZATION BASED ON QUERY PROCESSING TECHNIQUES
G Kougka
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20