Παρακολούθηση
Nikolay Babulkov
Nikolay Babulkov
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uni-sofia.bg
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
That is a Known Lie: Detecting Previously Fact-Checked Claims
S Shaar, GDS Martino, N Babulkov, P Nakov
arXiv preprint arXiv:2005.06058, 2020
682020
Overview of CheckThat! 2020: Automatic identification and verification of claims in social media
A Barrón-Cedeno, T Elsayed, P Nakov, G Da San Martino, M Hasanain, ...
International Conference of the Cross-Language Evaluation Forum for European …, 2020
582020
The CLEF-2021 CheckThat! Lab on Detecting Check-Worthy Claims, Previously Fact-Checked Claims, and Fake News
P Nakov, G Da San Martino, T Elsayed, A Barrón-Cedeño, R Míguez, ...
ECIR (2), 2021
522021
Overview of CheckThat! 2020 English: Automatic identification and verification of claims in social media
S Shaar, A Nikolov, N Babulkov, F Alam, A Barrón-Cedeno, T Elsayed, ...
Cappellato et al.[10], 2020
322020
Overview of CheckThat! 2020: Automatic Identification and Verification of Claims in Social Media
G Da San Martino, M Hasanain, R Suwaileh, F Haouari, N Babulkov, ...
Experimental IR Meets Multilinguality, Multimodality, and Interaction: 11th …, 2020
2020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–5