Παρακολούθηση
Dimitris Fotakis
Dimitris Fotakis
Associate Professor, Electrical & Computer Eng., NTU Athens
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.ntua.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The structure and complexity of Nash equilibria for a selfish routing game
D Fotakis, S Kontogiannis, E Koutsoupias, M Mavronicolas, P Spirakis
International Colloquium on Automata, Languages, and Programming, 123-134, 2002
2922002
Selfish unsplittable flows
D Fotakis, S Kontogiannis, P Spirakis
ICALP, 226-239, 2004
269*2004
Selfish unsplittable flows
D Fotakis, S Kontogiannis, P Spirakis
Theoretical Computer Science 348 (2), 226-239, 2005
2102005
Enumerating subgraph instances using map-reduce
FN Afrati, D Fotakis, JD Ullman
Data Engineering (ICDE), 2013 IEEE 29th International Conference on, 62-73, 2013
1602013
Space efficient hash tables with worst case constant access time
D Fotakis, R Pagh, P Sanders, P Spirakis
Theory of Computing Systems 38 (2), 229-248, 2005
1382005
On the competitive ratio for online facility location
D Fotakis
Algorithmica 50 (1), 1-57, 2008
1142008
Space efficient hash tables with worst case constant access time
D Fotakis, R Pagh, P Sanders, P Spirakis
STACS 2003, 271-282, 2003
1012003
On the power of deterministic mechanisms for facility location games
D Fotakis, C Tzamos
ACM Transactions on Economics and Computation 2 (4), 15, 2014
982014
Selfish unsplittable flows
D Fotakis, S Kontogiannis, P Spirakis
Automata, Languages and Programming, 593-605, 2004
702004
The structure and complexity of Nash equilibria for a selfish routing game
D Fotakis, S Kontogiannis, E Koutsoupias, M Mavronicolas, P Spirakis
Theoretical Computer Science 410 (36), 3305-3326, 2009
692009
A primal-dual algorithm for online non-uniform facility location
D Fotakis
Journal of Discrete Algorithms 5 (1), 141-148, 2007
672007
Symmetry in network congestion games: Pure equilibria and anarchy cost
D Fotakis, S Kontogiannis, P Spirakis
Approximation and Online Algorithms, 161-175, 2006
642006
NP-Completeness results and efficient approximations for radiocoloring in planar graphs
D Fotakis, S Nikoletseas, V Papadopoulou, P Spirakis
Mathematical Foundations of Computer Science 2000, 363-372, 2000
612000
Frequency assignment in mobile and radio networks
D Fotakis, G Pantziou, G Pentaris, P Spirakis
Networks in Distributed Computing, DIMACS Series in Discrete Mathematics and …, 1999
551999
Online and incremental algorithms for facility location
D Fotakis
ACM SIGACT News 42 (1), 97-131, 2011
542011
Incremental algorithms for facility location and k-median
D Fotakis
Theoretical Computer Science 361 (2), 275-313, 2006
542006
Winner-imposing strategyproof mechanisms for multiple facility location games
D Fotakis, C Tzamos
Internet and Network Economics, 234-245, 2010
512010
Cost-balancing tolls for atomic network congestion games
D Fotakis, PG Spirakis
Internet and Network Economics, 179-190, 2007
492007
Strategyproof facility location with concave costs
D Fotakis, C Tzamos
ACM SIGecom Exchanges 12 (2), 46-49, 2014
48*2014
Atomic congestion games among coalitions
D Fotakis, S Kontogiannis, P Spirakis
Automata, Languages and Programming, 572-583, 2006
472006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20