Παρακολούθηση
Dimitris Fotakis
Dimitris Fotakis
Professor, Electrical & Computer Eng., NTU Athens
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.ntua.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The structure and complexity of Nash equilibria for a selfish routing game
D Fotakis, S Kontogiannis, E Koutsoupias, M Mavronicolas, P Spirakis
International Colloquium on Automata, Languages, and Programming, 123-134, 2002
2992002
Selfish unsplittable flows
D Fotakis, S Kontogiannis, P Spirakis
ICALP, 226-239, 2004
285*2004
Selfish unsplittable flows
D Fotakis, S Kontogiannis, P Spirakis
Theoretical Computer Science 348 (2-3), 226-239, 2005
2192005
Enumerating subgraph instances using map-reduce
FN Afrati, D Fotakis, JD Ullman
2013 IEEE 29th International Conference on Data Engineering (ICDE), 62-73, 2013
1732013
Space efficient hash tables with worst case constant access time
D Fotakis, R Pagh, P Sanders, P Spirakis
Theory of Computing Systems 38 (2), 229-248, 2005
1472005
On the competitive ratio for online facility location
D Fotakis
Algorithmica 50 (1), 1-57, 2008
1252008
On the power of deterministic mechanisms for facility location games
D Fotakis, C Tzamos
ACM Transactions on Economics and Computation 2 (4), 15, 2014
1222014
Space efficient hash tables with worst case constant access time
D Fotakis, R Pagh, P Sanders, P Spirakis
STACS 2003, 271-282, 2003
1192003
The structure and complexity of Nash equilibria for a selfish routing game
D Fotakis, S Kontogiannis, E Koutsoupias, M Mavronicolas, P Spirakis
Theoretical Computer Science 410 (36), 3305-3326, 2009
802009
Selfish unsplittable flows
D Fotakis, S Kontogiannis, P Spirakis
Automata, Languages and Programming, 593-605, 2004
802004
Winner-imposing strategyproof mechanisms for multiple Facility Location games
D Fotakis, C Tzamos
Theoretical Computer Science 472, 90-103, 2013
792013
A primal-dual algorithm for online non-uniform facility location
D Fotakis
Journal of Discrete Algorithms 5 (1), 141-148, 2007
712007
Symmetry in network congestion games: Pure equilibria and anarchy cost
D Fotakis, S Kontogiannis, P Spirakis
Approximation and Online Algorithms, 161-175, 2006
682006
Online and incremental algorithms for facility location
D Fotakis
ACM SIGACT News 42 (1), 97-131, 2011
632011
NP-completeness results and efficient approximations for radiocoloring in planar graphs
DA Fotakis, SE Nikoletseas, VG Papadopoulou, PG Spirakis
Mathematical Foundations of Computer Science 2000: 25th International …, 2000
622000
Incremental algorithms for facility location and k-median
D Fotakis
Theoretical Computer Science 361 (2), 275-313, 2006
612006
Cost-balancing tolls for atomic network congestion games
D Fotakis, PG Spirakis
Internet and Network Economics, 179-190, 2007
552007
Frequency assignment in mobile and radio networks
D Fotakis, G Pantziou, G Pentaris, P Spirakis
Networks in Distributed Computing, DIMACS Series in Discrete Mathematics and …, 1999
551999
Strategyproof facility location for concave cost functions
D Fotakis, C Tzamos
Proceedings of the fourteenth ACM conference on Electronic commerce, 435-452, 2013
542013
Stackelberg strategies for atomic congestion games
D Fotakis
Theory of Computing Systems 47 (1), 218-249, 2010
542010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20