Παρακολούθηση
Matteo Camilli
Matteo Camilli
Assistant professor, Politecnico di Milano
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα polimi.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A formal framework for specifying and verifying microservices based process flows
M Camilli, C Bellettini, L Capra, M Monga
Software Engineering and Formal Methods: SEFM 2017 Collocated Workshops …, 2018
332018
Specifying and verifying real-time self-adaptive systems
M Camilli, A Gargantini, P Scandurra
2015 IEEE 26th International Symposium on Software Reliability Engineering …, 2015
302015
Formal verification problems in a big data world: towards a mighty synergy
M Camilli
Companion Proceedings of the 36th International Conference on Software …, 2014
302014
Online model-based testing under uncertainty
M Camilli, C Bellettini, A Gargantini, P Scandurra
2018 IEEE 29th International Symposium on Software Reliability Engineering …, 2018
272018
MaRDiGraS: Simplified Building of Reachability Graphs on Large Clusters
C Bellettini, M Camilli, L Capra, M Monga
Reachability Problems: 7th International Workshop, RP 2013, Uppsala, Sweden …, 2013
272013
Distributed CTL model checking using MapReduce: theory and practice
C Bellettini, M Camilli, L Capra, M Monga
Concurrency and Computation: Practice and Experience 28 (11), 3025-3041, 2016
242016
Distributed CTL model checking in the cloud
C Bellettini, M Camilli, L Capra, M Monga
arXiv preprint arXiv:1310.6670, 2013
222013
CTL model checking in the cloud using mapreduce
M Camilli, C Bellettini, L Capra, M Monga
2014 16th International Symposium on Symbolic and Numeric Algorithms for …, 2014
202014
A multivariate characterization and detection of software performance antipatterns
A Avritzer, R Britto, C Trubiani, B Russo, A Janes, M Camilli, A van Hoorn, ...
Proceedings of the ACM/SPEC International Conference on Performance …, 2021
172021
Model‐based hypothesis testing of uncertain software systems
M Camilli, A Gargantini, P Scandurra
Software Testing, Verification and Reliability 30 (2), e1730, 2020
172020
Petri nets state space analysis in the cloud
M Camilli
2012 34th International Conference on Software Engineering (ICSE), 1638-1640, 2012
172012
A high-level petri net-based formal model of distributed self-adaptive systems
M Camilli, C Bellettini, L Capra
Proceedings of the 12th European Conference on Software Architecture …, 2018
162018
Zone-based formal specification and timing analysis of real-time self-adaptive systems
M Camilli, A Gargantini, P Scandurra
Science of Computer Programming 159, 28-57, 2018
162018
Towards inverse uncertainty quantification in software development (short paper)
M Camilli, A Gargantini, P Scandurra, C Bellettini
Software Engineering and Formal Methods: 15th International Conference, SEFM …, 2017
162017
Uncertainty-aware exploration in model-based testing
M Camilli, A Gargantini, P Scandurra, C Trubiani
2021 14th IEEE Conference on Software Testing, Verification and Validation …, 2021
152021
Symbolic state space exploration of RT systems in the cloud
C Bellettini, M Camilli, L Capra, M Monga
2012 14th International Symposium on Symbolic and Numeric Algorithms for …, 2012
142012
PPTAMλ: What, Where, and How of Cross-domain Scalability Assessment
A Avritzer, M Camilli, A Janes, B Russo, J Jahič, A van Hoorn, R Britto, ...
2021 IEEE 18th International Conference on Software Architecture Companion …, 2021
132021
Towards evolving petri nets: a symmetric nets-based framework
L Capra, M Camilli
IFAC-PapersOnLine 51 (7), 480-485, 2018
132018
Formal specification and verification of decentralized self-adaptive systems using symmetric nets
M Camilli, L Capra
Discrete Event Dynamic Systems 31, 609-657, 2021
122021
Microservices integrated performance and reliability testing
M Camilli, A Guerriero, A Janes, B Russo, S Russo
Proceedings of the 3rd ACM/IEEE International Conference on Automation of …, 2022
112022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20