Παρακολούθηση
Michal Jancosek
Michal Jancosek
http://cmp.felk.cvut.cz/
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα jancosek.sk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
3D with Kinect
J Smisek, M Jancosek, T Pajdla
Consumer depth cameras for computer vision: Research topics and applications …, 2013
9702013
Multi-view reconstruction preserving weakly-supported surfaces
M Jancosek, T Pajdla
CVPR 2011, 3121-3128, 2011
4982011
Exploiting visibility information in surface reconstruction to preserve weakly supported surfaces
M Jancosek, T Pajdla
International scholarly research notices 2014 (1), 798595, 2014
1032014
Flexible building primitives for 3D building modeling
B Xiong, M Jancosek, SO Elberink, G Vosselman
ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing 101, 275-290, 2015
1002015
Scalable multi-view stereo
M Jancosek, A Shekhovtsov, T Pajdla
2009 IEEE 12th International Conference on Computer Vision Workshops, ICCV …, 2009
492009
3D reconstruction from photographs by CMP SfM web service
J Heller, M Havlena, M Jancosek, A Torii, T Pajdla
2015 14th IAPR International Conference on Machine Vision Applications (MVA …, 2015
332015
Segmentation based multi-view stereo
M Jancosek, T Pajdla
na, 2009
302009
Hallucination-free multi-view stereo
M Jancosek, T Pajdla
Trends and Topics in Computer Vision: ECCV 2010 Workshops, Heraklion, Crete …, 2012
152012
AWEAR 2.0 system: Omni-directional audio-visual data acquisition and processing
M Havlena, A Ess, W Moreau, A Torii, M Jancosek, T Pajdla, L Van Gool
2009 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern …, 2009
152009
Binary-tree-based high speed packet classification system on FPGA
J Li, Y Chen, C Ho, Z Lu
The International Conference on Information Networking 2013 (ICOIN), 517-522, 2013
122013
Robust, accurate and weaklysupported-surfaces preserving multi-view reconstruction
M Jancosek, T Pajdla
CVPR, 2011
82011
Removing hallucinations from 3D reconstructions
M Jancosek, T Pajdla
Technical Report CMP CTU, 2011
42011
Automatic reconstruction of Mars artifacts
M Havlena, A Torii, M Jancosek, T Pajdla
Proc. Eur. Planet. Sci. Congress, 280, 2009
42009
Effective seed generation for 3D reconstruction
M Jancosek, T Pajdla
13th Computer Vision Winter Workshop (CVWW), 83-90, 2008
32008
A Criterial Function for Superpixel Matching
M Jancosek, T Pajdla
2010
Research Article Exploiting Visibility Information in Surface Reconstruction to Preserve Weakly Supported Surfaces
M Jancosek, T Pajdla
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–16