Παρακολούθηση
Vincent Rijmen
Vincent Rijmen
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα esat.kuleuven.be
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The design of Rijndael
J Daemen, V Rijmen
Springer-verlag, 2002
70662002
AES proposal: Rijndael
J Daemen, V Rijmen
26931999
The block cipher Square
J Daemen, L Knudsen, V Rijmen
Fast Software Encryption: 4th International Workshop, FSE’97 Haifa, Israel …, 1997
12121997
Advanced encryption standard
V Rijmen, J Daemen
Proceedings of federal information processing standards publications …, 2001
945*2001
The block cipher Rijndael
J Daemen, V Rijmen
International Conference on Smart Card Research and Advanced Applications …, 1998
7191998
Threshold implementations against side-channel attacks and glitches
S Nikova, C Rechberger, V Rijmen
International conference on information and communications security, 529-545, 2006
6002006
AES implementation on a grain of sand
M Feldhofer, J Wolkerstorfer, V Rijmen
IEE Proceedings-Information Security 152 (1), 13-20, 2005
5142005
A side-channel analysis resistant description of the AES S-box
E Oswald, S Mangard, N Pramstaller, V Rijmen
Fast Software Encryption: 12th International Workshop, FSE 2005, Paris …, 2005
4442005
RECTANGLE: a bit-slice lightweight block cipher suitable for multiple platforms
W Zhang, Z Bao, D Lin, V Rijmen, B Yang, I Verbauwhede
Cryptology ePrint Archive, 2014
4352014
Secure hardware implementation of nonlinear functions in the presence of glitches
S Nikova, V Rijmen, M Schläffer
Journal of Cryptology 24, 292-321, 2011
3952011
Rijndael for AES.
J Daemen, V Rijmen
AES Candidate Conference, 343-348, 2000
3742000
The cipher SHARK
V Rijmen, J Daemen, B Preneel, A Bosselaers, E De Win
International Workshop on Fast Software Encryption, 99-111, 1996
3531996
The Whirlpool hashing function
P Barreto, V Rijmen
First open NESSIE Workshop, Leuven, Belgium 13, 14, 2000
3052000
Efficient Implementation of the Rijndael S-box
V Rijmen
Katholieke Universiteit Leuven, Dept. ESAT. Belgium, 2000
2932000
The Khazad legacy-level block cipher
P Barreto, V Rijmen
Primitive submitted to NESSIE 97, 2000
2732000
The wide trail design strategy
J Daemen, V Rijmen
Cryptography and Coding: 8th IMA International Conference Cirencester, UK …, 2001
2672001
Toward secure public-key blockwise fragile authentication watermarking
PSLM Barreto, HY Kim, V Rijmen
IEE Proceedings-Vision, Image and Signal Processing 149 (2), 57-62, 2002
2402002
Linear hulls with correlation zero and linear cryptanalysis of block ciphers
A Bogdanov, V Rijmen
Designs, codes and cryptography 70, 369-383, 2014
2342014
Higher-order threshold implementations
B Bilgin, B Gierlichs, S Nikova, V Nikov, V Rijmen
Advances in Cryptology–ASIACRYPT 2014: 20th International Conference on the …, 2014
2272014
Analysis methods for (alleged) RC4
LR Knudsen, W Meier, B Preneel, V Rijmen, S Verdoolaege
Advances in Cryptology—ASIACRYPT’98: International Conference on the Theory …, 1998
2261998
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20