Παρακολούθηση
Meirav Zehavi
Meirav Zehavi
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα bgu.ac.il - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Kernelization: theory of parameterized preprocessing
FV Fomin, D Lokshtanov, S Saurabh, M Zehavi
Cambridge University Press, 2019
3332019
Mixing color coding-related techniques
M Zehavi
Algorithms-ESA 2015: 23rd Annual European Symposium, Patras, Greece …, 2015
702015
Representative families: A unified tradeoff-based approach
H Shachnai, M Zehavi
Journal of Computer and System Sciences 82 (3), 488-502, 2016
65*2016
Parameterized complexity and approximability of directed odd cycle transversal
D Lokshtanov, MS Ramanujan, S Saurab, M Zehavi
Proceedings of the Fourteenth Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete …, 2020
592020
Complexity and algorithms for copy-number evolution problems
M El-Kebir, BJ Raphael, R Shamir, R Sharan, S Zaccaria, M Zehavi, ...
Algorithms for Molecular Biology 12, 1-11, 2017
58*2017
Popular matching in roommates setting is NP-hard
S Gupta, P Misra, S Saurabh, M Zehavi
ACM Transactions on Computation Theory (TOCT) 13 (2), 1-20, 2021
492021
Clique-width III: Hamiltonian cycle and the odd case of graph coloring
FV Fomin, PA Golovach, D Lokshtanov, S Saurabh, M Zehavi
ACM Transactions on Algorithms (TALG) 15 (1), 1-27, 2018
49*2018
Feedback vertex set inspired kernel for chordal vertex deletion
A Agrawal, D Lokshtanov, P Misra, S Saurabh, M Zehavi
ACM Transactions on Algorithms (TALG) 15 (1), 1-28, 2018
362018
Finding, hitting and packing cycles in subexponential time on unit disk graphs
FV Fomin, D Lokshtanov, F Panolan, S Saurabh, M Zehavi
Discrete & Computational Geometry, 1-33, 2017
342017
Subquadratic Kernels for Implicit 3-Hitting Set and 3-Set Packing Problems
FV Fomin, TN Le, D Lokshtanov, S Saurabh, S Thomassé, M Zehavi
ACM Transactions on Algorithms (TALG) 15 (1), 1-44, 2019
33*2019
Maximum minimal vertex cover parameterized by vertex cover
M Zehavi
SIAM Journal on Discrete Mathematics 31 (4), 2440-2456, 2017
302017
A linear-time algorithm for the copy number transformation problem
R Zeira, M Zehavi, R Shamir
Journal of Computational Biology 24 (12), 1179-1194, 2017
29*2017
Hitting topological minors is FPT
FV Fomin, D Lokshtanov, F Panolan, S Saurabh, M Zehavi
Proceedings of the 52nd Annual ACM SIGACT Symposium on Theory of Computing …, 2020
282020
Reducing CMSO model checking to highly connected graphs
D Lokshtanov, MS Ramanujan, S Saurabh, M Zehavi
arXiv preprint arXiv:1802.01453, 2018
262018
Exact algorithms for terrain guarding
P Ashok, FV Fomin, S Kolay, S Saurabh, M Zehavi
LIPIcs-Leibniz International Proceedings in Informatics 77, 2017
262017
Deterministic algorithms for matching and packing problems based on representative sets
P Goyal, N Misra, F Panolan, M Zehavi
SIAM Journal on Discrete Mathematics 29 (4), 1815-1836, 2015
24*2015
Polylogarithmic approximation algorithms for weighted-ℱ-deletion problems
A Agrawal, D Lokshtanov, P Misra, S Saurabh, M Zehavi
ACM Transactions on Algorithms (TALG) 16 (4), 1-38, 2020
232020
Parameterized algorithms for stable matching with ties and incomplete lists
D Adil, S Gupta, S Roy, S Saurabh, M Zehavi
Theoretical Computer Science 723, 1-10, 2018
232018
Spotting trees with few leaves
A Bjorklund, V Kamat, Ł Kowalik, M Zehavi
SIAM Journal on Discrete Mathematics 31 (2), 687-713, 2017
232017
Polynomial Kernel for Interval Vertex Deletion
A Agrawal, D Lokshtanov, P Misra, S Saurabh, M Zehavi
ACM Transactions on Algorithms 19 (2), 1-68, 2023
22*2023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20