Παρακολούθηση
Pablo Maldonado
Pablo Maldonado
Researcher, Uppsala University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα physics.uu.se
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Efficient metallic spintronic emitters of ultrabroadband terahertz radiation
T Seifert, S Jaiswal, U Martens, J Hannegan, L Braun, P Maldonado, ...
Nature photonics 10 (7), 483-488, 2016
5302016
Terahertz spin current pulses controlled by magnetic heterostructures
T Kampfrath, M Battiato, P Maldonado, G Eilers, J Nötzold, S Mährlein, ...
Nature nanotechnology 8 (4), 256-260, 2013
4782013
Ultrafast magnetization enhancement in metallic multilayers driven by superdiffusive spin current
D Rudolf, M Battiato, R Adam, JM Shaw, E Turgut, P Maldonado, ...
Nature communications 3 (1), 1-6, 2012
3752012
Observation of topological nodal fermion semimetal phase in ZrSiS
M Neupane, I Belopolski, MM Hosen, DS Sanchez, R Sankar, M Szlawska, ...
Physical Review B 93 (20), 201104, 2016
3202016
Ultrafast spin transport as key to femtosecond demagnetization
A Eschenlohr, M Battiato, P Maldonado, N Pontius, T Kachel, K Holldack, ...
Nature materials 12 (4), 332-336, 2013
3012013
Tunability of the topological nodal-line semimetal phase in -type materials ()
MM Hosen, K Dimitri, I Belopolski, P Maldonado, R Sankar, N Dhakal, ...
Physical Review B 95 (16), 161101, 2017
1152017
Theory of out-of-equilibrium ultrafast relaxation dynamics in metals
P Maldonado, K Carva, M Flammer, PM Oppeneer
Physical Review B 96 (17), 174439, 2017
862017
Dissecting spin-phonon equilibration in ferrimagnetic insulators by ultrafast lattice excitation
SF Maehrlein, I Radu, P Maldonado, A Paarmann, M Gensch, ...
Science advances 4 (7), eaar5164, 2018
732018
Discovery of topological nodal-line fermionic phase in a magnetic material GdSbTe
MM Hosen, G Dhakal, K Dimitri, P Maldonado, A Aperis, F Kabir, C Sims, ...
Scientific reports 8, 2018
682018
Three New Low-Energy Resonances in the Reaction
F Cavanna, R Depalo, M Aliotta, M Anders, D Bemmerer, A Best, ...
Physical Review Letters 115 (25), 252501, 2015
682015
Ab initio theory of magnetic-field-induced odd-frequency two-band superconductivity in MgB 2
A Aperis, P Maldonado, PM Oppeneer
Physical Review B 92 (5), 054516, 2015
622015
Generation mechanism of terahertz coherent acoustic phonons in Fe
T Henighan, M Trigo, S Bonetti, P Granitzka, D Higley, Z Chen, MP Jiang, ...
Physical Review B 93 (22), 220301, 2016
572016
Speed and efficiency of femtosecond spin current injection into a nonmagnetic material
M Hofherr, P Maldonado, O Schmitt, M Berritta, U Bierbrauer, ...
Physical Review B 96 (10), 100403, 2017
512017
Beyond a phenomenological description of magnetostriction
AH Reid, X Shen, P Maldonado, T Chase, E Jal, PW Granitzka, K Carva, ...
Nature communications 9 (1), 1-9, 2018
442018
Ultrafast terahertz magnetometry
W Zhang, P Maldonado, Z Jin, TS Seifert, J Arabski, G Schmerber, ...
Nature communications 11 (1), 1-9, 2020
422020
Observation of gapless Dirac surface states in ZrGeTe
MM Hosen, K Dimitri, A Aperis, P Maldonado, I Belopolski, G Dhakal, ...
Physical Review B 97 (12), 121103, 2018
372018
Treating the effect of interface reflections on superdiffusive spin transport in multilayer samples
M Battiato, P Maldonado, PM Oppeneer
Journal of Applied Physics 115 (17), 172611, 2014
342014
Tracking the ultrafast nonequilibrium energy flow between electronic and lattice degrees of freedom in crystalline nickel
P Maldonado, T Chase, AH Reid, X Shen, RK Li, K Carva, T Payer, ...
Physical Review B 101 (10), 100302, 2020
332020
Coherent modulation of the electron temperature and electron–phonon couplings in a 2D material
Y Zhang, X Shi, W You, Z Tao, Y Zhong, F Cheenicode Kabeer, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 117 (16), 8788-8793, 2020
312020
Ab Initio Atomistic Thermodynamics of Water Reacting with Uranium Dioxide Surfaces
P Maldonado, LZ Evins, PM Oppeneer
The Journal of Physical Chemistry C 118 (16), 8491-8500, 2014
312014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20