Παρακολούθηση
Pablo Maldonado
Pablo Maldonado
Researcher, Uppsala University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα physics.uu.se
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Efficient metallic spintronic emitters of ultrabroadband terahertz radiation
T Seifert, S Jaiswal, U Martens, J Hannegan, L Braun, P Maldonado, ...
Nature photonics 10 (7), 483-488, 2016
6262016
Terahertz spin current pulses controlled by magnetic heterostructures
T Kampfrath, M Battiato, P Maldonado, G Eilers, J Nötzold, S Mährlein, ...
Nature nanotechnology 8 (4), 256-260, 2013
5432013
Ultrafast magnetization enhancement in metallic multilayers driven by superdiffusive spin current
D Rudolf, C La-O-Vorakiat, M Battiato, R Adam, JM Shaw, E Turgut, ...
Nature communications 3 (1), 1037, 2012
3892012
Observation of topological nodal fermion semimetal phase in ZrSiS
M Neupane, I Belopolski, MM Hosen, DS Sanchez, R Sankar, M Szlawska, ...
Physical Review B 93 (20), 201104, 2016
3432016
Ultrafast spin transport as key to femtosecond demagnetization
A Eschenlohr, M Battiato, P Maldonado, N Pontius, T Kachel, K Holldack, ...
Nature materials 12 (4), 332-336, 2013
3312013
Tunability of the topological nodal-line semimetal phase in -type materials ()
MM Hosen, K Dimitri, I Belopolski, P Maldonado, R Sankar, N Dhakal, ...
Physical Review B 95 (16), 161101, 2017
1262017
Dissecting spin-phonon equilibration in ferrimagnetic insulators by ultrafast lattice excitation
SF Maehrlein, I Radu, P Maldonado, A Paarmann, M Gensch, ...
Science advances 4 (7), eaar5164, 2018
982018
Theory of out-of-equilibrium ultrafast relaxation dynamics in metals
P Maldonado, K Carva, M Flammer, PM Oppeneer
Physical Review B 96 (17), 174439, 2017
942017
Discovery of topological nodal-line fermionic phase in a magnetic material GdSbTe
MM Hosen, G Dhakal, K Dimitri, P Maldonado, A Aperis, F Kabir, C Sims, ...
Scientific reports 8, 2018
752018
Three New Low-Energy Resonances in the Reaction
F Cavanna, R Depalo, M Aliotta, M Anders, D Bemmerer, A Best, ...
Physical Review Letters 115 (25), 252501, 2015
652015
Ab initio theory of magnetic-field-induced odd-frequency two-band superconductivity in MgB 2
A Aperis, P Maldonado, PM Oppeneer
Physical Review B 92 (5), 054516, 2015
642015
Generation mechanism of terahertz coherent acoustic phonons in Fe
T Henighan, M Trigo, S Bonetti, P Granitzka, D Higley, Z Chen, MP Jiang, ...
Physical Review B 93 (22), 220301, 2016
612016
Ultrafast terahertz magnetometry
W Zhang, P Maldonado, Z Jin, TS Seifert, J Arabski, G Schmerber, ...
Nature communications 11 (1), 4247, 2020
562020
Speed and efficiency of femtosecond spin current injection into a nonmagnetic material
M Hofherr, P Maldonado, O Schmitt, M Berritta, U Bierbrauer, ...
Physical Review B 96 (10), 100403, 2017
522017
Beyond a phenomenological description of magnetostriction
AH Reid, X Shen, P Maldonado, T Chase, E Jal, PW Granitzka, K Carva, ...
Nature communications 9 (1), 388, 2018
502018
Observation of gapless Dirac surface states in ZrGeTe
MM Hosen, K Dimitri, A Aperis, P Maldonado, I Belopolski, G Dhakal, ...
Physical Review B 97 (12), 121103, 2018
422018
Tracking the ultrafast nonequilibrium energy flow between electronic and lattice degrees of freedom in crystalline nickel
P Maldonado, T Chase, AH Reid, X Shen, RK Li, K Carva, T Payer, ...
Physical Review B 101 (10), 100302, 2020
392020
Coherent modulation of the electron temperature and electron–phonon couplings in a 2D material
Y Zhang, X Shi, W You, Z Tao, Y Zhong, F Cheenicode Kabeer, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 117 (16), 8788-8793, 2020
372020
Treating the effect of interface reflections on superdiffusive spin transport in multilayer samples
M Battiato, P Maldonado, PM Oppeneer
Journal of Applied Physics 115 (17), 172611, 2014
362014
Contribution of Energetically Reactive Surface Features to the Dissolution of CeO2 and ThO2 Analogues for Spent Nuclear Fuel Microstructures
CL Corkhill, E Myllykyla, DJ Bailey, SM Thornber, J Qi, P Maldonado, ...
ACS applied materials & interfaces 6 (15), 12279-12289, 2014
332014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20