Παρακολούθηση
Danny Dig
Danny Dig
Associate Professor, CS, University of Colorado
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα colorado.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A type and effect system for deterministic parallel Java
RL Bocchino Jr, VS Adve, D Dig, SV Adve, S Heumann, R Komuravelli, ...
Proceedings of the 24th ACM SIGPLAN conference on Object oriented …, 2009
4612009
Usage, costs, and benefits of continuous integration in open-source projects
M Hilton, T Tunnell, K Huang, D Marinov, D Dig
Proceedings of the 31st IEEE/ACM international conference on automated …, 2016
4092016
How do APIs evolve? A story of refactoring
D Dig, R Johnson
Journal of software maintenance and evolution: Research and Practice 18 (2 …, 2006
3602006
Automated detection of refactorings in evolving components
D Dig, C Comertoglu, D Marinov, R Johnson
ECOOP 2006–Object-Oriented Programming: 20th European Conference, Nantes …, 2006
3522006
Accurate and efficient refactoring detection in commit history
N Tsantalis, M Mansouri, LM Eshkevari, D Mazinanian, D Dig
Proceedings of the 40th international conference on software engineering …, 2018
3122018
Automated testing of refactoring engines
B Daniel, D Dig, K Garcia, D Marinov
Proceedings of the the 6th joint meeting of the European software …, 2007
2972007
Trade-offs in continuous integration: assurance, security, and flexibility
M Hilton, N Nelson, T Tunnell, D Marinov, D Dig
Proceedings of the 2017 11th Joint Meeting on Foundations of Software …, 2017
2282017
Finding bugs in web applications using dynamic test generation and explicit-state model checking
S Artzi, A Kiezun, J Dolby, F Tip, D Dig, A Paradkar, MD Ernst
IEEE Transactions on Software Engineering 36 (4), 474-494, 2010
2282010
Finding bugs in dynamic web applications
S Artzi, A Kiezun, J Dolby, F Tip, D Dig, A Paradkar, MD Ernst
Proceedings of the 2008 international symposium on Software testing and …, 2008
2172008
The role of refactorings in API evolution
D Dig, R Johnson
21st IEEE International Conference on Software Maintenance (ICSM'05), 389-398, 2005
2102005
A comparative study of manual and automated refactorings
S Negara, N Chen, M Vakilian, RE Johnson, D Dig
ECOOP 2013–Object-Oriented Programming: 27th European Conference …, 2013
2012013
Refactoring sequential Java code for concurrency via concurrent libraries
D Dig, J Marrero, MD Ernst
2009 IEEE 31st International Conference on Software Engineering, 397-407, 2009
2002009
API code recommendation using statistical learning from fine-grained changes
AT Nguyen, M Hilton, M Codoban, HA Nguyen, L Mast, E Rademacher, ...
Proceedings of the 2016 24th ACM SIGSOFT International Symposium on …, 2016
1992016
RefactoringMiner 2.0
N Tsantalis, A Ketkar, D Dig
IEEE Transactions on Software Engineering 48 (3), 930-950, 2020
1592020
Refactoring-aware configuration management for object-oriented programs
D Dig, K Manzoor, R Johnson, TN Nguyen
29th International Conference on Software Engineering (ICSE'07), 427-436, 2007
1572007
Mining fine-grained code changes to detect unknown change patterns
S Negara, M Codoban, D Dig, RE Johnson
Proceedings of the 36th International Conference on Software Engineering …, 2014
1522014
How do centralized and distributed version control systems impact software changes?
C Brindescu, M Codoban, S Shmarkatiuk, D Dig
Proceedings of the 36th international conference on Software Engineering …, 2014
1502014
ReAssert: Suggesting repairs for broken unit tests
B Daniel, V Jagannath, D Dig, D Marinov
2009 IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering …, 2009
1472009
Is it dangerous to use version control histories to study source code evolution?
S Negara, M Vakilian, N Chen, RE Johnson, D Dig
ECOOP 2012–Object-Oriented Programming: 26th European Conference, Beijing …, 2012
1422012
Retrofitting concurrency for android applications through refactoring
Y Lin, C Radoi, D Dig
Proceedings of the 22nd ACM SIGSOFT International Symposium on Foundations …, 2014
1082014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20