Vassilios I. Skoullis
Vassilios I. Skoullis
Άγνωστη συνεργασία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ac.eap.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Solving the high school timetabling problem using a hybrid cat swarm optimization based algorithm
S Vassilios, T Ioannis X., B Grigorios N.
Applied Soft Computing 52, 277-289, 2016
23*2016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.