Παρακολούθηση
Tobias Geyer
Tobias Geyer
Corporate Executive Engineer ABB
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ieee.org - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Model predictive direct torque control—Part I: Concept, algorithm, and analysis
T Geyer, G Papafotiou, M Morari
IEEE Transactions on Industrial Electronics 56 (6), 1894-1905, 2009
9182009
Guidelines for the design of finite control set model predictive controllers
P Karamanakos, T Geyer
IEEE Transactions on Power Electronics 35 (7), 7434-7450, 2019
4312019
Multistep finite control set model predictive control for power electronics
T Geyer, DE Quevedo
Power Electronics, IEEE Transactions on 29 (12), 6836-6846, 2014
4222014
Model Predictive Control of High Power Converters and Industrial Drives
T Geyer
John Wiley & Sons, 2016
3772016
Performance of multistep finite control set model predictive control for power electronics
T Geyer, DE Quevedo
IEEE Transactions on Power Electronics 30 (3), 1633-1644, 2015
3642015
Model Predictive Control of Power Electronic Systems: Methods, Results, and Challenges
P Karamanakos, E Liegmann, T Geyer, R Kennel
IEEE Open Journal of Industry Applications 1, 95-114, 2020
3392020
Direct voltage control of dc–dc boost converters using enumeration-based model predictive control
P Karamanakos, T Geyer, S Manias
IEEE Transactions on Power Electronics 29 (2), 968-978, 2014
3032014
Computationally efficient model predictive direct torque control
T Geyer
Power Electronics, IEEE Transactions on 26 (10), 2804-2816, 2011
2912011
Direct Model Predictive Control A Review of Strategies That Achieve Long Prediction Intervals for Power Electronics
P Karamanakos, T Geyer, N Oikonomou, FD Kieferndorf, S Manias
IEEE industrial Electronics Magazine 8 (1), 32-43, 2014
2792014
Latest Advances of Model Predictive Control in Electrical Drives—Part I: Basic Concepts and Advanced Strategies
J Rodriguez, C Garcia, A Mora, F Flores-Bahamonde, P Acuna, M Novak, ...
IEEE Transactions on Power Electronics 37 (4), 3927-3942, 2021
2482021
Comparison of hybrid control techniques for buck and boost DC-DC converters
S Mariéthoz, S Almér, M Bâja, AG Beccuti, D Patino, A Wernrud, J Buisson, ...
IEEE transactions on control systems technology 18 (5), 1126-1145, 2010
2392010
Hybrid model predictive control of the step-down DC–DC converter
T Geyer, G Papafotiou, M Morari
IEEE Transactions on Control Systems Technology 16 (6), 1112-1124, 2008
2302008
A comparison of control and modulation schemes for medium-voltage drives: Emerging predictive control concepts versus PWM-based schemes
T Geyer
Industry Applications, IEEE Transactions on 47 (3), 1380-1389, 2011
2272011
Model predictive pulse pattern control
T Geyer, N Oikonomou, G Papafotiou, F Kieferndorf
Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE), 2011 IEEE, 3306-3313, 2011
2122011
High-speed finite control set model predictive control for power electronics
B Stellato, T Geyer, PJ Goulart
IEEE Transactions on Power Electronics 32 (5), 4007-4020, 2017
2002017
Model predictive direct current control of modular multilevel converters: Modeling, analysis, and experimental evaluation
BS Riar, T Geyer, UK Madawala
IEEE Transactions on Power Electronics 30 (1), 431-439, 2015
1962015
Latest advances of model predictive control in electrical drives—Part II: Applications and benchmarking with classical control methods
J Rodriguez, C Garcia, A Mora, SA Davari, J Rodas, DF Valencia, ...
IEEE Transactions on Power Electronics 37 (5), 5047-5061, 2021
1772021
Low complexity model predictive control in power electronics and power systems
T Geyer
Cuvillier Verlag, 2005
1712005
Model predictive direct power control for grid-connected NPC converters
J Scoltock, T Geyer, UK Madawala
IEEE Transactions on industrial Electronics 62 (9), 5319-5328, 2015
1462015
Constrained optimal control of the step-down dc–dc converter
T Geyer, G Papafotiou, R Frasca, M Morari
IEEE Transactions on Power Electronics 23 (5), 2454-2464, 2008
1462008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20