Παρακολούθηση
Yannis Panagakis
Yannis Panagakis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα di.uoa.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Tensorly: Tensor learning in python
J Kossaifi, Y Panagakis, A Anandkumar, M Pantic
Journal of Machine Learning Research 20 (26), 1-6, 2019
3872019
Sewa db: A rich database for audio-visual emotion and sentiment research in the wild
J Kossaifi, R Walecki, Y Panagakis, J Shen, M Schmitt, F Ringeval, J Han, ...
IEEE Transactions on Pattern Analysis & Machine Intelligence, 2019
2252019
3d face morphable models" in-the-wild"
J Booth, E Antonakos, S Ploumpis, G Trigeorgis, Y Panagakis, S Zafeiriou
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2017
1922017
Non-negative multilinear principal component analysis of auditory temporal modulations for music genre classification
Y Panagakis, C Kotropoulos, GR Arce
IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 18 (3), 576-588, 2009
1582009
Robust statistical face frontalization
C Sagonas, Y Panagakis, S Zafeiriou, M Pantic
Proceedings of the IEEE international conference on computer vision, 3871-3879, 2015
145*2015
Music genre classification via topology preserving non-negative tensor factorization and sparse representations
Y Panagakis, C Kotropoulos
2010 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2010
1262010
Music genre classification: A multilinear approach
I Panagakis, E Benetos, C Kotropoulos
ISMIR, 583-588, 2008
1112008
Tensor methods in computer vision and deep learning
Y Panagakis, J Kossaifi, GG Chrysos, J Oldfield, MA Nicolaou, ...
Proceedings of the IEEE 109 (5), 863-890, 2021
1062021
Music genre classification via sparse representations of auditory temporal modulations
Y Panagakis, C Kotropoulos, GR Arce
2009 17th European Signal Processing Conference, 1-5, 2009
922009
Factorized higher-order cnns with an application to spatio-temporal emotion estimation
J Kossaifi, A Toisoul, A Bulat, Y Panagakis, TM Hospedales, M Pantic
Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern …, 2020
892020
Non-negative matrix factorizations for multiplex network analysis
V Gligorijević, Y Panagakis, S Zafeiriou
IEEE Transactions on Pattern Analysis & Machine Intelligence 41 (4), 928-940, 2018
892018
Deep polynomial neural networks
GG Chrysos, S Moschoglou, G Bouritsas, J Deng, Y Panagakis, ...
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 44 (8), 4021-4034, 2021
752021
P-nets: Deep polynomial neural networks
GG Chrysos, S Moschoglou, G Bouritsas, Y Panagakis, J Deng, ...
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2020
702020
3D reconstruction of “in-the-wild” faces in images and videos
J Booth, A Roussos, E Ververas, E Antonakos, S Ploumpis, Y Panagakis, ...
IEEE Transactions on Pattern Analysis & Machine Intelligence 40 (11), 2638-2652, 2018
672018
Gagan: Geometry-aware generative adversarial networks
J Kossaifi, L Tran, Y Panagakis, M Pantic
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2018
652018
Music genre classification via joint sparse low-rank representation of audio features
Y Panagakis, CL Kotropoulos, GR Arce
IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 22 (12 …, 2014
642014
Robust Correlated and Individual Component Analysis
Y Panagakis, M Nicolaou, S Zafeiriou, M Pantic
IEEE Transactions on Pattern Analysis & Machine Intelligence 38 (8), 1665 - 1678, 2016
562016
Accelerated MRI-predicted brain ageing and its associations with cardiometabolic and brain disorders
A Kolbeinsson, S Filippi, Y Panagakis, PM Matthews, P Elliott, A Dehghan, ...
Scientific Reports 10 (1), 19940, 2020
472020
Raps: Robust and efficient automatic construction of person-specific deformable models
C Sagonas, Y Panagakis, S Zafeiriou, M Pantic
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2014
462014
Automatic telephone handset identification by sparse representation of random spectral features
Y Panagakis, C Kotropoulos
Proceedings of the on multimedia and security, 91-96, 2012
462012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20