Παρακολούθηση
Paolo Capriotti
Paolo Capriotti
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mathematik.tu-darmstadt.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Two-level type theory and applications
D Annenkov, P Capriotti, N Kraus, C Sattler
Mathematical Structures in Computer Science, 1-56, 2023
86*2023
Quotient inductive-inductive types
T Altenkirch, P Capriotti, G Dijkstra, N Kraus, F Nordvall Forsberg
International Conference on Foundations of Software Science and Computation …, 2018
772018
Extending Homotopy Type Theory with Strict Equality
T Altenkirch, P Capriotti, N Kraus
25th EACSL Annual Conference on Computer Science Logic (CSL 2016) 62, 21:1 …, 2016
622016
Non-wellfounded trees in homotopy type theory
B Ahrens, P Capriotti, R Spadotti
13th International Conference on Typed Lambda Calculi and Applications (TLCA …, 2015
472015
Models of Type Theory with Strict Equality
P Capriotti
arXiv preprint arXiv:1702.04912, 2017
412017
Free applicative functors
P Capriotti, A Kaposi
Proceedings 5th Workshop on Mathematically Structured Functional Programming …, 2014
402014
Univalent higher categories via complete semi-segal types
P Capriotti, N Kraus
Proceedings of the ACM on Programming Languages 2 (POPL), 1-29, 2017
292017
Functions out of Higher Truncations
P Capriotti, N Kraus, A Vezzosi
24th EACSL Annual Conference on Computer Science Logic (CSL 2015) 41, 359-373, 2015
92015
Infinite structures in type theory: Problems and approaches
T Altenkirch, P Capriotti, N Kraus
TYPES, Tallinn, Estonia, 2015
52015
Higher lenses
P Capriotti, NA Danielsson, A Vezzosi
http://www.cse.chalmers.se/~nad/publications/capriotti-danielsson-vezzosi …, 2020
42020
Type Theory with Weak J
T Altenkirch, P Capriotti, T Coquand, NA Danielsson, S Huber, N Kraus
23rd International Conference on Types for Proofs and Programs, 2017
32017
Higher Categories in Homotopy Type Theory
T Altenkirch, P Capriotti, N Kraus
TYPES, 172-179, 2016
32016
Towards a Theory of Higher Inductive Types
T Altenkirch, P Capriotti, G Dijkstra, FN Forsberg
TYPES, Tallinn, Estonia, 2015
32015
Mutual and Higher Inductive Types in Homotopy Type Theory
P Capriotti
Preprint, 2014
32014
Higher categories of algebras for higher inductive definitions
P Capriotti, C Sattler
abstract for the conference TYPES’20, 2020
22020
Lecture notes on topology
P Capriotti
2019
Specifying Quotient Inductive-Inductive Types
T Altenkirch, P Capriotti, G Dijkstra, N Kraus, FN Forsberg
TYPES 2018, 2018
2018
Formalisations Using Two-Level Type Theory
D Annenkov, P Capriotti, N Kraus
2017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–18