Παρακολούθηση
Gaetano Gargiulo, Gaetano D. Gargiulo
Gaetano Gargiulo, Gaetano D. Gargiulo
Associate Professor, Western Sydney University, "Federico II" The University of
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα westernsydney.edu.au
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A new EEG recording system for passive dry electrodes
G Gargiulo, RA Calvo, P Bifulco, M Cesarelli, C Jin, A Mohamed, ...
Clinical Neurophysiology 121 (5), 686-693, 2010
1652010
Real-time EMG based pattern recognition control for hand prostheses: a review on existing methods, challenges and future implementation
N Parajuli, N Sreenivasan, P Bifulco, M Cesarelli, S Savino, V Niola, ...
Sensors 19 (20), 4596, 2019
1422019
A mobile EEG system with dry electrodes
G Gargiulo, P Bifulco, RA Calvo, M Cesarelli, C Jin, A Van Schaik
2008 IEEE biomedical circuits and systems conference, 273-276, 2008
1142008
Peripheral vascular disease assessment in the lower limb: a review of current and emerging non-invasive diagnostic methods
E Shabani Varaki, GD Gargiulo, S Penkala, PP Breen
Biomedical engineering online 17 (1), 1-27, 2018
822018
A piezoresistive sensor to measure muscle contraction and mechanomyography
D Esposito, E Andreozzi, A Fratini, GD Gargiulo, S Savino, V Niola, ...
Sensors 18 (8), 2553, 2018
812018
Brain-computer interface: Next generation thought controlled distributed video game development platform
PA Pour, T Gulrez, O AlZoubi, G Gargiulo, RA Calvo
2008 IEEE Symposium On Computational Intelligence and Games, 251-257, 2008
712008
An ultra-high input impedance ECG amplifier for long-term monitoring of athletes
G Gargiulo, P Bifulco, M Cesarelli, M Ruffo, M Romano, RA Calvo, C Jin, ...
Medical devices (Auckland, NZ) 3, 1, 2010
672010
A comparison of reflective photoplethysmography for detection of heart rate, blood oxygen saturation, and respiration rate at various anatomical locations
SK Longmore, GY Lui, G Naik, PP Breen, B Jalaludin, GD Gargiulo
Sensors 19 (8), 1874, 2019
652019
A wearable device for recording of biopotentials and body movements
P Bifulco, M Cesarelli, A Fratini, M Ruffo, G Pasquariello, G Gargiulo
2011 IEEE International Symposium on Medical Measurements and Applications …, 2011
542011
System for sensing electrophysiological signals
G Gargiulo
US Patent App. 13/002,904, 2011
492011
Wearable dry sensors with bluetooth connection for use in remote patient monitoring systems
G Gargiulo, P Bifulco, M Cesarelli, C Jin, A McEwan, A Van Schaik
Stud. Health Technol. Inform 161, 57-65, 2010
482010
A piezoresistive array armband with reduced number of sensors for hand gesture recognition
D Esposito, E Andreozzi, GD Gargiulo, A Fratini, G D’Addio, GR Naik, ...
Frontiers in neurorobotics 13, 114, 2020
422020
Monitoring of respiration, seismocardiogram and heart sounds by a PVDF piezo film sensor
P Bifulco, GD Gargiulo, G d’Angelo, A Liccardo, M Romano, F Clemente, ...
Measurement 11, 786-789, 2014
422014
Towards real-time heartbeat classification: evaluation of nonlinear morphological features and voting method
RN Kandala, R Dhuli, P Pławiak, GR Naik, H Moeinzadeh, GD Gargiulo, ...
Sensors 19 (23), 5079, 2019
392019
Evaluation of floatingline and foetal heart rate variability
M Romano, P Bifulco, AM Ponsiglione, GD Gargiulo, F Amato, M Cesarelli
Biomedical Signal Processing and Control 39, 185-196, 2018
372018
Dry electrode bio-potential recordings
G Gargiulo, P Bifulco, A McEwan, JN Tehrani, RA Calvo, M Romano, ...
2010 Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and …, 2010
352010
True unipolar ECG machine for Wilson Central Terminal measurements
GD Gargiulo
BioMed research international 2015, 2015
342015
A stretchable, conductive rubber sensor to detect muscle contraction for prosthetic hand control
P Bifulco, D Esposito, GD Gargiulo, S Savino, V Niola, L Iuppariello, ...
2017 E-Health and Bioengineering Conference (EHB), 173-176, 2017
322017
Problems in assessment of novel biopotential front-end with dry electrode: A brief review
GD Gargiulo, P Bifulco, M Cesarelli, A Fratini, M Romano
Machines 2 (1), 87-98, 2014
322014
Design and assessment of a low-cost, electromyographically controlled, prosthetic hand
M Polisiero, P Bifulco, A Liccardo, M Cesarelli, M Romano, GD Gargiulo, ...
Medical Devices (Auckland, NZ) 6, 97, 2013
322013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20