Παρακολούθηση
Gaetano Gargiulo, Gaetano D. Gargiulo
Gaetano Gargiulo, Gaetano D. Gargiulo
Research Professor, Western Sydney University, "Federico II" The University of
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα westernsydney.edu.au
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Real-time EMG based pattern recognition control for hand prostheses: A review on existing methods, challenges and future implementation
N Parajuli, N Sreenivasan, P Bifulco, M Cesarelli, S Savino, V Niola, ...
Sensors 19 (20), 4596, 2019
2642019
A new EEG recording system for passive dry electrodes
G Gargiulo, RA Calvo, P Bifulco, M Cesarelli, C Jin, A Mohamed, ...
Clinical Neurophysiology 121 (5), 686-693, 2010
1812010
Peripheral vascular disease assessment in the lower limb: a review of current and emerging non-invasive diagnostic methods
E Shabani Varaki, GD Gargiulo, S Penkala, PP Breen
Biomedical engineering online 17, 1-27, 2018
1272018
A mobile EEG system with dry electrodes
G Gargiulo, P Bifulco, RA Calvo, M Cesarelli, C Jin, A van Schaik
2008 IEEE biomedical circuits and systems conference, 273-276, 2008
1252008
A comparison of reflective photoplethysmography for detection of heart rate, blood oxygen saturation, and respiration rate at various anatomical locations
SK Longmore, GY Lui, G Naik, PP Breen, B Jalaludin, GD Gargiulo
Sensors 19 (8), 1874, 2019
1172019
A piezoresistive sensor to measure muscle contraction and mechanomyography
D Esposito, E Andreozzi, A Fratini, GD Gargiulo, S Savino, V Niola, ...
Sensors 18 (8), 2553, 2018
1172018
An ultra-high input impedance ECG amplifier for long-term monitoring of athletes
G Gargiulo, P Bifulco, M Cesarelli, M Ruffo, M Romano, RA Calvo, C Jin, ...
Medical Devices: Evidence and Research, 1-9, 2010
732010
Brain-computer interface: Next generation thought controlled distributed video game development platform
PA Pour, T Gulrez, O AlZoubi, G Gargiulo, RA Calvo
2008 IEEE Symposium On Computational Intelligence and Games, 251-257, 2008
712008
System for sensing electrophysiological signals
G Gargiulo
US Patent App. 13/002,904, 2011
612011
A wearable device for recording of biopotentials and body movements
P Bifulco, M Cesarelli, A Fratini, M Ruffo, G Pasquariello, G Gargiulo
2011 IEEE International Symposium on Medical Measurements and Applications …, 2011
612011
A piezoresistive array armband with reduced number of sensors for hand gesture recognition
D Esposito, E Andreozzi, GD Gargiulo, A Fratini, G D’Addio, GR Naik, ...
Frontiers in neurorobotics 13, 114, 2020
572020
Monitoring of respiration, seismocardiogram and heart sounds by a PVDF piezo film sensor
P Bifulco, GD Gargiulo, G d’Angelo, A Liccardo, M Romano, F Clemente, ...
Measurement 11, 786-789, 2014
552014
Towards real-time heartbeat classification: evaluation of nonlinear morphological features and voting method
RN Kandala, R Dhuli, P Pławiak, GR Naik, H Moeinzadeh, GD Gargiulo, ...
Sensors 19 (23), 5079, 2019
522019
Wearable dry sensors with bluetooth connection for use in remote patient monitoring systems
G Gargiulo, P Bifulco, M Cesarelli, C Jin, A McEwan, A van Schaik
Stud. Health Technol. Inform 161, 57-65, 2010
472010
Evaluation of floatingline and foetal heart rate variability
M Romano, P Bifulco, AM Ponsiglione, GD Gargiulo, F Amato, M Cesarelli
Biomedical Signal Processing and Control 39, 185-196, 2018
442018
Biosignal-based human–machine interfaces for assistance and rehabilitation: A survey
D Esposito, J Centracchio, E Andreozzi, GD Gargiulo, GR Naik, P Bifulco
Sensors 21 (20), 6863, 2021
432021
A novel broadband forcecardiography sensor for simultaneous monitoring of respiration, infrasonic cardiac vibrations and heart sounds
E Andreozzi, GD Gargiulo, D Esposito, P Bifulco
Frontiers in physiology 12, 725716, 2021
412021
Laparoscopic robotic surgery: Current perspective and future directions
SK Longmore, G Naik, GD Gargiulo
Robotics 9 (2), 42, 2020
412020
A stretchable, conductive rubber sensor to detect muscle contraction for prosthetic hand control
P Bifulco, D Esposito, GD Gargiulo, S Savino, V Niola, L Iuppariello, ...
2017 E-Health and Bioengineering Conference (EHB), 173-176, 2017
402017
True unipolar ECG machine for Wilson Central Terminal measurements
GD Gargiulo
BioMed research international 2015, 2015
402015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20