Παρακολούθηση
Theodore Patkos
Theodore Patkos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ics.forth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A survey of semantics-based approaches for context reasoning in ambient intelligence
A Bikakis, T Patkos, G Antoniou, D Plexousakis
European Conference on Ambient Intelligence, 14-23, 2007
1612007
Integrating heterogeneous and distributed information about marine species through a top level ontology
Y Tzitzikas, C Allocca, C Bekiari, Y Marketakis, P Fafalios, M Doerr, ...
Research conference on metadata and semantic research, 289-301, 2013
592013
A reasoning framework for ambient intelligence
T Patkos, I Chrysakis, A Bikakis, D Plexousakis, G Antoniou
Hellenic Conference on Artificial Intelligence, 213-222, 2010
352010
Reasoning with knowledge, action and time in dynamic and uncertain domains
T Patkos, D Plexousakis
Twenty-First International Joint Conference on Artificial Intelligence, 2009
292009
An epistemic event calculus for asp-based reasoning about knowledge of the past, present and future
J Ma, R Miller, L Morgenstern, T Patkos
EPiC Series in Computing 26, 75-87, 2014
252014
A semantics-based framework for context-aware services: lessons learned and challenges
T Patkos, A Bikakis, G Antoniou, M Papadopouli, D Plexousakis
International Conference on Ubiquitous Intelligence and Computing, 839-848, 2007
232007
Argumentation and explainable artificial intelligence: a survey
A Vassiliades, N Bassiliades, T Patkos
The Knowledge Engineering Review 36, 2021
222021
Optimized R functions for analysis of ecological community data using the R virtual laboratory (RvLab)
C Varsos, T Patkos, A Oulas, C Pavloudi, A Gougousis, UZ Ijaz, ...
Biodiversity data journal, 2016
182016
Reasoning about knowledge and action in an epistemic event calculus
R Miller, L Morgenstern, T Patkos
11th Int’l Symposium on Logical Formalizations of Commonsense Reasoning, 2013
182013
A formal theory for reasoning about action, knowledge and time
T Patkos
University of Crete-Heraklion, 2010
172010
Unifying heterogeneous and distributed information about marine species through the top level ontology MarineTLO
Y Tzitzikas, C Allocca, C Bekiari, Y Marketakis, P Fafalios, M Doerr, ...
Program, 2016
162016
Distributed AI for ambient intelligence: issues and approaches
T Patkos, A Bikakis, G Antoniou, M Papadopouli, D Plexousakis
European Conference on Ambient Intelligence, 159-176, 2007
142007
A semantics-based user model for the support of personalized, context-aware navigational services
M Michou, A Bikakis, T Patkos, G Antoniou, D Plexousakis
2008 First International Workshop on Ontologies in Interactive Systems, 41-50, 2008
132008
Privacy-by-norms privacy expectations in online interactions
T Patkos, G Flouris, P Papadakos, A Bikakis, P Casanovas, ...
2015 IEEE International Conference on Self-Adaptive and Self-Organizing …, 2015
122015
A knowledge retrieval framework for household objects and actions with external knowledge
A Vassiliades, N Bassiliades, F Gouidis, T Patkos
International Conference on Semantic Systems, 36-52, 2020
112020
A multi-aspect evaluation framework for comments on the social web
T Patkos, A Bikakis, G Flouris
Fifteenth International Conference on the Principles of Knowledge …, 2016
112016
DECKT: Epistemic Reasoning for Ambient Intelligence.
T Patkos, D Plexousakis
ERCIM News 2011 (84), 30, 2011
112011
C-ngine: A contextual navigation guide for indoor environments
M Kritsotakis, M Michou, E Nikoloudakis, A Bikakis, T Patkos, G Antoniou, ...
European Conference on Ambient Intelligence, 258-275, 2008
112008
Design and implementation of a semantics-based contextual navigation guide for indoor environments
M Kritsotakis, M Michou, E Nikoloudakis, A Bikakis, T Patkos, G Antoniou, ...
Journal of Ambient Intelligence and Smart Environments 1 (3), 261-285, 2009
102009
A reference architecture for virtual research environments
KG Jeffery, C Meghini, C Concordia, T Patkos, V Brasse, J Ossenbruck, ...
Humboldt-Universität zu Berlin, 2017
92017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20