Παρακολούθηση
Jan Froehlich
Jan Froehlich
Stuttgart Media University (HdM)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hdm-stuttgart.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Creating cinematic wide gamut HDR-video for the evaluation of tone mapping operators and HDR-displays
J Froehlich, S Grandinetti, B Eberhardt, S Walter, A Schilling, H Brendel
IS&T/SPIE Electronic Imaging, 90230X-90230X-10, 2014
1842014
ITP Colour Space and Its Compression Performance for High Dynamic Range and Wide Colour Gamut Video Distribution
T Lu, F Pu, P Yin, T Chen, W Husak, J Pytlarz, R Atkins, J Froehlich, ...
ZTE Communications 14 (1), 32-38, 2016
402016
Encoding and Decoding Perceptually-Quantized Video Content
J Froehlich, R Atkins, Q Wang, GM Su, P Yin
US Patent WO2016049327 A1, 2016
332016
Encoding Color Difference Signals for High Dynamic Range and Wide Gamut Imagery
J Froehlich, T Kunkel, R Atkins, J Pytlarz, S Daly, A Schilling, B Eberhardt
Color and Imaging Conference 2015 (1), 240-247, 2015
212015
Gamut Mapping for Digital Cinema
J Froehlich, A Schilling, B Eberhardt
SMPTE Conferences 2013 (10), 1-11, 2013
172013
Content-adaptive perceptual quantizer for high dynamic range images
J Froehlich, GM Su, R Atkins, S Daly, JS Miller
US Patent 10,419,762, 2019
152019
Perceptual design for high dynamic range systems
T Kunkel, S Daly, S Miller, J Froehlich
High Dynamic Range Video, 391-430, 2016
152016
Content aware quantization: Requantization of high dynamic range baseband signals based on visual masking by noise and texture
J Froehlich, GM Su, S Daly, A Schilling, B Eberhardt
2016 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), 884-888, 2016
132016
Applications of Data Storage on Cinematographic Film for Long-Term Preservation of Digital Productions
C Voges, J Froehlich
SMPTE Motion Imaging Journal 121 (1), 39-42, 2012
72012
HdM-HDR-2014 Project
J Froehlich, S Grandinetti, B Eberhardt, S Walter, A Schilling, H Brendel
62014
Long-Term Storage of Digital Data on Cinematographic Film
C Voges, J Fröhlich
Archiving Conference 8, 158-161, 2011
52011
The CineSave Project: Long-Term Preservation of Digital Productions
C Voges, J Fröhlich
Archiving Conference 9, 75-79, 2012
32012
Encoding high dynamic range and wide color gamut imagery
J Fröhlich
22017
The Effect of Synthetic Shutter on Judder Perception—an HFR & HDR Data Set and User Study
I Beitzel, A Kuder, J Fröhlich
SMPTE Motion Imaging Journal 129 (1), 42-50, 2020
12020
A Spectral Database of Commonly Used Cine Lighting
A Karge, J Froehlich, B Eberhardt
Color and Imaging Conference 2015 (1), 248-254, 2015
12015
Exploring Workflows for Real-Time HDR-SDR Conversion
J Mai, L Bickelmann, R Walcher, J Janßen, K Felkel, J Fröhlich
SMPTE 2023 Media Technology Summit, 1-4, 2023
2023
Evaluating the angular resolution of a simulated light field display in regards to three-dimensionality, motion parallax and viewing experience
S Kergaßner, J Fröhlich
Electronic Imaging 35, 1-6, 2023
2023
Color Reproduction in LED Wall Virtual Production Stages
L Gudemann, J Fröhlich, H Brendel
Color and Imaging Conference 30, 109-117, 2022
2022
High precision gamut mapping
J Froehlich, R Atkins
US Patent 10,979,601, 2021
2021
A practical approach on non-regular sampling and universal demosaicing of raw image sensor data
P Backes, J Fröhlich
London Imaging Meeting 1, 91-95, 2020
2020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20