Παρακολούθηση
Charles T. Rettner
Charles T. Rettner
IBM Research Scientist
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα us.ibm.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Phase-change random access memory: A scalable technology
S Raoux, GW Burr, MJ Breitwisch, CT Rettner, YC Chen, RM Shelby, ...
IBM Journal of Research and Development 52 (4.5), 465-479, 2008
11002008
Current-controlled magnetic domain-wall nanowire shift register
M Hayashi, L Thomas, R Moriya, C Rettner, SSP Parkin
Science 320 (5873), 209-211, 2008
8412008
Nanoscale nuclear magnetic resonance with a nitrogen-vacancy spin sensor
HJ Mamin, M Kim, MH Sherwood, CT Rettner, K Ohno, DD Awschalom, ...
Science 339 (6119), 557-560, 2013
7612013
Nanoscale magnetic resonance imaging
CL Degen, M Poggio, HJ Mamin, CT Rettner, D Rugar
Proceedings of the National Academy of Sciences 106 (5), 1313-1317, 2009
6282009
Oscillatory dependence of current-driven magnetic domain wall motion on current pulse length
L Thomas, M Hayashi, X Jiang, R Moriya, C Rettner, SSP Parkin
Nature 443 (7108), 197-200, 2006
5232006
Dependence of current and field driven depinning of domain walls on their structure and chirality in permalloy nanowires
M Hayashi, L Thomas, C Rettner, R Moriya, X Jiang, SSP Parkin
Physical review letters 97 (20), 207205, 2006
4332006
Placement and orientation of individual DNA shapes on lithographically patterned surfaces
RJ Kershner, LD Bozano, CM Micheel, AM Hung, AR Fornof, JN Cha, ...
Nature Nanotechnology 4 (9), 557-561, 2009
4312009
Dense self‐assembly on sparse chemical patterns: rectifying and multiplying lithographic patterns using block copolymers
JY Cheng, CT Rettner, DP Sanders, HC Kim, WD Hinsberg
Advanced Materials 20 (16), 3155-3158, 2008
4072008
Direct observation of the coherent precession of magnetic domain walls propagating along permalloy nanowires
M Hayashi, L Thomas, C Rettner, R Moriya, SSP Parkin
Nature Physics 3 (1), 21-25, 2007
3902007
Influence of current on field-driven domain wall motion in permalloy nanowires from time resolved measurements of anisotropic magnetoresistance
M Hayashi, L Thomas, YB Bazaliy, C Rettner, R Moriya, X Jiang, ...
Physical review letters 96 (19), 197207, 2006
3682006
Vibrational promotion of electron transfer
Y Huang, CT Rettner, DJ Auerbach, AM Wodtke
Science 290 (5489), 111-114, 2000
3342000
Chemical dynamics at the gas− surface interface
CT Rettner, DJ Auerbach, JC Tully, AW Kleyn
The Journal of Physical Chemistry 100 (31), 13021-13033, 1996
3331996
Current driven domain wall velocities exceeding the spin angular momentum transfer rate in permalloy nanowires
M Hayashi, L Thomas, C Rettner, R Moriya, YB Bazaliy, SSP Parkin
Physical review letters 98 (3), 037204, 2007
3252007
Quantum‐state‐specific dynamics of the dissociative adsorption and associative desorption of H2 at a Cu(111) surface
CT Rettner, HA Michelsen, DJ Auerbach
The Journal of chemical physics 102 (11), 4625-4641, 1995
3201995
Effect of rotation on the translational and vibrational energy dependence of the dissociative adsorption of D2 on Cu(111)
HA Michelsen, CT Rettner, DJ Auerbach, RN Zare
The Journal of chemical physics 98 (10), 8294-8307, 1993
3151993
Dissociative Chemisorption of C H 4 on W (110): Dramatic Activation by Initial Kinetic Energy
CT Rettner, HE Pfnür, DJ Auerbach
Physical review letters 54 (25), 2716, 1985
3051985
Role of vibrational and translational energy in the activated dissociative adsorption of D 2 on Cu (111)
CT Rettner, DJ Auerbach, HA Michelsen
Physical review letters 68 (8), 1164, 1992
2801992
Dynamics of the direct reaction of hydrogen atoms adsorbed on Cu (111) with hydrogen atoms incident from the gas phase
CT Rettner
Physical review letters 69 (2), 383, 1992
2701992
Observation of direct vibrational excitation in gas-surface collisions: NO on Ag (111)
CT Rettner, F Fabre, J Kimman, DJ Auerbach
Physical review letters 55 (18), 1904, 1985
2671985
Ultra-thin phase-change bridge memory device using GeSb
YC Chen, CT Rettner, S Raoux, GW Burr, SH Chen, RM Shelby, ...
2006 International Electron Devices Meeting, 1-4, 2006
2442006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20