Παρακολούθηση
O. Lazaro-Mancilla
O. Lazaro-Mancilla
Investigador Instituto de Ingeniería, Universidad Autónoma de Baja California
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uabc.edu.mx
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The origin of fluoride in groundwater supply to Hermosillo City, Sonora, Mexico
L Valenzuela-Vasquez, J Ramirez-Hernandez, J Reyes-Lopez, ...
Environmental Geology 51 (1), 17-27, 2006
1152006
Assessment of groundwater contamination by landfill leachate: A case in México
JA Reyes-López, J Ramírez-Hernández, O Lázaro-Mancilla, ...
Waste Management 28, S33-S39, 2008
1052008
Continental rupture and the creation of new crust in the Salton Trough rift, Southern California and northern Mexico: Results from the Salton Seismic Imaging Project
L Han, JA Hole, JM Stock, GS Fuis, A Kell, NW Driscoll, GM Kent, ...
Journal of Geophysical Research: Solid Earth 121 (10), 7469-7489, 2016
422016
Ground penetrating radar inversion in 1-D: an approach for the estimation of electrical conductivity, dielectric permittivity and magnetic permeability
O Lazaro-Mancilla, E Gomez-Trevino
Journal of Applied Geophysics 43 (2-4), 199-213, 2000
292000
Synthetic radargrams from electrical conductivity and magnetic permeability variations
O Lázaro-Mancilla, E Gómez-Treviño
Journal of applied Geophysics 34 (4), 283-290, 1996
241996
Basement topography of the Mexicali Valley from spectral and ideal body analysis of gravity data
RE Chavez, O Lazaro-Mancilla, JO Campos-Enrı́quez, ...
Journal of South American Earth Sciences 12 (6), 579-587, 1999
201999
Una visión de la problemática ambiental de Mexicali y su valle: elementos para su gestión
JR Hernández
Uabc, 2006
142006
Crustal structure during active rifting in the central Salton Trough, California, constrained by the Salton Seismic Imaging Project (SSIP)
L Han, JA Hole, JM Stock, GS Fuis, NW Driscoll, AM Kell, G Kent, ...
AGU Fall Meeting Abstracts 2013, T11D-2478, 2013
72013
Modeling scaling of silica from reinjection waters at wellhead conditions in the Berlin geothermal field, El Salvador, Central America
MR Castro, DL López, JA Reyes-López, FE Montalvo, R Romero, ...
Proceedings, 2006
62006
Estudio experimental para evaluar la calidad del agua residual infiltrada del proyecto de recarga artificial en San Luis Río Colorado, Sonora, México
JAS Uribe, JAR López, JR Hernández, HH Aguilar, FL Guerrero, ...
Tecnología y ciencias del agua 23 (1), 89-101, 2008
42008
222Radon Concentration Measurements biased to Cerro Prieto Fault for Verify its Continuity to the Northwest of the Mexicali Valley.
O Lázaro-Mancilla, DL Lopez, JA Reyes-Lopez, C Carreón-Diazconti, ...
AGU Spring Meeting Abstracts 2009, S31A-07, 2009
32009
Geophysical characterization of a potentially active fault in the Agua Fría micro-graben, Los Azufres, Mexico
JC Aray Castellano, P Lacan, VH Garduño Monroy, J Ávila García, ...
Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana 73 (2), 2021
22021
Radon (222Rn) gas concentrations in soil from the urban area of Morelia, Michoacan, and their relation with potentially seismic faults and with faults associated to subsidence …
O Lazaro-Mancilla, V Hugo Garduno-Monroy, A Mendoza-Ponce, ...
Revista Mexicana De Ciencias Geologicas 37 (2), 157-177, 2020
22020
The Salton Seismic Imaging Project (SSIP): Active Rift Processes in the Brawley Seismic Zone
L Han, JA Hole, JM Stock, GS Fuis, MJ Rymer, NW Driscoll, G Kent, ...
AGU Fall Meeting Abstracts 2011, T33G-2498, 2011
22011
Geophysical characterization of a potentially active fault in the Agua Fría micro-graben, Los Azufres, Mexico
JCA Castellano, P Lacan, VHG Monroy, JÁ García, JG Cortés, ...
Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana 73 (2), 2021
12021
Concentraciones de gas radón (222Rn) en suelo de la zona urbana de Morelia, Michoacán, México y su relación con fallas potencialmente sísmicas y asociadas con el proceso de …
O Lázaro-Mancilla, VH Garduño-Monroy, A Mendoza-Ponce, ...
REVISTA MEXICANA DE CIENCIAS GEOLÓGICAS 37 (2), 157-177, 2020
12020
Mexicali aquifer and its relation with the Colorado river and the Cerro Prieto geothermal reservoir
J Ramirez-Hernandez, JA Reyes-Lopez, C Carreon-Diazconti, ...
AGU Spring Meeting Abstracts 2008, H33C-03, 2008
12008
One Dimensional Ground Penetrating Radar inverse problem
O Lazaro-Mancilla, E Gomez-Trevino
GPR, 1998
11998
Modelling GPR reflection from magnetic susceptibility and electrical conductivety variations
O Lázaro-Mancilla, E Gomez-trevino
GPR 94, 1, 1994
11994
Application of Ground Penetrating Radar combined with 222Rn (Radon) measurements for serch geological faults in Mexicali Baja California, Mexico
O Lazaro-Mancilla, J Ramirez-Hernandez, J Alonso Reyez-López
EGU General Assembly Conference Abstracts, EGU21-10533, 2021
2021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20