Παρακολούθηση
Tobias Daudert
Tobias Daudert
Insight Centre for Data Analytics, National University of Ireland, Galway
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα insight-centre.org
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Semeval-2017 task 5: Fine-grained sentiment analysis on financial microblogs and news
K Cortis, A Freitas, T Daudert, M Huerlimann, M Zarrouk, S Handschuh, ...
Proceedings of the 11th international workshop on semantic evaluation …, 2017
2032017
Semeval-2019 task 9: Suggestion mining from online reviews and forums
S Negi, T Daudert, P Buitelaar
Proceedings of the 13th international workshop on semantic evaluation, 877-887, 2019
572019
Exploiting textual and relationship information for fine-grained financial sentiment analysis
T Daudert
Knowledge-Based Systems 230, 107389, 2021
452021
A web-based collaborative annotation and consolidation tool
T Daudert
Proceedings of the Twelfth Language Resources and Evaluation Conference …, 2020
182020
CoFiF: A corpus of financial reports in French language
T Daudert, S Ahmadi
Proceedings of the First Workshop on Financial Technology and Natural …, 2019
142019
Leveraging news sentiment to improve microblog sentiment classification in the financial domain
T Daudert, P Buitelaar, S Negi
Proceedings of the first workshop on economics and natural language …, 2018
142018
Taxonomy extraction for customer service knowledge base construction
B Pereira, C Robin, T Daudert, JP McCrae, P Mohanty, P Buitelaar
Semantic Systems. The Power of AI and Knowledge Graphs: 15th International …, 2019
112019
In or out? Real-time monitoring of BREXIT sentiment on Twitter
L Vasiliu, A Freitas, F Caroli, R McDermott, M Zarrouk, M Hürlimann, ...
SEMANTiCS 2016, 2016
112016
A multi-source entity-level sentiment corpus for the financial domain: the FinLin corpus
T Daudert
Language Resources and Evaluation 56 (1), 333-356, 2022
62022
CoSACT: A collaborative tool for fine-grained sentiment annotation and consolidation of text
T Daudert, M Zarrouk, B Davis
Proceedings of the first workshop on financial technology and natural …, 2019
62019
Dublin City University and partners’ participation in the INS and VTT tracks at TRECVid 2016
M Marsden, E Mohedano, K McGuinness, A Calafell, X Giró-i-Nieto, ...
62016
Linking news sentiment to microblogs: A distributional semantics approach to enhance microblog sentiment classification
T Daudert, P Buitelaar
Proceedings of the 9th workshop on computational approaches to subjectivity …, 2018
52018
Nuig at the finsbd task: sentence boundary detection for noisy financial pdfs in english and french
T Daudert, S Ahmadi
Proceedings of the First Workshop on Financial Technology and Natural …, 2019
42019
CoFiF Plus: A French Financial Narrative Summarisation Corpus
N Zmandar, T Daudert, S Ahmadi, M El-Haj, P Rayson
Proceedings of the Thirteenth Language Resources and Evaluation Conference …, 2022
22022
Analysing Market Sentiments: Utilising Deep Learning to Exploit Relationships within the Economy
T Daudert
Proceedings of the Student Research Workshop associated with RANLP, 10-16, 2017
22017
Evaluation of end-to-end aspect-based sentiment analysis methods employing novel benchmark dataset for aspect, and opinion review analysis
S Pecar, T Daudert, M Simko
Intelligent Data Analysis 26 (6), 1617-1641, 2022
12022
In or out? real-time monitoring of brexit sentiment on twitter
D Byrne, A Cavallini, R McDermott, M Hürlimann, F Caroli, MB Khaled, ...
SEMANTiCS 2016, 2016
12016
Building a knowledge base taxonomy from structured or unstructured computer text for use in automated user interactions
P Mohanty, BDO Pereira, C Robin, T Daudert, J McCrae, P Buitelaar
US Patent 11,328,707, 2022
2022
Contextualised Sentiment Analysis in the Financial Domain
T Daudert
National University of Ireland, Galway, 2021
2021
Sentence Boundary Detection for Noisy Financial PDFs in English and French
T Daudert, S Ahmadi
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20