Παρακολούθηση
Urs Treier
Urs Treier
Aarhus University, Research Scientist, Department of Biology, Ecoinformatics & Biodiversity
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα biology.au.dk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Evidence of climatic niche shift during biological invasion
O Broennimann, UA Treier, H Müller‐Schärer, W Thuiller, AT Peterson, ...
Ecology Letters 10 (8), 701-709, 2007
13002007
Plant functional trait change across a warming tundra biome
AD Bjorkman, IH Myers-Smith, SC Elmendorf, S Normand, N Rüger, ...
Nature 562 (7725), 57-62, 2018
6482018
Importance of abiotic stress as a range‐limit determinant for European plants: insights from species responses to climatic gradients
S Normand, UA Treier, C Randin, P Vittoz, A Guisan, JC Svenning
Global Ecology and Biogeography 18 (4), 437-449, 2009
2622009
Shift in cytotype frequency and niche space in the invasive plant Centaurea maculosa
UA Treier, O Broennimann, S Normand, A Guisan, U Schaffner, T Steinger, ...
Ecology 90 (5), 1366-1377, 2009
2052009
Global maps of soil temperature
JJ Lembrechts, J van den Hoogen, J Aalto, MB Ashcroft, P De Frenne, ...
Global Change Biology 28 (9), 3110-3144, 2022
1662022
Polyploidy in the Olive Complex (Olea europaea): Evidence from Flow Cytometry and Nuclear Microsatellite Analyses
G Besnard, C Garcia-Verdugo, R Rubio de Casas, UA Treier, N Galland, ...
Annals of botany 101 (1), 25-30, 2008
1382008
A Set of 100 Chloroplast DNA Primer Pairs to Study Population Genetics and Phylogeny in Monocotyledons
N Scarcelli, A Barnaud, W Eiserhardt, UA Treier, M Seveno, A d'Anfray, ...
PloS one 6 (5), e19954, 2011
1282011
Evidence for a combination of pre‐adapted traits and rapid adaptive change in the invasive plant Centaurea stoebe
ML Henery, G Bowman, P Mraz, UA Treier, E Gex‐Fabry, U Schaffner, ...
Journal of Ecology 98 (4), 800-813, 2010
1082010
A greener Greenland? Climatic potential and long-term constraints on future expansions of trees and shrubs
S Normand, C Randin, R Ohlemüller, C Bay, TT Høye, ED Kjær, C Körner, ...
Philosophical Transactions of the Royal Society of London B: Biological …, 2013
892013
Tundra Trait Team: A database of plant traits spanning the tundra biome
AD Bjorkman, IH Myers‐Smith, SC Elmendorf, S Normand, HJD Thomas, ...
Global ecology and biogeography 27 (12), 1402-1411, 2018
802018
Global plant trait relationships extend to the climatic extremes of the tundra biome
HJD Thomas, AD Bjorkman, IH Myers-Smith, SC Elmendorf, J Kattge, ...
Nature communications 11 (1), 1351, 2020
732020
Polyploidy in Phenotypic Space and Invasion Context: A Morphometric Study of Centaurea stoebe sl
P Mráz, RS Bourchier, UA Treier, U Schaffner, H Müller-Schärer
International Journal of Plant Sciences 172 (3), 386-402, 2011
712011
Traditional plant functional groups explain variation in economic but not size‐related traits across the tundra biome
HJD Thomas, IH Myers‐Smith, AD Bjorkman, SC Elmendorf, D Blok, ...
Global ecology and biogeography 28 (2), 78-95, 2019
702019
The importance of nitrogen and carbohydrate storage for plant growth of the alpine herb Veratrum album
D Kleijn, UA Treier, H Müller‐Schärer
New Phytologist 166 (2), 565-575, 2005
632005
Testing the evolution of increased competitive ability (EICA) hypothesis in a novel framework
RJ Handley, T Steinger, UA Treier, H Müller-Schärer
Ecology 89 (2), 407-417, 2008
422008
Meter scale variation in shrub dominance and soil moisture structure Arctic arthropod communities
RR Hansen, OLP Hansen, JJ Bowden, UA Treier, S Normand, T Høye
PeerJ 4, e2224, 2016
372016
Immediate and carry‐over effects of insect outbreaks on vegetation growth in West Greenland assessed from cells to satellite
AL Prendin, M Carrer, M Karami, J Hollesen, N Bjerregaard Pedersen, ...
Journal of Biogeography 47 (1), 87-100, 2020
332020
A phenology-based approach to the classification of Arctic tundra ecosystems in Greenland
M Karami, A Westergaard-Nielsen, S Normand, UA Treier, B Elberling, ...
ISPRS journal of photogrammetry and remote sensing 146, 518-529, 2018
332018
Legacies of historical human activities in Arctic woody plant dynamics
S Normand, TT Høye, BC Forbes, JJ Bowden, AL Davies, BV Odgaard, ...
Annual Review of Environment and Resources 42, 541-567, 2017
312017
Detecting shrub encroachment in seminatural grasslands using UAS LiDAR
B Madsen, UA Treier, A Zlinszky, A Lucieer, S Normand
Ecology and Evolution 10, 4876– 4902, 2020
292020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20