Παρακολούθηση
Philippe Cury
Philippe Cury
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ird.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Small pelagics in upwelling systems: patterns of interaction and structural changes in “wasp-waist” ecosystems
P Cury, A Bakun, RJM Crawford, A Jarre, RA Quinones, LJ Shannon, ...
ICES Journal of Marine Science 57 (3), 603-618, 2000
11982000
Optimal environmental window and pelagic fish recruitment success in upwelling areas
P Cury, C Roy
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 46 (4), 670-680, 1989
10591989
Global seabird response to forage fish depletion—one-third for the birds
PM Cury, IL Boyd, S Bonhommeau, T Anker-Nilssen, RJM Crawford, ...
Science 334 (6063), 1703-1706, 2011
7052011
Perspectives on ecosystem-based approaches to the management of marine resources
HI Browman, KI Stergiou, PM Cury, R Hilborn, S Jennings, HK Lotze, ...
MARINE ECOLOGY-PROGRESS SERIES-. 274, 269-303, 2004
487*2004
The dynamics of collapse in world fisheries
C Mullon, P Fréon, P Cury
Fish and fisheries 6 (2), 111-120, 2005
4542005
How does fishing alter marine populations and ecosystems sensitivity to climate?
B Planque, JM Fromentin, P Cury, KF Drinkwater, S Jennings, RI Perry, ...
Journal of Marine Systems 79 (3-4), 403-417, 2010
4182010
The global contribution of forage fish to marine fisheries and ecosystems
EK Pikitch, KJ Rountos, TE Essington, C Santora, D Pauly, R Watson, ...
Fish and Fisheries 15 (1), 43-64, 2014
3982014
Sustainable exploitation of small pelagic fish stocks challenged by environmental and ecosystem changes: a review
P Fréon, P Cury, L Shannon, C Roy
Bulletin of marine science 76 (2), 385-462, 2005
3732005
The functioning of marine ecosystems: a fisheries perspective
P Cury, L Shannon, YJ Shin
Responsible fisheries in the marine ecosystem, 103-123, 2003
3482003
Ecosystem oceanography for global change in fisheries
PM Cury, YJ Shin, B Planque, JM Durant, JM Fromentin, S Kramer-Schadt, ...
Trends in Ecology & Evolution 23 (6), 338-346, 2008
3422008
Sensitivity of marine systems to climate and fishing: concepts, issues and management responses
RI Perry, P Cury, K Brander, S Jennings, C Möllmann, B Planque
Journal of Marine Systems 79 (3-4), 427-435, 2010
3202010
Little fish, big impact: managing a crucial link in ocean food webs
E Pikitch, PD Boersma, I Boyd, D Conover, P Cury, T Essington, S Heppell, ...
Lenfest Ocean Program, 2012
3012012
Regime shifts in upwelling ecosystems: observed changes and possible mechanisms in the northern and southern Benguela
P Cury, L Shannon
Progress in Oceanography 60 (2-4), 223-243, 2004
2952004
Quantitative ecosystem indicators for fisheries management
PM Cury, V Christensen
ICES Journal of marine Science 62 (3), 307-310, 2005
2812005
Using an individual-based model of fish assemblages to study the response of size spectra to changes in fishing
YJ Shin, P Cury
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 61 (3), 414-431, 2004
2732004
Trophodynamic indicators for an ecosystem approach to fisheries
PM Cury, LJ Shannon, JP Roux, GM Daskalov, A Jarre, CL Moloney, ...
ICES Journal of Marine Science 62 (3), 430-442, 2005
2602005
Exploring fish community dynamics through size-dependent trophic interactions using a spatialized individual-based model
YJ Shin, P Cury
Aquatic Living Resources 14 (2), 65-80, 2001
2492001
Towards end-to-end models for investigating the effects of climate and fishing in marine ecosystems
M Travers, YJ Shin, S Jennings, P Cury
Progress in oceanography 75 (4), 751-770, 2007
2432007
Climate change and small pelagic fish
J Alheit
Cambridge University Press, 2009
2192009
Using indicators for evaluating, comparing, and communicating the ecological status of exploited marine ecosystems. 2. Setting the scene
YJ Shin, LJ Shannon, A Bundy, M Coll, K Aydin, N Bez, JL Blanchard, ...
ICES Journal of Marine Science 67 (4), 692-716, 2010
1942010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20