Παρακολούθηση
Zahra Ashktorab
Zahra Ashktorab
IBM Research
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ibm.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Tweedr: Mining twitter to inform disaster response.
Z Ashktorab, C Brown, M Nandi, A Culotta
ISCRAM, 269-272, 2014
3452014
Beyond the Belmont principles: Ethical challenges, practices, and beliefs in the online data research community
J Vitak, K Shilton, Z Ashktorab
Proceedings of the 19th ACM conference on computer-supported cooperative …, 2016
3052016
Resilient chatbots: Repair strategy preferences for conversational breakdowns
Z Ashktorab, M Jain, QV Liao, JD Weisz
Proceedings of the 2019 CHI conference on human factors in computing systems …, 2019
2522019
A large labeled corpus for online harassment research
J Golbeck, Z Ashktorab, RO Banjo, A Berlinger, S Bhagwan, C Buntain, ...
Proceedings of the 2017 ACM on web science conference, 229-233, 2017
2272017
Designing cyberbullying mitigation and prevention solutions through participatory design with teenagers
Z Ashktorab, J Vitak
Proceedings of the 2016 CHI conference on human factors in computing systems …, 2016
1962016
Identifying women's experiences with and strategies for mitigating negative effects of online harassment
J Vitak, K Chadha, L Steiner, Z Ashktorab
Proceedings of the 2017 ACM Conference on Computer Supported Cooperative …, 2017
1902017
Ethics regulation in social computing research: Examining the role of institutional review boards
J Vitak, N Proferes, K Shilton, Z Ashktorab
Journal of Empirical Research on Human Research Ethics 12 (5), 372-382, 2017
1112017
Mental models of AI agents in a cooperative game setting
KI Gero, Z Ashktorab, C Dugan, Q Pan, J Johnson, W Geyer, M Ruiz, ...
Proceedings of the 2020 chi conference on human factors in computing systems …, 2020
1032020
Torino: A Tangible Programming Language Inclusive of Children with Visual Disabilities
C Morrison, N Villar, A Thieme, Z Ashktorab, E Taysom, O Salandin, ...
Human-Computer Interaction, 1-49, 2018
772018
Designing ground truth and the social life of labels
M Muller, CT Wolf, J Andres, M Desmond, NN Joshi, Z Ashktorab, ...
Proceedings of the 2021 CHI conference on human factors in computing systems …, 2021
762021
Women’s responses to online harassment
K Chadha, L Steiner, J Vitak, Z Ashktorab
International journal of communication 14, 19, 2020
632020
Human-ai collaboration in a cooperative game setting: Measuring social perception and outcomes
Z Ashktorab, QV Liao, C Dugan, J Johnson, Q Pan, W Zhang, ...
Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction 4 (CSCW2), 1-20, 2020
532020
Increasing the speed and accuracy of data labeling through an ai assisted interface
M Desmond, M Muller, Z Ashktorab, C Dugan, E Duesterwald, K Brimijoin, ...
26th International Conference on Intelligent User Interfaces, 392-401, 2021
412021
Ai-assisted human labeling: Batching for efficiency without overreliance
Z Ashktorab, M Desmond, J Andres, M Muller, NN Joshi, M Brachman, ...
Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction 5 (CSCW1), 1-27, 2021
392021
Chi4evil: Creative speculation on the negative impacts of hci research
R Soden, M Skirpan, C Fiesler, Z Ashktorab, EPS Baumer, M Blythe, ...
Extended Abstracts of the 2019 CHI Conference on Human Factors in Computing …, 2019
352019
Group‐in‐a‐Box Meta‐Layouts for Topological Clusters and Attribute‐Based Groups: Space‐Efficient Visualizations of Network Communities and Their Ties
S Chaturvedi, C Dunne, Z Ashktorab, R Zachariah, B Shneiderman
Computer Graphics Forum 33 (8), 52-68, 2014
332014
Living the good life? Mortality and hospital utilization patterns in the Old Order Amish
BD Mitchell, WJ Lee, MI Tolea, K Shields, Z Ashktorab, LS Magder, ...
PLoS One 7 (12), e51560, 2012
332012
Effects of communication directionality and AI agent differences in human-AI interaction
Z Ashktorab, C Dugan, J Johnson, Q Pan, W Zhang, S Kumaravel, ...
Proceedings of the 2021 CHI conference on human factors in computing systems …, 2021
302021
Entanglion: A Board Game for Teaching the Principles of Quantum Computing
J Weisz, M Ashoori, Z Ashktorab
Proceeding CHI PLAY '18 The Annual Symposium on Computer-Human Interaction …, 2018
252018
Bear-with-me: an embodied prototype to explore tangible two-way exchanges of emotional language
A Fong, Z Ashktorab, J Froehlich
CHI'13 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems, 1011-1016, 2013
202013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20