Παρακολούθηση
Nicolas Beldiceanu
Nicolas Beldiceanu
Full professor, IMT Atlantique, LS2N-CNRS, France
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mines-nantes.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Introducing global constraints in CHIP
N Beldiceanu, E Contejean
Mathematical and computer Modelling 20 (12), 97-123, 1994
5181994
Extending CHIP in order to solve complex scheduling and placement problems
A Aggoun, N Beldiceanu
Mathematical and computer modelling 17 (7), 57-73, 1993
5071993
Global constraint catalogue: Past, present and future
N Beldiceanu, M Carlsson, S Demassey, T Petit
Constraints 12, 21-62, 2007
3252007
A model seeker: Extracting global constraint models from positive examples
N Beldiceanu, H Simonis
International Conference on Principles and Practice of Constraint …, 2012
1442012
Global constraints as graph properties on a structured network of elementary constraints of the same type
N Beldiceanu
Principles and Practice of Constraint Programming–CP 2000: 6th International …, 2000
1432000
Deriving filtering algorithms from constraint checkers
N Beldiceanu, M Carlsson, T Petit
International Conference on Principles and Practice of Constraint …, 2004
1192004
Global constraint catalog
N Beldiceanu, M Carlsson, JX Rampon
Swedish Institute of Computer Science, 2010
1122010
A New Multi-resource cumulatives Constraint with Negative Heights
N Beldiceanu, M Carlsson
International Conference on Principles and Practice of Constraint …, 2002
1092002
Overview of the CHIP compiler system
A Aggoun
Proc. 8th International Conference on Logic Programming, 775-789, 1991
1021991
Sweep as a generic pruning technique applied to the non-overlapping rectangles constraint
N Beldiceanu, M Carlsson
Principles and Practice of Constraint Programming—CP 2001: 7th …, 2001
972001
Pruning for the Minimum Constraint Family and for the Number of Distinct Values Constraint Family
N Beldiceanu
Principles and Practice of Constraint Programming—CP 2001: 7th …, 2001
852001
The tree Constraint
N Beldiceanu, P Flener, X Lorca
International Conference on Integration of Artificial Intelligence (AI) and …, 2005
842005
A Generic Geometrical Constraint Kernel in Space and Time for Handling Polymorphic k-Dimensional Objects
N Beldiceanu, M Carlsson, E Poder, R Sadek, C Truchet
International Conference on Principles and Practice of Constraint …, 2007
612007
Arc-consistency for a chain of lexicographic ordering constraints
M Carlsson, N Beldiceanu
Swedish Institute of Computer Science, 2002
582002
Partial search strategy in CHIP
N Beldiceanu, E Bourreau, P Chan, D Rivreau
2nd International Conference on Metaheuristics-MIC 97, 1997
561997
A constraint seeker: Finding and ranking global constraints from examples
N Beldiceanu, H Simonis
Principles and Practice of Constraint Programming–CP 2011: 17th …, 2011
552011
Revisiting the Cardinality Operator and Introducing the Cardinality-PathConstraint Family
N Beldiceanu, M Carlsson
International conference on logic programming, 59-73, 2001
522001
Time Stamps Techniques for the Trailed Data in Constraint Logic Programming Systems.
A Aggoun, N Beldiceanu
SPLT 90 (8), 487-510, 1990
501990
A Scalable Sweep Algorithm for the cumulative Constraint
A Letort, N Beldiceanu, M Carlsson
International conference on principles and practice of constraint …, 2012
492012
Reformulation of global constraints based on constraints checkers
N Beldiceanu, M Carlsson, R Debruyne, T Petit
Constraints 10, 339-362, 2005
482005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20