Bernhard Großwindhager
Bernhard Großwindhager
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tugraz.at
ΤίτλοςΠαρατίθεται απόΈτος
How many people could use an SSVEP BCI?
C Guger, BZ Allison, B Großwindhager, R Prückl, C Hintermüller, ...
Frontiers in neuroscience 6, 169, 2012
1372012
Using DecaWave UWB transceivers for high-accuracy multipath-assisted indoor positioning
J Kulmer, S Hinteregger, B Großwindhager, M Rath, MS Bakr, E Leitinger, ...
2017 IEEE International Conference on Communications Workshops (ICC …, 2017
462017
Beaming into the rat world: enabling real-time interaction between rat and human each at their own scale
JM Normand, MV Sanchez-Vives, C Waechter, E Giannopoulos, ...
PloS one 7 (10), 2012
192012
Dependable internet of things for networked cars
B Großwindhager, A Rupp, M Tappler, M Tranninger, S Weiser, ...
International Journal of Computing 16 (4), 226-237, 2017
152017
SALMA: UWB-based single-anchor localization system using multipath assistance
B Großwindhager, M Rath, J Kulmer, MS Bakr, CA Boano, K Witrisal, ...
Proceedings of the 16th ACM Conference on Embedded Networked Sensor Systems …, 2018
132018
Poor performance in SSVEP BCIs: are worse subjects just slower?
C Guger, B Allison, C Hintermueller, R Prueckl, B Großwindhager, ...
2012 Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and …, 2012
112012
SnapLoc: an ultra-fast UWB-based indoor localization system for an unlimited number of tags
B Groβwindhager, M Stocker, M Rath, CA Boano, K Römer
2019 18th ACM/IEEE International Conference on Information Processing in …, 2019
92019
Multipath-assisted indoor positioning enabled by directional UWB sector antennas
M Rath, J Kulmer, MS Bakr, B Großwindhager, K Witrisal
2017 IEEE 18th International Workshop on Signal Processing Advances in …, 2017
92017
Enabling runtime adaptation of physical layer settings for dependable uwb communications
B Großwindhager, CA Boano, M Rath, K Römer
2018 IEEE 19th International Symposium on" A World of Wireless, Mobile and …, 2018
82018
Poster: Switchable Directional Antenna System for UWB-based Internet of Things Applications
B Großwindhager, MS Bakr, M Rath, F Gentili, W Bösch, K Witrisal, ...
2017 International Conference on Embedded Wireless Systems and Networks …, 2017
72017
UWB-based single-anchor low-cost indoor localization system
B Großwindhager, M Rath, J Kulmer, S Hinteregger, M Bakr, CA Boano, ...
Proceedings of the 15th ACM Conference on Embedded Network Sensor Systems, 1-2, 2017
62017
Demo abstract: UWB-based single-anchor low-cost indoor localization system
B Großwindhager, M Rath, J Kulmer, S Grebien, M Bakr, CA Boano, ...
Proceedings of the 15th ACM Conference on Embedded Networked Sensor Systems …, 2017
62017
Concurrent ranging with ultra-wideband radios: From experimental evidence to a practical solution
B Großwindhager, CA Boano, M Rath, K Römer
2018 IEEE 38th International Conference on Distributed Computing Systems …, 2018
52018
Dataset: single-anchor indoor localization with decawave DW1000 and directional antennas
B Großwindhager, M Rath, J Kulmer, MS Bakr, CA Boano, K Witrisal, ...
Proceedings of the First Workshop on Data Acquisition To Analysis, 21-22, 2018
42018
Indoor position determination using location fingerprinting and vehicle sensor data
R Wilfinger, T Moder, M Wieser, B Grosswindhager
2016 European Navigation Conference (ENC), 1-9, 2016
32016
SnapLoc: an ultra-fast UWB-based indoor localization system for an unlimited number of tags: demo abstract
M Stocker, B Großwindhager, CA Boano, K Römer
Proceedings of the 18th International Conference on Information Processing …, 2019
12019
Compact broadband frequency selective microstrip antenna and its application to indoor positioning systems for wireless networks
MS Bakr, B Großwindhager, M Rath, J Kulmer, IC Hunter, ...
IET microwaves, antennas & propagation 13 (8), 1142-1150, 2019
2019
Dependable Wireless Communication and Localization in the Internet of Things
B Großwindhager, M Rath, MS Bakr, P Greiner, CA Boano, K Witrisal, ...
Mission-Oriented Sensor Networks and Systems: Art and Science, 209-256, 2019
2019
Runtime adaptation of PHY settings for dependable UWB communications
B Großwindhager, CA Boano, M Rath, K Römer
2018 17th ACM/IEEE International Conference on Information Processing in …, 2018
2018
Indoor Positionierung für Fahrzeuge in Parkgaragen unter Verwendung von Bluetooth und Fahrzeugsensorik
R Wilfinger, T Moder, B Großwindhager, G Stabentheiner
2016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20