Bernhard Großwindhager
Bernhard Großwindhager
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tugraz.at
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
How many people could use an SSVEP BCI?
C Guger, BZ Allison, B Großwindhager, R Prückl, C Hintermüller, ...
Frontiers in neuroscience 6, 169, 2012
1502012
Using DecaWave UWB transceivers for high-accuracy multipath-assisted indoor positioning
J Kulmer, S Hinteregger, B Großwindhager, M Rath, MS Bakr, E Leitinger, ...
2017 IEEE International Conference on Communications Workshops (ICC …, 2017
512017
SALMA: UWB-based single-anchor localization system using multipath assistance
B Großwindhager, M Rath, J Kulmer, MS Bakr, CA Boano, K Witrisal, ...
Proceedings of the 16th ACM Conference on Embedded Networked Sensor Systems …, 2018
212018
Beaming into the rat world: enabling real-time interaction between rat and human each at their own scale
JM Normand, MV Sanchez-Vives, C Waechter, E Giannopoulos, ...
PloS one 7 (10), e48331, 2012
192012
SnapLoc: An ultra-fast UWB-based indoor localization system for an unlimited number of tags
B Groβwindhager, M Stocker, M Rath, CA Boano, K Römer
2019 18th ACM/IEEE International Conference on Information Processing in …, 2019
182019
Dependable internet of things for networked cars
B Großwindhager, A Rupp, M Tappler, M Tranninger, S Weiser, ...
International Journal of Computing 16 (4), 226-237, 2017
172017
Poor performance in SSVEP BCIs: are worse subjects just slower?
C Guger, B Allison, C Hintermueller, R Prueckl, B Großwindhager, ...
2012 Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and …, 2012
132012
Multipath-assisted indoor positioning enabled by directional UWB sector antennas
M Rath, J Kulmer, MS Bakr, B Großwindhager, K Witrisal
2017 IEEE 18th International Workshop on Signal Processing Advances in …, 2017
102017
Enabling runtime adaptation of physical layer settings for dependable uwb communications
B Großwindhager, CA Boano, M Rath, K Römer
2018 IEEE 19th International Symposium on" A World of Wireless, Mobile and …, 2018
92018
Poster: Switchable Directional Antenna System for UWB-based Internet of Things Applications
B Großwindhager, MS Bakr, M Rath, F Gentili, W Bösch, K Witrisal, ...
2017 International Conference on Embedded Wireless Systems and Networks …, 2017
82017
Concurrent ranging with ultra-wideband radios: From experimental evidence to a practical solution
B Großwindhager, CA Boano, M Rath, K Römer
2018 IEEE 38th International Conference on Distributed Computing Systems …, 2018
72018
UWB-based single-anchor low-cost indoor localization system
B Großwindhager, M Rath, J Kulmer, S Hinteregger, M Bakr, CA Boano, ...
Proceedings of the 15th ACM Conference on Embedded Network Sensor Systems, 1-2, 2017
72017
Demo abstract: UWB-based single-anchor low-cost indoor localization system
B Großwindhager, M Rath, J Kulmer, S Grebien, M Bakr, CA Boano, ...
Proceedings of the 15th ACM Conference on Embedded Networked Sensor Systems …, 2017
62017
Indoor position determination using location fingerprinting and vehicle sensor data
R Wilfinger, T Moder, M Wieser, B Grosswindhager
2016 European Navigation Conference (ENC), 1-9, 2016
52016
Dataset: single-anchor indoor localization with decawave DW1000 and directional antennas
B Großwindhager, M Rath, J Kulmer, MS Bakr, CA Boano, K Witrisal, ...
Proceedings of the First Workshop on Data Acquisition To Analysis, 21-22, 2018
42018
Compact broadband frequency selective microstrip antenna and its application to indoor positioning systems for wireless networks
MS Bakr, B Großwindhager, M Rath, J Kulmer, IC Hunter, ...
IET microwaves, antennas & propagation 13 (8), 1142-1150, 2019
32019
SnapLoc: an ultra-fast UWB-based indoor localization system for an unlimited number of tags: demo abstract
M Stocker, B Großwindhager, CA Boano, K Römer
Proceedings of the 18th International Conference on Information Processing …, 2019
22019
Method and system for determining a position
K Witrisal, J Kulmer, M Rath, F Gentili, CA Boano, KU Römer, ...
US Patent App. 16/624,359, 2020
2020
Dependable Wireless Communication and Localization in the Internet of Things
B Großwindhager, M Rath, MS Bakr, P Greiner, CA Boano, K Witrisal, ...
Mission-Oriented Sensor Networks and Systems: Art and Science, 209-256, 2019
2019
Runtime adaptation of PHY settings for dependable UWB communications
B Großwindhager, CA Boano, M Rath, K Römer
2018 17th ACM/IEEE International Conference on Information Processing in …, 2018
2018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20