Παρακολούθηση
Liam Solus
Liam Solus
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα kth.se - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Permutation-based causal inference algorithms with interventions
Y Wang, L Solus, K Yang, C Uhler
Advances in Neural Information Processing Systems 30, 2017
1022017
Consistency guarantees for greedy permutation-based causal inference algorithms
L Solus, Y Wang, C Uhler
Biometrika 108 (4), 795-814, 2021
87*2021
Symmetric decompositions and real-rootedness
P Brändén, L Solus
International Mathematics Research Notices 2021 (10), 7764-7798, 2021
362021
Simplices for numeral systems
L Solus
Transactions of the American Mathematical Society 371 (3), 2089-2107, 2019
252019
Detecting the integer decomposition property and Ehrhart unimodality in reflexive simplices
B Braun, R Davis, L Solus
Advances in Applied Mathematics 100, 122-142, 2018
232018
Counting Markov equivalence classes for DAG models on trees
A Radhakrishnan, L Solus, C Uhler
Discrete Applied Mathematics 244, 170-185, 2018
162018
Derangements, Ehrhart theory, and local h-polynomials
N Gustafsson, L Solus
Advances in Mathematics 369, 107169, 2020
142020
Counting Markov equivalence classes by number of immoralities
A Radhakrishnan, L Solus, C Uhler
arXiv preprint arXiv:1611.07493, 2016
132016
On the relationship between Ehrhart unimodality and Ehrhart positivity
F Liu, L Solus
Annals of Combinatorics 23 (2), 347-365, 2019
122019
Geometry of discrete copulas
E Perrone, L Solus, C Uhler
Journal of Multivariate Analysis 172, 162-179, 2019
112019
Exact tests for stochastic block models
V Karwa, D Pati, S Petrovic, L Solus, N Alexeev, M Raic, D Wilburne, ...
arXiv preprint arXiv:1612.06040, 2016
112016
Representation of context-specific causal models with observational and interventional data
E Duarte, L Solus
arXiv preprint arXiv:2101.09271, 2021
102021
Algebraic geometry of discrete interventional models
E Duarte, L Solus
arXiv preprint arXiv:2012.03593, 2020
102020
Greedy causal discovery is geometric
S Linusson, P Restadh, L Solus
SIAM Journal on Discrete Mathematics 37 (1), 233-252, 2023
62023
Subdivisions of shellable complexes
M Hlavacek, L Solus
Journal of Combinatorial Theory, Series A 186, 105553, 2022
62022
A new characterization of discrete decomposable models
E Duarte, L Solus
arXiv preprint arXiv:2105.05907, 2021
5*2021
Monte Carlo goodness-of-fit tests for degree corrected and related stochastic blockmodels
V Karwa, D Pati, S Petrović, L Solus, N Alexeev, M Raič, D Wilburne, ...
arXiv preprint arXiv:1612.06040, 2016
52016
Local h*-polynomials of some weighted projective spaces
L Solus
Algebraic and Geometric Combinatorics on Lattice Polytopes: Proceedings of …, 2019
42019
Shellability, Ehrhart Theory, and -stable Hypersimplices
B Braun, L Solus
arXiv preprint arXiv:1408.4713, 2014
42014
Some algebraic properties of lecture hall polytopes
P Brändén, L Solus
arXiv preprint arXiv:1911.12459, 2019
32019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20