Παρακολούθηση
Olivier Duriez
Olivier Duriez
Université de Montpellier
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cefe.cnrs.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Approaching birds with drones: first experiments and ethical guidelines
E Vas, A Lescroël, O Duriez, G Boguszewski, D Grémillet
Biology letters 11 (2), 20140754, 2015
3382015
How predictability of feeding patches affects home range and foraging habitat selection in avian social scavengers?
S Monsarrat, S Benhamou, F Sarrazin, C Bessa-Gomes, W Bouten, ...
PloS one 8 (1), e53077, 2013
2072013
How cheap is soaring flight in raptors? A preliminary investigation in freely-flying vultures
O Duriez, A Kato, C Tromp, G Dell'Omo, AL Vyssotski, F Sarrazin, ...
PloS one 9 (1), e84887, 2014
1532014
The energetic cost of humoral immunity in the Collared Dove, Streptopelia decaocto: is the magnitude sufficient to force energy‐based trade‐offs?
C Eraud, O Duriez, O Chastel, B Faivre
Functional Ecology 19 (1), 110-118, 2005
1402005
Identification of animal movement patterns using tri-axial magnetometry
HJ Williams, MD Holton, ELC Shepard, N Largey, B Norman, PG Ryan, ...
Movement ecology 5, 1-14, 2017
1372017
What decision rules might pink-footed geese use to depart on migration? An individual-based model
O Duriez, S Bauer, A Destin, J Madsen, BA Nolet, RA Stillman, ...
Behavioral Ecology 20 (3), 560-569, 2009
1062009
Impact of food predictability on social facilitation by foraging scavengers
C Deygout, A Gault, O Duriez, F Sarrazin, C Bessa-Gomes
Behavioral Ecology 21 (6), 1131-1139, 2010
982010
Decision-making by a soaring bird: time, energy and risk considerations at different spatio-temporal scales
R Harel, O Duriez, O Spiegel, J Fluhr, N Horvitz, WM Getz, W Bouten, ...
Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 371 …, 2016
872016
Comparing the seasonal survival of resident and migratory oystercatchers: carry‐over effects of habitat quality and weather conditions
O Duriez, BJ Ens, R Choquet, R Pradel, M Klaassen
Oikos 121 (6), 862-873, 2012
862012
Phylogeography of the capercaillie in Eurasia: what is the conservation status in the Pyrenees and Cantabrian Mounts?
O Duriez, JM Sachet, E Ménoni, N Pidancier, C Miquel, P Taberlet
Conservation Genetics 8, 513-526, 2007
862007
Migration, prospecting, dispersal? What host movement matters for infectious agent circulation?
T Boulinier, S Kada, A Ponchon, M Dupraz, M Dietrich, A Gamble, ...
Integrative and comparative biology 56 (2), 330-342, 2016
842016
Can accelerometry be used to distinguish between flight types in soaring birds?
HJ Williams, ELC Shepard, O Duriez, SA Lambertucci
Animal Biotelemetry 3, 1-11, 2015
812015
Habitat selection of the Eurasian woodcock in winter in relation to earthworms availability
O Duriez, Y Ferrand, F Binet, E Corda, F Gossmann, H Fritz
Biological conservation 122 (3), 479-490, 2005
772005
The price of success: integrative long‐term study reveals ecotourism impacts on a flagship species at a UNESCO site
F Monti, O Duriez, JM Dominici, A Sforzi, A Robert, L Fusani, D Grémillet
Animal Conservation 21 (6), 448-458, 2018
712018
Estimating survival and movements using both live and dead recoveries: a case study of oystercatchers confronted with habitat change
O Duriez, SA Sæther, BJ Ens, R Choquet, R Pradel, RHD Lambeck, ...
Journal of Applied Ecology 46 (1), 144-153, 2009
712009
Spatial and temporal variability in migration of a soaring raptor across three continents
WL Phipps, P López-López, ER Buechley, S Oppel, E Álvarez, ...
Frontiers in Ecology and Evolution 7, 323, 2019
702019
Intra-specific competition in foraging Griffon Vultures Gyps fulvus: 2. The influence of supplementary feeding management
O Duriez, S Herman, F Sarrazin
Bird Study 59 (2), 193-206, 2012
702012
Factors affecting population dynamics of Eurasian woodcocks wintering in France: assessing the efficiency of a hunting-free reserve
O Duriez, C Eraud, C Barbraud, Y Ferrand
Biological Conservation 122 (1), 89-97, 2005
682005
The energy landscape predicts flight height and wind turbine collision hazard in three species of large soaring raptor
G Péron, CH Fleming, O Duriez, J Fluhr, C Itty, S Lambertucci, K Safi, ...
Journal of Applied Ecology 54 (6), 1895-1906, 2017
632017
Using high-resolution GPS tracking data of bird flight for meteorological observations
J Treep, G Bohrer, J Shamoun-Baranes, O Duriez, RP de Moraes Frasson, ...
Bulletin of the American Meteorological Society 97 (6), 951-961, 2016
582016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20