Παρακολούθηση
Ilias S. Kotsireas, Director, CARGO lab
Ilias S. Kotsireas, Director, CARGO lab
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα wlu.ca - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Numerical implicitization of parametric hypersurfaces with linear algebra
RM Corless, MW Giesbrecht, IS Kotsireas, SM Watt
Artificial Intelligence and Symbolic Computation: International Conference …, 2001
902001
Towards factoring bivariate approximate polynomials
RM Corless, MW Giesbrecht, M van Hoeij, IS Kotsireas, SM Watt
Proceedings of the 2001 international symposium on Symbolic and algebraic …, 2001
822001
A geometric-numeric algorithm for absolute factorization of multivariate polynomials
RM Corless, A Galligo, IS Kotsireas, SM Watt
Proceedings of the 2002 international symposium on Symbolic and algebraic …, 2002
602002
Compression of periodic complementary sequences and applications
DŽ Ɖoković, IS Kotsireas
Designs, Codes and Cryptography 74, 365-377, 2015
482015
Hadamard ideals and Hadamard matrices with two circulant cores
IS Kotsireas, C Koukouvinos, J Seberry
European Journal of Combinatorics 27 (5), 658-668, 2006
422006
Exact Computation of the Bifurcation Point B~ 4 of the Logistic Map and the Bailey-Broadhurst Conjectures
IS Kotsireas, K Karamanos
Int. J. Bifurc. Chaos 14 (7), 2417-2423, 2004
422004
Symmetric Hadamard matrices of order 116 and 172 exist
O Di Matteo, DŽ Ðoković, IS Kotsireas
Special matrices 3 (1), 2015
392015
Combining SAT solvers with computer algebra systems to verify combinatorial conjectures
E Zulkoski, C Bright, A Heinle, I Kotsireas, K Czarnecki, V Ganesh
Journal of Automated Reasoning 58, 313-339, 2017
332017
Implicitization Exploiting Sparseness.
IZ Emiris, IS Kotsireas
DIMACS Series in Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science 67, 281, 2005
292005
Panorama of methods for exact implicitization of algebraic curves and surfaces
IS Kotsireas
Geometric Computation, 126-155, 2004
292004
Prototype pruning by feature extraction for handwritten mathematical symbol recognition
SMWX Xie
Department of Computer Science, University of Western Ontario, Canada, 2005
272005
Applying computer algebra systems with SAT solvers to the Williamson conjecture
C Bright, I Kotsireas, V Ganesh
Journal of Symbolic Computation 100, 187-209, 2020
262020
Some new orders of Hadamard and Skew‐Hadamard matrices
DŽ Đoković, O Golubitsky, IS Kotsireas
Journal of combinatorial designs 22 (6), 270-277, 2014
252014
A survey on solution methods for integral equations
IS Kotsireas
The Ontario Research Centre for Computer Algebra 47, 2008
242008
Central configurations of the 5-body problem with equal masses in three-space
I Kotsireas, D Lazard
Journal of Mathematical Sciences 108, 1119-1138, 2002
242002
New Results on D‐Optimal Matrices
DŽ Đoković, IS Kotsireas
Journal of Combinatorial Designs 20 (6), 278-289, 2012
232012
Weighing matrices and string sorting
IS Kotsireas, C Koukouvinos, J Seberry
Annals of Combinatorics 13, 305-313, 2009
232009
Implicit polynomial support optimized for sparseness
IZ Emiris, IS Kotsireas
Computational Science and Its Applications—ICCSA 2003: International …, 2003
232003
Algorithms and metaheuristics for combinatorial matrices
IS Kotsireas
Handbook of Combinatorial Optimization, 283-309, 2013
222013
MathCheck2: A SAT+CAS Verifier for Combinatorial Conjectures
C Bright, V Ganesh, A Heinle, I Kotsireas, S Nejati, K Czarnecki
Computer Algebra in Scientific Computing: 18th International Workshop, CASC …, 2016
212016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20