Παρακολούθηση
panagiotaki
panagiotaki
Άγνωστη συνεργασία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Morphological variation between red mullet populations in Greece
Z Mamuris, P Apostolidis, P Panagiotaki, AJ Theodorou, ...
Journal of Fish Biology 52 (1), 107-117, 1998
1411998
Implementation of quality control methods (physico‐chemical, microbiological and sensory) in conjunction with multivariate analysis towards fish authenticity
IS Arvanitoyannis, EV Tsitsika, P Panagiotaki
International journal of food science & technology 40 (3), 237-263, 2005
902005
Assessment of nutrients and heavy metals in the surface sediments of the artificially lake water reservoir Karla, Thessaly, Greece
K Skordas, E Kelepertzis, D Kosmidis, P Panagiotaki, D Vafidis
Environmental Earth Sciences 73, 4483-4493, 2015
772015
Effects of salinity on digestive protease activity in the euryhaline sparid Sparus aurata L.: a preliminary study
KA Moutou, P Panagiotaki, Z Mamuris
Aquaculture Research 35 (9), 912-914, 2004
752004
Parental effects on size variation in fish larvae
P Panagiotaki, AJ Geffen
Journal of Fish Biology 41, 37-42, 1992
611992
Molecular cloning of four glutathione peroxidase (GPx) homologs and expression analysis during stress exposure of the marine teleost Sparus aurata
EE Malandrakis, A Exadactylos, O Dadali, E Golomazou, S Klaoudatos, ...
Comparative Biochemistry and Physiology Part B: Biochemistry and Molecular …, 2014
562014
Population structure of Dover sole Solea solea: RAPD and allozyme data indicate divergence in European stocks
A Exadactylos, AJ Geffen, P Panagiotaki, JP Thorpe
Marine Ecology Progress Series 246, 253-264, 2003
532003
A comparative presentation of implementation of ISO 22000 versus HACCP and FMEA in a small size Greek factory producing smoked trout: a case study
IS Arvanitoyannis, C Palaiokostas, P Panagiotaki
Critical reviews in food science and nutrition 49 (2), 176-201, 2009
392009
GIS in environmental monitoring and assessment of fish farming impacts on nutrients of Pagasitikos Gulf, Eastern Mediterranean
N Neofitou, K Papadimitriou, C Domenikiotis, L Tziantziou, P Panagiotaki
Aquaculture 501, 62-75, 2019
302019
DNA damage and differential gene expression associated with physical stress in gilthead seabream (Sparus aurata)
EE Malandrakis, O Dadali, E Golomazou, M Kavouras, S Dailianis, ...
General and Comparative Endocrinology 236, 98-104, 2016
242016
The response of digestive proteases to abrupt salinity decrease in the euryhaline sparid Sparus aurata L.
E Psochiou, Z Mamuris, P Panagiotaki, D Kouretas, KA Moutou
Comparative Biochemistry and Physiology Part B: Biochemistry and Molecular …, 2007
232007
Identification of the abiotic stress-related transcription in little Neptune grass Cymodocea nodosa with RNA-seq
E Malandrakis, O Dadali, M Kavouras, T Danis, P Panagiotaki, H Miliou, ...
Marine genomics 34, 47-56, 2017
172017
Cryptosporidium in fish: Implications for aquaculture and beyond
E Golomazou, EE Malandrakis, P Panagiotaki, P Karanis
Water Research 201, 117357, 2021
142021
High-Resolution Melting (HRM) Analysis Reveals Genotypic Differentiation of Venturia inaequalis Populations in Greece
M Chatzidimopoulos, I Ganopoulos, E Moraitou-Daponta, F Lioliopoulou, ...
Frontiers in Ecology and Evolution 7, 489, 2019
132019
Population subdivision of saddled seabream Oblada melanura in the Aegean Sea revealed by genetic and morphometric analyses
GA Gkafas, C Tsigenopoulos, A Magoulas, P Panagiotaki, D Vafidis, ...
Aquatic Biology 18 (1), 69-80, 2013
132013
Anaesthetic and genotoxic effect of medicinal plant extracts in gilthead seabream (Sparus aurata L.)
E Golomazou, EE Malandrakis, M Kavouras, T Karatzinos, H Miliou, ...
Aquaculture 464, 673-682, 2016
122016
The development of size variation in Dover sole, Solea solea and turbot, Scophthalmus maximus: genetic variability between different geographical and among …
A Exadactylos, EE Malandrakis, P Panagiotaki, AJ Geffen
Aquaculture Research 44 (12), 1912-1925, 2013
82013
Osmotic dehydration: theory, methodologies, and applications in fish, seafood, and meat products
IS Arvanitoyannis, A Veikou, P Panagiotaki
Progress in food preservation, 161-189, 2012
72012
Genetic diversity and structure of Cymodocea nodosa meadows in the Aegean Sea, eastern Mediterranean
GA Gkafas, S Orfanidis, D Vafidis, P Panagiotaki, FC Küpper, ...
Applied Ecology and Environmental Research 14 (1), 145-160, 2016
62016
Hox gene expression profiles during embryonic development of common sole
M Kavouras, EE Malandrakis, E Golomazou, I Konstantinidis, E Blom, ...
Animal Biology 69 (2), 183-198, 2019
52019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20