Παρακολούθηση
Marios Xanthidis
Marios Xanthidis
Research Scientist, SINTEF Ocean
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα sintef.no - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Experimental Comparison of Open Source Visual-Inertial-Based State Estimation Algorithms in the Underwater Domain
B Joshi, S Rahman, M Kalaitzakis, B Cain, J Johnson, M Xanthidis, ...
2019 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2019
842019
Experimental comparison of open source vision-based state estimation algorithms
A Quattrini Li, A Coskun, SM Doherty, S Ghasemlou, AS Jagtap, ...
2016 International Symposium on Experimental Robotics, 775-786, 2017
842017
Navigation in the presence of obstacles for an agile autonomous underwater vehicle
M Xanthidis, N Karapetyan, H Damron, S Rahman, J Johnson, JM O'Kane, ...
2020 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 892-899, 2020
332020
Motion Planning by Sampling in Subspaces of Progressively Increasing Dimension
M Xanthidis, JM Esposito, I Rekleitis, JM O’Kane
Journal of Intelligent & Robotic Systems 100 (3), 777-789, 2020
27*2020
DeepURL: Deep Pose Estimation Framework for Underwater Relative Localization
B Joshi, M Modasshir, T Manderson, H Damron, M Xanthidis, AQ Li, ...
2020 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2020
212020
Shallow coral reef surveying by inexpensive drifters
M Xanthidis, AQ Li, I Rekleitis
OCEANS 2016-Shanghai, 1-9, 2016
212016
Active localization with dynamic obstacles
AQ Li, M Xanthidis, JM O'Kane, I Rekleitis
2016 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2016
182016
High definition, inexpensive, underwater mapping
B Joshi, M Xanthidis, S Rahman, I Rekleitis
2022 International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 1113-1121, 2022
142022
Vision-based shipwreck mapping: on evaluating features quality and open source state estimation packages
AQ Li, A Coskun, SM Doherty, S Ghasemlou, AS Jagtap, M Modasshir, ...
OCEANS 2016 MTS/IEEE Monterey, 1-10, 2016
132016
Underwater exploration and mapping
B Joshi, M Xanthidis, M Roznere, NJ Burgdorfer, P Mordohai, AQ Li, ...
2022 IEEE/OES Autonomous Underwater Vehicles Symposium (AUV), 1-7, 2022
92022
Aquavis: A perception-aware autonomous navigation framework for underwater vehicles
M Xanthidis, M Kalaitzakis, N Karapetyan, J Johnson, N Vitzilaios, ...
2021 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2021
92021
Towards Mapping of Underwater Structures by a Team of Autonomous Underwater Vehicles
M Xanthidis, B Joshi, M Roznere, W Wang, N Burgdorfer, A Quattrini Li, ...
International Symposium of Robotics Research, 2022
62022
Towards multi-robot shipwreck mapping
M Xanthidis, B Joshi, N Karapetyan, M Roznere, W Wang, J Johnson, ...
Advanced Marine Robotics Technical Committee Workshop on Active Perception …, 2021
62021
Dynamically efficient kinematics for hyper-redundant manipulators
M Xanthidis, KJ Kyriakopoulos, I Rekleitis
2016 24th Mediterranean Conference on Control and Automation (MED), 207-213, 2016
62016
Multi-robot exploration of underwater structures
M Xanthidis, B Joshi, JM O'Kane, I Rekleitis
IFAC-PapersOnLine 55 (31), 395-400, 2022
42022
ResiPlan: Closing the Planning-Acting Loop for Safe Underwater Navigation
M Xanthidis, E Kelasidi, K Alexis
2023 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 3138-3145, 2023
22023
Towards Multi-Camera Active Perception of Underwater Structures
M Xanthidis, J Johnson, JM O’Kane, I Rekleitis
In Workshop on Marine Robotics: Active Perception, International Conference …, 2021
22021
Aquaculture field robotics: Applications, lessons learned and future prospects
HB Amundsen, M Xanthidis, M Føre, SJ Ohrem, E Kelasidi
arXiv preprint arXiv:2404.12995, 2024
12024
On understanding the challenges in vision-based shipwreck mapping
AQ Li, A Coskun, SM Doherty, S Ghasemlou, AS Jagtap, M Modasshir, ...
ICRA 2016 Workshop on Marine Robot Localization and Navigation, 1-3, 2016
12016
On Providing Efficient Real-Time Solutions to Motion Planning Problems of High Complexity
M Xanthidis
University of South Carolina, 2022
2022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20