Παρακολούθηση
Aleksander Holynski
Aleksander Holynski
Google Research, UC Berkeley
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα berkeley.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Instructpix2pix: Learning to follow image editing instructions
T Brooks*, A Holynski*, AA Efros
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2023
6992023
Instruct-nerf2nerf: Editing 3d scenes with instructions
A Haque, M Tancik, AA Efros, A Holynski, A Kanazawa
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2023
1522023
Fast Depth Densification for Occlusion-aware Augmented Reality
A Holynski, J Kopf
ACM Transactions on Graphics (TOG) - Proceedings of ACM SIGGRAPH Asia 2018 …, 2018
792018
Diffusion self-guidance for controllable image generation
D Epstein, A Jabri, B Poole, A Efros, A Holynski
Advances in Neural Information Processing Systems 36, 16222-16239, 2023
632023
Dreampose: Fashion video synthesis with stable diffusion
J Karras, A Holynski, TC Wang, I Kemelmacher-Shlizerman
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2023
48*2023
Animating Pictures with Eulerian Motion Fields
A Holynski, B Curless, SM Seitz, R Szeliski
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2021
462021
Tracking everything everywhere all at once
Q Wang, YY Chang, R Cai, Z Li, B Hariharan, A Holynski, N Snavely
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2023
452023
State of the art on diffusion models for visual computing
R Po, W Yifan, V Golyanik, K Aberman, JT Barron, AH Bermano, ER Chan, ...
arXiv preprint arXiv:2310.07204, 2023
342023
Seeing the World in a Bag of Chips
JJ Park, A Holynski, S Seitz
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2020
332020
Automated worker activity analysis in indoor environments for direct-work rate improvement from long sequences of RGB-D images
A Khosrowpour, I Fedorov, A Holynski, JC Niebles, M Golparvar-Fard
Construction Research Congress 2014: Construction in a Global Network, 729-738, 2014
302014
Diffusion hyperfeatures: Searching through time and space for semantic correspondence
G Luo, L Dunlap, DH Park, A Holynski, T Darrell
Advances in Neural Information Processing Systems 36, 2024
252024
Generative image dynamics
Z Li, R Tucker, N Snavely, A Holynski
arXiv preprint arXiv:2309.07906, 2023
232023
Nerfbusters: Removing ghostly artifacts from casually captured nerfs
F Warburg, E Weber, M Tancik, A Holynski, A Kanazawa
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2023
232023
Sunstage: Portrait reconstruction and relighting using the sun as a light stage
Y Wang, A Holynski, X Zhang, X Zhang
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2023
122023
Structure from motion for panorama-style videos
C Sweeney, A Holynski, B Curless, SM Seitz
arXiv preprint arXiv:1906.03539, 2019
112019
Realfill: Reference-driven generation for authentic image completion
L Tang, N Ruiz, Q Chu, Y Li, A Holynski, DE Jacobs, B Hariharan, Y Pritch, ...
arXiv preprint arXiv:2309.16668, 2023
92023
Reconfusion: 3d reconstruction with diffusion priors
R Wu, B Mildenhall, P Henzler, K Park, R Gao, D Watson, PP Srinivasan, ...
arXiv preprint arXiv:2312.02981, 2023
72023
Reducing Drift in Structure from Motion Using Extended Features
A Holynski, D Geraghty, JM Frahm, C Sweeney, R Szeliski
International Conference on 3D Vision (3DV), 51-60, 2020
62020
Disentangled 3D Scene Generation with Layout Learning
D Epstein, B Poole, B Mildenhall, AA Efros, A Holynski
arXiv preprint arXiv:2402.16936, 2024
32024
Readout Guidance: Learning Control from Diffusion Features
G Luo, T Darrell, O Wang, DB Goldman, A Holynski
arXiv preprint arXiv:2312.02150, 2023
32023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20