Παρακολούθηση
Zubair Afzal
Zubair Afzal
Principal NLP Scientist at Elsevier
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα elsevier.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Using rule-based natural language processing to improve disease normalization in biomedical text
N Kang, B Singh, Z Afzal, EM van Mulligen, JA Kors
Journal of the American Medical Informatics Association 20 (5), 876-881, 2013
1502013
Knowledge-based extraction of adverse drug events from biomedical text
N Kang, B Singh, C Bui, Z Afzal, EM van Mulligen, JA Kors
BMC bioinformatics 15, 1-8, 2014
1022014
Improving sensitivity of machine learning methods for automated case identification from free-text electronic medical records
Z Afzal, MJ Schuemie, JC van Blijderveen, EF Sen, MCJM Sturkenboom, ...
BMC medical informatics and decision making 13, 1-11, 2013
652013
ContextD: an algorithm to identify contextual properties of medical terms in a Dutch clinical corpus
Z Afzal, E Pons, N Kang, MCJM Sturkenboom, MJ Schuemie, JA Kors
BMC bioinformatics 15, 1-12, 2014
542014
Automatic generation of case‐detection algorithms to identify children with asthma from large electronic health record databases
Z Afzal, M Engelkes, KMC Verhamme, HM Janssens, MCJM Sturkenboom, ...
Pharmacoepidemiology and drug safety 22 (8), 826-833, 2013
502013
Using an ensemble system to improve concept extraction from clinical records
N Kang, Z Afzal, B Singh, EM Van Mulligen, JA Kors
Journal of biomedical informatics 45 (3), 423-428, 2012
472012
Erasmus MC at CLEF eHealth 2016: Concept recognition and coding in French texts
EM Van Mulligen, Z Afzal, S Akhondi, D Vo, J Kors
412016
Extraction of chemical-induced diseases using prior knowledge and textual information
E Pons, BFH Becker, SA Akhondi, Z Afzal, EM Van Mulligen, JA Kors
Database 2016, baw046, 2016
392016
Overview of ChEMU 2020: named entity recognition and event extraction of chemical reactions from patents
J He, DQ Nguyen, SA Akhondi, C Druckenbrodt, C Thorne, R Hoessel, ...
Experimental IR Meets Multilinguality, Multimodality, and Interaction: 11th …, 2020
342020
Chemu 2020: Natural language processing methods are effective for information extraction from chemical patents
J He, DQ Nguyen, SA Akhondi, C Druckenbrodt, C Thorne, R Hoessel, ...
Frontiers in Research Metrics and Analytics 6, 654438, 2021
282021
Chemical entity recognition in patents by combining dictionary-based and statistical approaches
SA Akhondi, E Pons, Z Afzal, H van Haagen, BFH Becker, KM Hettne, ...
Database 2016, baw061, 2016
242016
RELigator: Chemical-disease relation extraction using prior knowledge and textual information
E Pons, B Becker, SA Akhondi, Z Afzal, EM van Mulligen, JA Kors
Proceedings of the Fifth BioCreative Challenge Evaluation Workshop, 247-253, 2015
182015
Erasmus MC approaches to the i2b2 Challenge
N Kang, RJ Barendse, Z Afzal, B Singh, MJ Schuemie, EM van Mulligen, ...
Proceedings of the 2010 i2b2/VA workshop on challenges in natural language …, 2010
182010
Biomedical Concept Recognition in French Text Using Automatic Translation of English Terms.
Z Afzal, SA Akhondi, H van Haagen, EM van Mulligen, JA Kors
CLEF (Working Notes), 2015
162015
A framework to automatically extract funding information from text
S Kayal, Z Afzal, G Tsatsaronis, M Doornenbal, S Katrenko, M Gregory
Machine Learning, Optimization, and Data Science: 4th International …, 2019
112019
An extended overview of the CLEF 2020 ChEMU lab: information extraction of chemical reactions from patents
J He, DQ Nguyen, SA Akhondi, C Druckenbrodt, C Thorne, R Hoessel, ...
Proceedings of the CLEF 2020 conference, 2020
102020
Tagging funding agencies and grants in scientific articles using sequential learning models
S Kayal, Z Afzal, G Tsatsaronis, S Katrenko, P Coupet, M Doornenbal, ...
BioNLP 2017, 216-221, 2017
72017
ChEMU 2021: reaction reference resolution and anaphora resolution in chemical patents
J He, B Fang, H Yoshikawa, Y Li, SA Akhondi, C Druckenbrodt, C Thorne, ...
Advances in Information Retrieval: 43rd European Conference on IR Research …, 2021
62021
An extended overview of the CLEF 2020 ChEMU Lab
J He, DQ Nguyen, SA Akhondi, C Druckenbrodt, C Thorne, R Hoessel, ...
Proceedings of the CLEF 2020 conference, 2020
52020
Generating and evaluating a propensity model using textual features from electronic medical records
Z Afzal, GMC Masclee, MCJM Sturkenboom, JA Kors, MJ Schuemie
Plos one 14 (3), e0212999, 2019
52019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20