Παρακολούθηση
Matt D. Rowberry
Matt D. Rowberry
Institute of Rock Structure & Mechanics, ASCR
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα irsm.cas.cz - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The process of ghost-rock karstification and its role in the formation of caves
C Dubois, Y Quinif, JM Baele, L Barriquand, A Bini, L Bruxelles, ...
Earth Science Reviews 131, 116-148, 2014
772014
The monitoring of slow-moving landslides and assessment of stabilisation measures using an optical–mechanical crack gauge
J Klimeš, MD Rowberry, J Blahůt, M Briestenský, F Hartvich, B Košťák, ...
Landslides, 9, 407-415, 2012
662012
Late Holocene development of a major fluvial discontinuity in floodplain wetlands of the Blood River, eastern South Africa
S Tooth, TS McCarthy, H Rodnight, A Keen-Zebert, MD Rowberry, ...
Geomorphology 205, 128-141, 2014
392014
The origin and development of the Nyl River floodplain wetland, Limpopo Province, South Africa: trunk–tributary river interactions in a dryland setting
TS McCarthy, S Tooth, Z Jacobs, MD Rowberry, M Thompson, D Brandt, ...
South African Geographical Journal, 93, 172-190, 2011
372011
The use of a karstic cave system in a study of active tectonics: fault movements recorded at Driny Cave, Malé Karpaty Mts (Slovakia)
M Briestenský, J Stemberk, J Michalík, P Bella, MD Rowberry
Journal of Cave and Karst Studies, 73, 114-123, 2011
292011
A MATLAB® code for counting the moiré interference fringes recorded by the optical-mechanical crack gauge TM-71
X Marti, MD Rowberry, J Blahůt
Computers & Geosciences, 52, 164-167, 2013
262013
Radon, carbon dioxide, and fault displacements in central Europe related to the Tohoku Earthquake
M Briestenský, L Thinová, R Praksová, J Stemberk, MD Rowberry, ...
Radiation Protection Dosimetry 160, 78-82, 2014
252014
A comprehensive global database of giant landslides on volcanic islands
J Blahůt, J Balek, J Klimeš, M Rowberry, M Kusák, J Kalina
Landslides 16 (10), 2045-2052, 2019
232019
The instrumental resolution of a moire extensometer in light of its recent automatisation
MD Rowberry, D Kriegner, V Holy, C Frontera, M Llull, K Olejnik, X Marti
Measurement 91, 258-265, 2016
232016
The use of damaged speleothems and in situ fault displacement monitoring to characterise active tectonic structures: an example from Západní Cave, Czech Republic
M Briestensky, J Stemberk, MD Rowberry
Acta Carsologica 43, 129-138, 2014
19*2014
Evidence of a plate-wide tectonic pressure pulse provided by extensometric monitoring in the Balkan Mountains (Bulgaria)
M Briestenský, MD Rowberry, J Stemberk, P Stefanov, J Vozár, S Šebela, ...
Geologica Carpathica 66, 427-438, 2015
182015
A comparison of three terrain parameters that may be used to identify denudation surfaces within a GIS: a case study from Wales, United Kingdom
MD Rowberry
Computers & Geosciences, 43, 147-158, 2012
182012
The number, form and origin of sub-horizontal surfaces in north Ceredigion, Wales UK
MD Rowberry, PA Brewer, MG Macklin
Norwegian Journal of Geology, 87, 207-222, 2007
182007
Database of giant landslides on volcanic islands—first results from the Atlantic Ocean
J Blahut, J Klimeš, M Rowberry, M Kusák
Landslides 15, 823-827, 2018
172018
The use of caves as observatories for recent geodynamic activity and radon gas concentrations in the Western Carpathians and Bohemian Massif
M Briestenský, L Thinová L, J Stemberk, MD Rowberry
Radiation Protection Dosimetry, 145, 166-172, 2011
152011
Rock landforms that reflect differential relief development in the north-eastern sector of the Rychlebské Hory and the adjacent area of Žulovská Pahorkatina (SE Sudeten Mts …
P Štěpančíková, MD Rowberry
Acta Geodynamica et Geomaterialia, 5, 297-321, 2008
152008
Calculating flux to predict future cave radon concentrations
MD Rowberry, X Martí, C Frontera, MJ Van De Wiel, M Briestenský
Journal of Environmental Radioactivity 157, 16-26, 2016
142016
The spatial and temporal characterisation of flooding within the floodplain wetland of the Nyl River, Limpopo Province, South Africa
MD Rowberry, TS McCarthy, M Thompson, A Nomnganga A, L Moyo
Water SA, 37, 445-452, 2011
132011
A contactless positioning system for monitoring discontinuities in three dimensions with geological and geotechnical applications
N Rinaldi-Montes, M Rowberry, C Frontera, J Garcés, I Baroň, J Blahůt, ...
Review of Scientific Instruments 88, 074501, 2017
112017
Monitoring giant landslide detachment planes in the era of big data analytics
J Blahůt, M Rowberry, J Balek, J Klimeš, I Baroň, S Meletlidis, X Martí
Workshop on World Landslide Forum, 333-340, 2017
92017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20