Παρακολούθηση
Nikos Efthimiou
Nikos Efthimiou
Massachusetts General Hospital and Harvard Medical School
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mgh.harvard.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Hybrid PET-MR list-mode kernelized expectation maximization reconstruction
D Deidda, NA Karakatsanis, PM Robson, YJ Tsai, N Efthimiou, ...
Inverse Problems 35 (4), 044001, 2019
322019
Implementation and validation of time-of-flight PET image reconstruction module for listmode and sinogram projection data in the STIR library
N Efthimiou, E Emond, P Wadhwa, C Cawthorne, C Tsoumpas, ...
Physics in Medicine & Biology 64 (3), 035004, 2019
302019
Investigation of realistic PET simulations incorporating tumor patientˈs specificity using anthropomorphic models: Creation of an oncology database
P Papadimitroulas, G Loudos, A Le Maitre, M Hatt, F Tixier, N Efthimiou, ...
Medical physics 40 (11), 112506, 2013
302013
SIRF: synergistic image reconstruction framework
E Ovtchinnikov, R Brown, C Kolbitsch, E Pasca, C da Costa-Luis, ...
Computer Physics Communications 249, 107087, 2020
272020
Initial results on SiPMs performance for use in medical imaging
N Efthimiou, M Georgiou, G Argyropoulos, E Fysikopoulos, S David, ...
Measurement Science and Technology 22 (11), 114001, 2011
252011
Effect of PET-MR inconsistency in the kernel image reconstruction method
D Deidda, NA Karakatsanis, PM Robson, N Efthimiou, ZA Fayad, ...
IEEE transactions on radiation and plasma medical sciences 3 (4), 400-409, 2018
242018
Intensity normalization methods in brain FDG-PET quantification
FJ López-González, J Silva-Rodríguez, J Paredes-Pacheco, ...
Neuroimage 222, 117229, 2020
212020
Efficiency of Lu2SiO5: Ce (LSO) powder phosphor as X-ray to light converter under mammographic imaging conditions
S David, C Michail, I Valais, D Nikolopoulos, P Liaparinos, N Kalivas, ...
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators …, 2007
182007
Fully digital FPGA-based data acquisition system for dual head PET detectors
E Fysikopoulos, M Georgiou, N Efthimiou, S David, G Loudos, ...
IEEE Transactions on Nuclear Science 61 (5), 2764-2770, 2014
172014
Appropriately regularized OSEM can improve the reconstructed PET images of data with low count statistics.
K Karaoglanis, I Polycarpou, N Efthimiou, C Tsoumpas
Hellenic journal of nuclear medicine 18 (2), 140-145, 2015
152015
PET image reconstruction using physical and mathematical modelling for time of flight PET-MR scanners in the STIR library
P Wadhwa, K Thielemans, N Efthimiou, K Wangerin, N Keat, E Emond, ...
Methods 185, 110-119, 2021
142021
Effect of 176Lu intrinsic radioactivity on dual head PET system imaging and data acquisition, simulation, and experimental measurements
N Efthimiou, G Loudos, NA Karakatsanis, GS Panayiotakis
Medical Physics 40 (11), 112505, 2013
142013
Potential benefits of incorporating energy information when estimating attenuation from PET data
L Brusaferri, A Bousse, N Efthimiou, E Emond, D Atkinson, S Ourselin, ...
2017 IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference (NSS/MIC …, 2017
112017
Use of non-Gaussian Time-of-Flight kernels for image reconstruction of Monte Carlo simulated data of ultra-fast PET scanners
N Efthimiou, K Thielemans, E Emond, C Cawthorne, SJ Archibald, ...
EJNMMI Physics 7, 2020
102020
Spill-in counts in the quantification of 18F-florbetapir on Aβ-negative subjects: the effect of including white matter in the reference region
FJ López-González, A Moscoso, N Efthimiou, A Fernández-Ferreiro, ...
EJNMMI physics 6 (1), 1-17, 2019
102019
Tomographic evaluation of a dual-head positron emission tomography system
N Efthimiou, S Maistros, X Tripolitis, A Samartzis, G Loudos, ...
Measurement Science and Technology 22 (11), 114010, 2011
102011
TOF-PET image reconstruction with multiple timing kernels applied on Cherenkov radiation in BGO
N Efthimiou, N Kratochwil, S Gundacker, A Polesel, M Salomoni, E Auffray, ...
IEEE transactions on radiation and plasma medical sciences 5 (5), 703-711, 2020
92020
Comparative evaluation of image reconstruction methods for the siemens PET-MR scanner using the STIR library
D Deidda, N Efthimiou, R Manber, K Thielemans, P Markiewicz, ...
2016 IEEE Nuclear Science Symposium, Medical Imaging Conference and Room …, 2016
72016
New challenges for PET image reconstruction for total-body imaging
N Efthimiou
PET clinics 15 (4), 453-461, 2020
62020
Photon quantum entanglement in the MeV regime and its application in PET imaging
DP Watts, J Bordes, JR Brown, A Cherlin, R Newton, J Allison, ...
Nature communications 12 (1), 1-9, 2021
52021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20