Παρακολούθηση
Tim Lammarsch
Tim Lammarsch
Baden-Wuerttemberg Cooperative State University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα dhbw.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Viewing visual analytics as model building
N Andrienko, T Lammarsch, G Andrienko, G Fuchs, D Keim, S Miksch, ...
Computer graphics forum 37 (6), 275-299, 2018
1172018
Visual analytics for model selection in time series analysis
M Bögl, W Aigner, P Filzmoser, T Lammarsch, S Miksch, A Rind
IEEE transactions on visualization and computer graphics 19 (12), 2237-2246, 2013
772013
Task cube: A three-dimensional conceptual space of user tasks in visualization design and evaluation
A Rind, W Aigner, M Wagner, S Miksch, T Lammarsch
Information Visualization 15 (4), 288-300, 2016
672016
Hierarchical temporal patterns and interactive aggregated views for pixel-based visualizations
T Lammarsch, W Aigner, A Bertone, J Gärtner, E Mayr, S Miksch, M Smuc
2009 13th International Conference Information Visualisation, 44-50, 2009
592009
To score or not to score? Tripling insights for participatory design
M Smuc, E Mayr, T Lammarsch, W Aigner, S Miksch, J Gärtner
Computer Graphics and Applications, IEEE 29 (3), 29-38, 2009
522009
Timebench: A data model and software library for visual analytics of time-oriented data
A Rind, T Lammarsch, W Aigner, B Alsallakh, S Miksch
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 19 (12), 2247-2256, 2013
452013
A comparison of programming platforms for interactive visualization in web browser based applications
T Lammarsch, W Aigner, A Bertone, S Miksch, T Turic, J Gärtner
2008 12th International Conference Information Visualisation, 194-199, 2008
342008
Visualizations at first sight: Do insights require training?
M Smuc, E Mayr, T Lammarsch, A Bertone, W Aigner, H Risku, S Miksch
HCI and Usability for Education and Work: 4th Symposium of the Workgroup …, 2008
272008
Towards a concept how the structure of time can support the visual analytics process.
T Lammarsch, W Aigner, A Bertone, S Miksch, A Rind
EuroVA@ EuroVis, 2011
262011
Visually and statistically guided imputation of missing values in univariate seasonal time series
M Bögl, P Filzmoser, T Gschwandtner, S Miksch, W Aigner, A Rind, ...
2015 IEEE Conference on Visual Analytics Science and Technology (VAST), 189-190, 2015
182015
Mind the time: Unleashing temporal aspects in pattern discovery
T Lammarsch, W Aigner, A Bertone, S Miksch, A Rind
Computers & graphics 38, 38-50, 2014
182014
Developing an extended task framework for exploratory data analysis along the structure of time.
T Lammarsch, A Rind, W Aigner, S Miksch
EuroVA@ EuroVis, 2012
172012
Visual analytics methods to guide diagnostics for time series model predictions
M Bögl, W Aigner, P Filzmoser, T Gschwandtner, T Lammarsch, S Miksch, ...
Proceedings of the 2014 IEEE VIS Workshop on Visualization for Predictive …, 2014
162014
Cycle plot revisited: Multivariate outlier detection using a distance‐based abstraction
M Bögl, P Filzmoser, T Gschwandtner, T Lammarsch, RA Leite, S Miksch, ...
Computer Graphics Forum 36 (3), 227-238, 2017
152017
Native cross-platform visualization: A proof of concept based on the Unity3D game engine
M Wagner, K Blumenstein, A Rind, M Seidl, G Schmiedl, T Lammarsch, ...
2016 20th International Conference Information Visualisation (IV), 39-44, 2016
142016
User tasks for evaluation: untangling the terminology throughout visualization design and development
A Rind, W Aigner, M Wagner, S Miksch, T Lammarsch
Proceedings of the Fifth Workshop on Beyond Time and Errors: Novel …, 2014
132014
MuTIny: a multi-time interval pattern discovery approach to preserve the temporal information in between
A Bertone, T Lammarsch, T Turic, W Aigner, S Miksch, J Gärtner
Proc. IADIS European Conf. Data Mining, 101-108, 2010
82010
Integrating Predictions in Time Series Model Selection.
M Bögl, W Aigner, P Filzmoser, T Gschwandtner, T Lammarsch, S Miksch, ...
EuroVA@ EuroVis, 73-77, 2015
72015
Interactive visual transformation for symbolic representation of time-oriented data
T Lammarsch, W Aigner, A Bertone, M Bögl, T Gschwandtner, S Miksch, ...
Human-Computer Interaction and Knowledge Discovery in Complex, Unstructured …, 2013
42013
Facets of Time - Making the Most of Time's Structure in Interactive Visualization
T Lammarsch
Vienna University of Technology, 2010
42010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20