Παρακολούθηση
Francisco J Cazorla
Francisco J Cazorla
BSC and IIIA-CSIC
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα bsc.es - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Hardware support for WCET analysis of hard real-time multicore systems
M Paolieri, E Quiñones, FJ Cazorla, G Bernat, M Valero
ACM SIGARCH Computer Architecture News 37 (3), 57-68, 2009
3472009
Measurement-Based Probabilistic Timing Analysis for Multi-path Programs
FJC Liliana Cucu-Grosjean, Luca Santinelli, Michael Houston, Code Lo, Tullio ...
Proceedings of the 2012 24th Euromicro Conference on Real-Time Systems, 91-101, 2012
3412012
Dynamically controlled resource allocation in SMT processors
FJ Cazorla, A Ramirez, M Valero, E Fernández
37th International Symposium on Microarchitecture (MICRO-37'04), 171-182, 2004
2422004
Merasa: Multicore execution of hard real-time applications supporting analyzability
T Ungerer, F Cazorla, P Sainrat, G Bernat, Z Petrov, C Rochange, ...
IEEE Micro 30 (5), 66-75, 2010
2322010
Proartis: Probabilistically analyzable real-time systems
FJ Cazorla, E Quiñones, T Vardanega, L Cucu, B Triquet, G Bernat, ...
ACM Transactions on Embedded Computing Systems (TECS) 12 (2s), 1-26, 2013
2102013
An analyzable memory controller for hard real-time CMPs
M Paolieri, E Quinones, FJ Cazorla, M Valero
IEEE Embedded Systems Letters 1 (4), 86-90, 2009
2102009
WCET analysis methods: Pitfalls and challenges on their trustworthiness
J Abella, C Hernández, E Quiñones, FJ Cazorla, PR Conmy, ...
10th IEEE International Symposium on Industrial Embedded Systems (SIES), 1-10, 2015
1412015
Multicore resource management
KJ Nesbit, M Moreto, FJ Cazorla, A Ramirez, M Valero, JE Smith
IEEE micro 28 (3), 6-16, 2008
1382008
Predictable performance in SMT processors: Synergy between the OS and SMTs
FJ Cazorla, PMW Knijnenburg, R Sakellariou, E Fernandez, A Ramirez, ...
IEEE Transactions on Computers 55 (7), 785-799, 2006
1272006
A cache design for probabilistically analysable real-time systems
L Kosmidis, J Abella, E Quiñones, FJ Cazorla
2013 Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE), 513-518, 2013
1262013
On the evaluation of the impact of shared resources in multithreaded COTS processors in time-critical environments
P Radojković, S Girbal, A Grasset, E Quiñones, S Yehia, FJ Cazorla
ACM Transactions on Architecture and Code Optimization (TACO) 8 (4), 1-25, 2012
1202012
Measurement-based probabilistic timing analysis: Lessons from an integrated-modular avionics case study
F Wartel, L Kosmidis, C Lo, B Triquet, E Quinones, J Abella, A Gogonel, ...
2013 8th IEEE International Symposium on Industrial Embedded Systems (SIES …, 2013
1032013
On the comparison of deterministic and probabilistic WCET estimation techniques
J Abella, D Hardy, I Puaut, E Quinones, FJ Cazorla
2014 26th Euromicro Conference on Real-Time Systems, 266-275, 2014
952014
Assessing the suitability of the NGMP multi-core processor in the space domain
M Fernández, R Gioiosa, E Quiñones, L Fossati, M Zulianello, FJ Cazorla
Proceedings of the tenth ACM international conference on Embedded software …, 2012
932012
Kilo-instruction processors: Overcoming the memory wall
A Cristal, OJ Santana, F Cazorla, M Galluzzi, T Ramirez, M Pericas, ...
IEEE micro 25 (3), 48-57, 2005
902005
Upper-bounding program execution time with extreme value theory
FJ Cazorla, T Vardanega, E Quiñones, J Abella
13th International Workshop on Worst-Case Execution Time Analysis (2013), 2013
882013
Measurement-based worst-case execution time estimation using the coefficient of variation
J Abella, M Padilla, JD Castillo, FJ Cazorla
ACM Transactions on Design Automation of Electronic Systems (TODAES) 22 (4 …, 2017
842017
Probabilistic worst-case timing analysis: Taxonomy and comprehensive survey
FJ Cazorla, L Kosmidis, E Mezzetti, C Hernandez, J Abella, T Vardanega
ACM Computing Surveys (CSUR) 52 (1), 1-35, 2019
822019
Predictable performance in SMT processors
FJ Cazorla, PMW Knijnenburg, R Sakellariou, E Fernández, A Ramirez, ...
Proceedings of the 1st Conference on Computing Frontiers, 433-443, 2004
822004
parMERASA--multi-core execution of parallelised hard real-time applications supporting analysability
T Ungerer, C Bradatsch, M Gerdes, F Kluge, R Jahr, J Mische, ...
2013 Euromicro Conference on Digital System Design, 363-370, 2013
802013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20