Παρακολούθηση
yuliy baryshnikov
yuliy baryshnikov
professor of mathematics and electrical engineering
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα illinois.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
GUEs and queues
Y Baryshnikov
Probab. Theory Related Fields 119 (2), 256-274, 2001
3042001
Gaussian limits for random measures in geometric probability
Y Baryshnikov, JE Yukich
The Annals of Applied Probability 15 (1A), 213-253, 2005
1102005
TARGET ENUMERATION IN SENSOR NETWORKS VIA INTEGRATION WITH RESPECT TO EULER CHARACTERISTIC
Y Baryshnikov, R Ghrist
98*2009
Predictability of web-server traffic congestion
Y Baryshnikov, E Coffman, G Pierre, D Rubenstein, M Squillante, ...
10th International Workshop on Web Content Caching and Distribution (WCW'05 …, 2005
922005
Euclidean versus hyperbolic congestion in idealized versus experimental networks
E Jonckheere, M Lou, F Bonahon, Y Baryshnikov
Internet Mathematics 7 (1), 1-27, 2011
902011
Pricing of CAT bonds
Y Baryshnikov, A Mayo, DR Taylor
preprint, 2001
852001
Complexity of trajectories in rectangular billiards
Y Baryshnikov
Communications in mathematical physics 174 (1), 43-56, 1995
741995
On configuration spaces of hard spheres
Y Baryshnikov, P Bubenik, M Kahle
Arxiv preprint arXiv:1108.3061, 2011
68*2011
Regular simplices and Gaussian samples
YM Baryshnikov, RA Vitale
Discrete & Computational Geometry 11 (1), 141-147, 1994
631994
IT Security Investment and Gordon-Loeb's 1/e Rule.
YM Baryshnikov
WEIS, 2012
622012
Unifying impossibility theorems: a topological approach
Y Baryshnikov
Advances in Applied Mathematics 14 (4), 404-415, 1993
561993
Towards robust Lie-algebraic stability conditions for switched linear systems
AA Agrachev, Y Baryshnikov, D Liberzon
Decision and Control (CDC), 2010 49th IEEE Conference on, 408-413, 2010
53*2010
Euler integration over definable functions
Y Baryshnikov, R Ghrist
Proceedings of the National Academy of Sciences 107 (21), 9525, 2010
522010
On stokes sets
Y Baryshnikov
New developments in singularity theory, 65-86, 2001
50*2001
Asymptotics of multivariate sequences, part III: quadratic points
Y Baryshnikov, R Pemantle
Advances in Mathematics 228 (6), 3127-3206, 2011
49*2011
A necessary and sufficient condition for the existence of the limiting probability of a tie for first place
Y Baryshnikov, B Eisenberg, G Stengle
Statistics & probability letters 23 (3), 203-209, 1995
441995
Flood search under the california split rule
Y Baryshnikov, E Coffman, P Jelenkovic, P Momcilovic, D Rubenstein
Operations Research Letters 32 (3), 199-206, 2004
432004
Topological and discrete social choice: in a search of a theory
YM Baryshnikov
Topological social choice, 53-63, 1997
431997
Gaussian limits for generalized spacings
Y Baryshnikov, MD Penrose, JE Yukich
422009
Whispering gallery modes inside asymmetric resonant cavities
Y Baryshnikov, P Heider, W Parz, V Zharnitsky
Physical review letters 93 (13), 133902, 2004
422004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20